Souvislosti, které všude nenajdete

Elektrický vesmír

(Článek 59)

Duchové a zdánlivé strašidelné děje mohou být energetické záznamy. Vesmír je kvantový počítač, který zachovává a dekóduje informace. Každá informace se zapisuje do vláken reality. V této "knihovně všeho" je, jak mnozí tvrdí, uložena každá myšlenka a každá událost. "Akaša" je slovo ze sanskrtu, které znamená "světélkující", "prostor", "nebe". Já bych tento výraz přirovnal k "pevnému disku" kvantového počítače. Informace, zvuky i obrazy z tohoto pole někteří lidé vnímají a jiní ne. Každý má určitou míru citlivosti a jeden může naprosto zřetelně něco slyšet a vidět a druhý, který stojí hned vedle, nevidí a neslyší vůbec nic. Tato citlivost neznamená, že je takový člověk lepší nebo vyspělejší než ti druzí. Znamená ale, že je citlivější na frekvence mimo normálně viditelné a slyšitelné spektrum. Moudrost a osvícení ale nevychází z paranormálních zážitků, nýbrž z toho co z nich vyvodíme a co uděláme na základě těchto prožitků. Emoce je velmi silná energie, která dokáže silně vtisknout informace do kvantového pole. Lidé popisují, jak jim v místech kde "straší", běhá mráz po zádech – to je projev elektromagnetického působení na jejich centrální nervový systém. Jiní říkají, že se v pokoji náhle ochladilo, a i to je vysvětlitelné. Když se entita nebo vědomí snaží navázat kontakt s naší realitou, vysává z místnosti energii v podobě tepla, aby se napojila a projevila.

Elektřina a elektromagnetismus jsou všude kolem nás, a proč by také v počítačové simulaci nebyly, že? Vesmír se projevuje mnoha způsoby a elektřina a elektromagnetismus jsou jedny z nich spolu s frekvenčním, digitálním a holografickým projevem. Dva vědci Wallace Thornhill a David Talbott ve svých knihách spolu s dalšími naprosto přepisují pokroucený koncept vesmíru, prezentovaný mainstreamem. Velmi mnoho "vědeckých faktů", které nám předkládá akademická obec a média jsou pouhé předpoklady nebo přímo podstrčená manipulativní lež a byly nám tak často a tolikrát opakovány a vtloukány do hlavy, že se přetavily v tzv. všeobecné znalosti, které přeci každý "dobře" zná. Například báchorku a bláznovství o Velkém třesku, kdy prý před 13,7 miliardami lety byl celý vesmír stlačen do jádra atomu a pak explodoval, komentoval badatel Terence Mc Kenn takto: "Dejte nám jeden zázrak a všechno ostatní už nějak vysvětlíme.".

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Elektrický vesmír

04.09.2018

Rychlá navigace: