Souvislosti, které všude nenajdete

Když se objeví génius, všichni tupci se proti němu spřáhnou

(Článek 54)

Pokud by lidé pozvedli alespoň trochu zrak tak by pochopili, že všechny cesty vedou ke stejnému strůjci, stejnému programátorovi. Kdyby se podívali jasnějším pohledem tak by to museli spatřit. Od narození jsme programovaní systémem a to prostřednictvím již před tím naprogramovaných rodičů, lékařů, učitelů, akademiků, novinářů, politiků, nábožníků a dalších samozvaných "odborníků". Tato etapa života je vtipně nazývána "vzdělávání". Vzdělávání je nabývání vědomostí, ale tyto "vědomosti" nemusí být pravdivé a oni také většinou nejsou, jak nám neustále ukazuje historická zpětná vazba. Tyto vědomosti jsou pouze něčím, čemu věříte, že je to pravda a o čem vám druzí řekli, že to pravda je. Jenomže to, čemu máte věřit, se v drtivé většině dovídáte od fantomových programů Systému, které neúprosně hlídají, aby si všichni poctivě stahovali do hlavy jen ten správný software.

Když se zeptáte, proč věří do očí bijící nepravdě, tak je vám řečeno, že se to dozvěděli ve škole nebo na univerzitě, tyto fantomové informace přeměnily jejich pravé Já. Systém rozhoduje a diktuje co je pravda a co ne, co se smí učit a co má být potlačeno a ignorováno. Promluvte si s akademiky a učiteli, kteří povzbuzovali žáky k originalitě a nekonformnosti, uvidíte, jak všichni dopadli. Systém má zájem pouze o lidi jemu oddané. To platí všude, ve vědě, lékařství, akademickém světě, v silových složkách a stoprocentně v politice. Kdy naposledy nějaký volnomyšlenkář dosáhl výrazné pozice z těchto oblastí. Systém nestojí o nekonvenční jedince, ale chce stroje. Svobodně smýšlející jedinci jsou pro Systém nebezpeční, protože potřebuje poslušnost bez přemýšlení.

Agrese, pronásledování a zesměšňování bylo zaměřeno vždy na mystiky, proroky a volnomyšlenkáře, kteří byli v kontaktu se svým nesmrtelným duchem – vyšším Já. To je známo. Nebyli zabíjeni šílení vládci a krvežízniví psychopati ale zejména vysoce etičtí, čistí, humanní a kreativní osoby. Od Johna Kenedyho až po Johna Lenona. Takoví lidé jsou pronásledovaní a dostanou nálepku extrémisty, snílka, konspiračního teoretika nebo šílence, který nás všechny neodpustitelně ohrožuje, protože nabourává psychotickou systémovou šablonu "normálnosti".

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Brahma

30.08.2018

Rychlá navigace: