Souvislosti, které všude nenajdete

Gnostický mýtus o Sofii

(Článek 53)

Podle tohoto moudrého mýtu má gnostický věčný aión – Matka Sofia, božská Moudrost svoji nápodobu, světskou Sofii, "spodní Sofii", která si bere sílu z té horní, ale je pouze její zrcadlovou či stínovou nápodobou. Tato ryze již světská moudrost rozjíždí potom ve své pýše a domýšlivosti celý proces nevědění, neboť nechce uznávat nadřazenost a důležitost Nebeského Otce a chce ve své emancipační mánii všechno sama stvořit a chce sama ovládat svět. Takto byl stvořen spodní Sofií Demiurg, tou světskou moudrostí, která se odštěpila od své horní poloviny, tedy od duchovní moudrosti, která chápe, že harmonie a život jsou nemyslitelné bez Otce a Světla poznání. Tato spodní Sofie nazývaná "Prunika", "Porneia", "Nemravnost" nebo v mandejských spisech dokonce "Ruha" (židovský duch "ruah"). Začala plodit bez spojení s Otcem a plodem tohoto omylného snažení byl právě Jaldabaoth, zplozenec chaosu, židovský bůh Jahve, který působí, tak jak působí, sám nedokonalý, sám neschopný pochopit úplnost, dokončenost, celistvost a odmítající jakoukoli hodnotu kromě žádosti a lačnosti. Miluje všechno nedokonalé, nepovedené, křivé a "hříšné". Tyto negace podporuje na úkor všeho povedeného, ušlechtilého, čistého a nesobeckého. Tento Demiurg, Archont nezná Otce "aionů" a všech dokonalých lidských vlastností. Gnoze má tím na mysli všechny ty věčné hodnoty a kvality, ze kterých se skládá dokonalý a duchovní Člověk.

Sofia zrodí pokolení lidí, "maminčiných mazlíčků", kteří jsou zcela bez kontaktu s Otcem a jeho hodnotami, bez kontaktu se Světlem poznání a z těchto lidí se pak rodí zlo, lež, podvody, loupeže, vraždění. Když matka Sofia vidí, co zplodila, tak se zhrozí a "probudí se", pochopí svůj omyl a začne uznávat Otce Světla, začne se k němu modlit, prosit ho a spolu s ní prosí, jak gnostici říkají i ostatní aióny. To dodá energii a sílu k vytvoření nového hnutí a k "seslání" a následnému "zrození" nového Spasitele, který je totožný se svým Otcem, a který mezi lidmi obnoví pravé duchovní učení a oddělí ho od nepravého. Lidé naslouchají jeho slovu a svět je tak zachráněn. Tento gnostický mýtus krásně ukazuje, jak se cyklicky opakují "dějiny světa".

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Gnostický mýtus o Sofii

29.08.2018

Rychlá navigace: