Souvislosti, které všude nenajdete

Demiurg

(Článek 51)

Demiurg, pán Temnoty a hmoty se podle gnostiků omylně domnívá, že je nejvyšším Bohem, když ovládá "svět těla a jména". Je tomu tak proto, že nezná skutečného Otce, nezná pleroma - hodnotu Úplnosti a ani nezná Světlo poznání. To vše je mu zcela cizí, protože vznikl mimo toto všechno. Podle gnostického mýtu vznikl ze "spodní Sofie", z té pomýlené, světské inteligence, která nechápe a odmítá Jednotu, Vzájemnost a je živa pouze ze svého egoistického prospěchu, kde Otec a Světlo poznání nemají žádné místo. Proto ovládá jen hmotu a také pouze hmotu vidí. Na základě historických zkušeností se můžeme přesvědčit, že Pán formy a hmoty, který se považuje za skutečného Boha, obrovsky škodí tím, že nemá to vnitřní poznání, nechápe "ducha", a proto všechno pod jeho panstvím neustále směřuje jen k formalismu, povrchnosti a materialismu. Gnostici používali termín "bythos", což řecky znamená "hloubka". Tuto kvalitu spojovali s přítomností pleromatu a s přítomností té božské "jiskry světla" v člověku. To znamená, že pouze ten, kdo má tuto "jiskřičku", kdo vlastní kvalitu Úplnosti, ten je schopen chápat a je schopen pochopit hloubku bythos a ten, kdo ji nemá, tak je otrokem formalismu a žije "v omylu" a vězení hmoty. Tak toto je to základní filosofické téma, které je vyjádřeno gnostickou školou.

Demiurg "nezná tajemství života". Neví, že se život a poznání rodí křestem, křesáním dvou antagonistických vesmírných sil Nebe a Země. Neví, že nemá vnitřní spojení s královstvím pleromatu a s říší Světla. A protože nezná toto tajemství, tak nemůže tento život hájit, vytvářet, nemůže ho ani udržovat, ale musí jen vše zrcadlově převracet, vykrádat a ničit. Tak je odsouzen k věčné zlodějně. Proto je nazýván "duchem nápodoby", a protože nemá v sobě pramen života, proto se permanentně musí paraziticky zmocňovat všeho a všech, kteří tento pramen v sobě mají. Demiurg je vázaný v antických gnostických textech jednoznačně na židovského boha Jahveho a je pravdou, že právě Židé provedli tu nápodobu gnoze. Oni jsou autoři toho zločinu "svatokrádeže" a úplně přepracovali tu krásnou a smysluplnou duchovní školu v pravý opak.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Demiurg

28.08.2018

Rychlá navigace: