Souvislosti, které všude nenajdete

Demiurg – Pán Temna je rozený materialista

(Článek 52)

Demiurg – Pán Temna je rozený materialista, a proto mu celý svět povstává z černého bodu hmoty, zvaného v hebrejštině "jod". Z tohoto židovského materialismu nám vyvstala celá naše dnešní materialistická věda se svojí teorií o vzniku kosmu z hmotné kuličky a z ní vznikly všechny teorie o vývoji člověka z láčkovce, žížaly a opice. Z této ideologie nám vznikla celá teorie o vzniku organické hmoty z neorganické "samovývojem". Toto všechno souvisí a vychází z židokřesťanství, které je základem materialistického filosofického světonázoru a dnešní "filosofie Země". My jako "děti Země" jsme dnes v té filosofii zcela utopeni. Už neexistuje povědomost normálně vzdělaných lidí o tom, že by snad mohla být nějaká jiná myšlenková škola. Když má někdo v Evropě tzv. "duchovní sklony", tak se dá na tradiční biblické židokřesťanství nebo dokonce na židovství a zde uvízne v temných osidlech, protože se vlastně dozví jinými slovy totéž, co se dozvěděl ve světské materialistické vědě.

V duchovní škole se ale mluví o sedmi věznitelských silách, které tady v "gravitací" poutají Purušu či ducha, a vězní ho tu proto, aby oživoval všechno živé. Symbolem tohoto je například nejstarší pyramida v egyptské Sakkáře, která má sedm stupňů. Gnostici mluví v tomto smyslu buď o "sedmi archontech" nebo o nejvyšším archontovi a šesti jeho podřízených světovládcích.

Celistvost a úplnost, to je velké a spasitelské téma v tom smyslu, protože právě Demiurg, staví svůj temný, spodinový svět z jeho roztržených či vytržených částí! On vše opravdu živé a celistvé nejprve roztrhá na malé kousky, na zrnka písku či pověstný "prach" a teprve potom tento "prach" lepí dohromady. Takto "slepuje" z těch zrníček i hylického (tj. materialistického) člověka. Jenže takto "slepený" člověk už není živý a už nebude v sobě mít tu boží jiskru, toho ducha života, jehož základní kvalitou je organicita a rozrůstání se z jednoho Počátku.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Demiurg – Pán Temna je rozený materialista

28.08.2018

Rychlá navigace: