Souvislosti, které všude nenajdete

Dopis lidem (2. část)

(2. část)

Ahoj lidi. To, co dnes probíhá, není boj dobra a zla, ale konfrontace mezi vědomými, informovanými a jednostranně naprogramovanými, mezi probuzenými a spícími, přemýšlivými a slepě věřícími, mezi sebevědomými a otrocky poslouchajícími, lidmi samostatně uvažujícími a lidmi strojově, mechanicky poslušnými.
Moje Babička mi vždycky říkala: "Dávej si v životě pozor na ty přespříliš snaživé, co moc nepřemýšlí a horlivě dělají to, co se jim řekne. Tak totiž vznikl v Německu fašismus, když lidé tehdy horlivě, slepě a disciplinovaně vykonávali vše, co jim ten zloduch nakukal" a dále pokračovala: "Nejhorší je pilný blb. To je člověk, který bez hlasu svého srdce, svého svědomí a bez přemýšlení udělá vše, co mu vrchnost přikáže."
Podobně se chovají všichni spoluorganizátoři a spolupachatelé celé akce covid. Poslušní zdravotníci, pracovníci hygienických stanic a zejména pracovníci v médiích, kteří vykonávají obzvláště odpornou a zlovolnou práci, když se podílí na manipulaci všech posluchačů a neštítí se šířit vlnu strachu, jejíž oběťmi jsou často k smrti vystrašené ženy, děti i naivní prostí posluchači médií. Zejména tito mediální farizejové a skrytí zaměstnanci "Stínové globální vlády" jsou morálně, lidsky, ale zřejmě i trestně právně zodpovědní za stav, ve kterém se nyní nacházíme. Jejich nechutně podbízivé zapojení do reklamní kampaně propagující nebezpečnost nákazy už dávno překročila naplnění skutkové podstaty – "šíření poplašné zprávy". Tito "hlasatelé pravdy" se propůjčili bez uzardění tomuto podvodu a postavili se proti obyčejným lidem, zahodili svoji profesionalitu, umlčeli svoje svědomí i zdravý rozum. Šíří jednostranné bludy, které nemají nic společného se seriózními informacemi. Slouží evidentní lži, stejně jako ti lékaři a zdravotníci, kteří se demonstrativně navlékli do "protiatomových skafandrů" při zakamuflovaném odebírání genetických vzorků jednotlivých lidí nebo zbaběle mlčí a kryjí tento podvod, stejně jako naše politické loutky s hroší kůží, od kterých dnes můžeme očekávat i tu největší zradu. Veškerá globálně řízená média 24 hodin denně neúnavně pracují na vymývání mozků celého lidstva. Z jejich postojů je mi, jako bych vypil velký chemtrails drink a nevěřícně pozoruji, k čemu se mohou propůjčit inteligentní, "vzdělaní" a kdysi vnímaví, empatičtí a lidsky jednající bytosti.
Ubohost a nemorálnost, které se zde utábořily, dokumentují zejména všichni zdravotníci, pracovníci hygienických stanic a lékaři, kteří se nechali vtáhnout do tohoto projektu zavánějícího obrovským podvodem a jako profesionálové musí velmi dobře chápat absurdnost této covidové frašky. Lidé, kteří mají v prvé řadě myslet na zdraví a podporu života spoluobčanů se na pokyn "z vyšších míst" pustili "srdnatě" do boje s větrnými mlýny a to ještě notně přifouklými několika kompresory. Tak se postavili přímo do přední linie, jak honosně někteří hovoří o svých "velkých zásluhách" v této coronavirové šarádě. Použitá terminologie je ale usvědčuje z toho, o co tady skutečně jde. Přední linie byla vždy územím, kde probíhaly válečné operace. Ano, je to vojenská operace! Operace s genocidním podtextem. Vybraná skupina všehoschopných "pilných blbců" se zde pod rouškou záchrany lidstva podílí na pravém opaku, než je deklarovaná záchrana lidstva. Přislíbené vysoké odměny, které jim mají být vyplaceny, nejsou až tak za souboj s neexistujícím nepřítelem v první linii, ale za zamčená ústa, zavřené oči a umlčené svědomí. Je to podíl ze zisku nadnárodních společností a zločineckého farmaceutického průmyslu z této dávno předem naplánované akce. Jsou to Jidášovi groše za pomoc při zotročování lidí, peníze za přípravu fašistického očipování lidstva a podíl z masívního prodeje covitestů a připravovaných vakcín, které mají mít destrukční vliv na lidskou DNA i duchovní podstatu člověka, a které chtějí tito "dobrodinci lidstva" již brzy nadělit všem naivním hlupáčkům pod vánoční stromeček.
Patolízatelskou roli v celé šarádě hrají politici. Každým dnem zrazují své "voliče" víc a víc, odsouhlasují jeden zrádcovský dokument za druhým. Žádná z parlamentních stran nestojí na straně skutečných zájmů občanů. Přijaly hru na neupřímnost, plíživou zradu a osobní prospěch. Většina politiků dělá jako by se nic nedělo a bez rozdílu politické příslušnosti společně chlácholí lidstvo a popohání ho na cestě do globálního otroctví, jako by se to jich a jejich blízkých netýkalo, jako by někým byli ovládaní na dálku a jakoby už sami ani nebyli lidmi. Otrocky hájí tuto protilidskou agendu a přitom se cynicky usmívají na své voliče. Takřka všechny politické strany jsou jako řeky plné splašků, které každá jinou cestou pomalu tečou do temného archontího moře Umělé Inteligence.
Snad této situace využije druhá strana celoplanetární konfliktu, která je obyčejnému člověku mnohem více pozitivně nakloněna, než ta současná, stínová a bude přijatelně spravovat celoplanetární prostor do té doby, než bude lidstvo schopno od ní převzít správu Země a uvážlivě, zodpovědně a s otevřeným srdcem tuto správu provádět.

Dopis lidem (2. část)

24.10.2020

Rychlá navigace: