Souvislosti, které všude nenajdete

Donald Trump jako Abraham Lincoln?

Prezident Abraham Lincoln se snažil o zachování Unie a snažil se zamezit zjevnému a gigantickému případu vzpoury. Vyžadoval veřejnou bezpečnost. Stejné odůvodnění použil Lincoln k odůvodnění řady mimořádných prezidentských příkazů:

– Lincoln nařídil uzavření stovek novin na Severu, které psaly proti němu, a inicioval zatčení jejich vlastníků a redaktorů.
– Lincoln nařídil zatčení kongresmana z Ohia Clementa Vallandighama za zločin neomaleného vystupování proti němu.
– Hlavní soudce USA Roger Taney rozhodl, že Lincoln porušil americkou ústavu. Poté, co to Lincoln slyšel, podepsal zatýkací rozkaz k zatčení hlavního soudce USA.
– Lincoln nařídil zatčení tisíců lidí v Marylandu pro zločin "podezření ze sympatie k jižanům", včetně nařízení zatčení amerického kongresmana Henryho Maye z Marylandu. Tito lidé byli zatčeni a bez soudu drženi ve vojenských věznicích, někteří z nich po celá léta. Dnes, nikdo nepopírá, že Lincoln a jeho použití prezidentské moci bylo zodpovědné za záchranu republiky. Zatímco historie hodnotí Lincolna jako snad největšího amerického prezidenta, tak v době, kdy tyto akce podnikal, by jen málokdo z nich souhlasil. Tehdy, stejně jako nyní, byl k zachování Unie zapotřebí prezident s odvahou a odhodláním. Dnes je současná hrozba mezinárodní a domácí protidemokraticky zaměřené socialistické / komunistické levice pro USA mnohem vážnější, než cokoli, čemu Lincoln a americký národ ve své historii čelil, včetně občanské války. Jsou zde dobře financované, ozbrojené a vyškolené marxistické síly v ANTIFA a BLM, které jsou strategicky umístěné v hlavních městech, které přihlížejí otevřeně násilí a umlčují odpor proti nim. Útočí na federální budovy a policii, zbaběle mlátí nevinné lidi, vypalují podniky, které patří menšinám. Všichni úředníci ve městech ovládaných demokraty otevřeně podporují toto plánované násilí vůči civilistům a podnikům. Poté, aby podpořili svoji věc, tito socialisté jednají s hnutím "Defund the Police", vytvářejí chaos a pozastavují vládu zákona, která chrání miliony průměrných, zejména menšinových Američanů. Tyto akce jsou financované domácími a mezinárodními komunisty a prostí občané jsou pod velkým útokem zevnitř!

Tak jsou připuštěni k moci demokratičtí / socialističtí federální úředníci, kteří plánují dokončit vykuchání americké ústavy po 100 letech pokusů. Slibují, že odejmou kritická práva jednotlivcům, jako je svoboda projevu, náboženská svoboda a 2. dodatek, že zničí práva států odstraněním hlasů volitelů a chtějí nacpat Nejvyšší soud aktivistickými protiústavními soudci, kteří budou vyrábět protilidské zákony a dají volební právo desítkám milionů ne-Američanů; tím že pomohou otevřít hranice dalším nelegálům, což sníží navíc americké mzdy a sníží ještě více životní úroveň prostých Američanů. Většina nehlasovala pro tyto věci, které před Američany skrývají zkorumpovaná média. A co více, zlověstnější a dokonalejší forma manipulace lidí provádí média Big Tech.
Socialistická levice otevřeně pracuje na zničení Spojených států už od doby, kdy v tomto duchu Obama transformoval Ameriku v letech 2008-16. Poté, co byl zastaven vůlí amerického lidu, otevřeně uskutečňoval čtyřletý pokus o převrat s cílem odstranit řádně zvoleného prezidenta.
Vyvrcholením v těchto zkorumpovaných a prokazatelně podvodných současných volbách bylo plánování nezákonného a neústavního upírání americkému lidu jeho nejposvátnější cti, práva a privilegia – což je právo svobodně volit své zástupce!
Jak může mít stát demokratickou zastupitelskou republiku, když nemůžeme uspořádat spravedlivé, transparentní volby a volit řádně a poctivě své zástupce? Není pochyb o tom, že tento pokus o nestoudnou krádež těchto voleb je ve skutečnosti jasným, očividným a gigantickým případem vzpoury, který vyžaduje uplatnění mimořádné autority k zachování základní integrity Unie.

Donald Trump jako Abraham Lincoln?

13.12.2020

Rychlá navigace: