Souvislosti, které všude nenajdete

Éterická archontská síť

(Článek 163)

Archontská éterická síť je hlavním faktorem zpožďujícím Událost. Pokud by byla "Událost" spuštěna, éteričtí Archonti by ovlivnili všechny zúčastněné: povrchové síly Světla uskutečňující Událost, celkovou populaci, stejně tak jako Kabalu a toto všechno by udělalo z Události pohromu. Éterická Archontská síť musí být z velké části odstraněna pro to, aby se Událost uskutečnila. Pro větší úspěch sil Světla s odstraňováním éterické Archontské sítě je potřeba větší povědomí o její existenci mezi celkovou populací.

Éterická Archontská síť je přítomna v tenké vrstvě, která sahá až do 13 840 metrů nahoru od povrchového profilu naší Země a také 13 840 metrů dolů z povrchového profilu do zemské kůry. Páteří éterické Archontské sítě je síť éterických hyperdimenzionálních červích děr na principu černých děr, které obsahují miliardy a miliardy reptiliánů a entit podobných amébám (měňavkám). Když Světlo z Galaktického Centrálního Slunce tyto červí díry zasáhne, začnou tyto entity vykašlávat, a ty v zápětí začnou napadat všechny bytosti světla, které jen naleznou, vtělené i ty na nefyzických pláních. Toto je důvod energetických útoků, které mnoho pracovníků světla a válečníků světla zažívají. Nefyzické síly Světla mohou po nějaké době uvolněné negativní bytosti odstranit a přemístit je do Galaktického Centrálního Slunce, ale do té chvíle, je obvykle již nějaká škoda napáchaná. A opět – čím vyšší vědomí bude panovat mezi lidmi o tom, co se skutečně děje, tím budou síly Světla v naší ochraně i v odstraňování těchto negativních entit efektivnější.

Éterická Archontská síť je ovládaná velmi malou skupinou éterických Archontů, kteří vydávají své rozkazy milionům éterických Drakoniánů (oblastní velitelé), ti, miliardám reptiliánů (válečníci) a ti, amébám (polo-vědomé elementární bytosti, které se pouze řídí rozkazy, bez zpochybňování).

Archonti síť ovládají pomocí pokročilé éterické technologie. Celá éterická planina uvnitř vrstvy silné 27,6 km, ovládané Archonty, je prostoupená komorami silných elektromagnetických polí, které mohou zkreslovat strukturu časo-prostoru dle programu éterického hlavního počítače, který směruje celosvětový proud éterických energií takovým způsobem, aby lidstvo ovládl co nejvíce. Tyto komory detekují všechny pozitivní myšlenky a emoce, a pokud jsou příliš mocné, pak tyto komory vyšlou signál do éterického hlavního počítače, který poté stáhne okolo osoby prožívající pozitivitu síť pokrouceného elektromagnetického pole, a efektivně tu osobu vypne. Pokud to ještě nestačí, pak aktivuje dodatečné ELF komory s nízko frekvenčním infrazvukovým šumem, který osobu utlačuje, a spolu s tím vysílá do čakry solar plexu elektrické impulsy pro zkrat energie kundalini, kterou zastaví. Toto je občas kombinováno se silnými elektromagnetickými poli okolo čakry třetího oka, matoucí mysl a dělající osobu ospalou nebo skoro zdrogovanou. Společně s tím, jsou projektovány silné negativní myšlenkové formy, stále napadající mysl dané osoby.

Kromě toho, má každá inkarnovaná osoba energetické amébní parazity připojené k oblasti solar plexus, které se pokouší ovládat emocionální život té osoby. Ty se také spojují s amébními parazity v dalších lidech a společně organizují konflikty.

Éteričtí Archonti předávají data z éterického hlavního počítače do fyzické Černé Skříňky, která je v držení jedné z hlavních Italských šlechtických rodin temné pokrevní linie a je propojena s fyzickým hlavním počítačem Kabaly ("The Beast") a odtud je napojena na hlavní počítače uvnitř NSA. I přesto, že síly Světla zvládly vložit počítačový virus do Černé Skříňky, virus nebyl tak úspěšný, jak jsme doufali.

Éteričtí Archonti jsou velmi alergičtí na pár věcí. Nejvíce na energii Lásky, především Lásky mezi mužem a ženou. Když vidí šťastný pár, chtějí mezi nimi Lásku zničit, protože tato Láska dává sílu nefyzickým silám Světla k odstranění éterických Archontů a jejich přisluhovačů. Zadruhé jsou alergičtí na zdravou sexuální energii. Potlačují tuto energii v lidské populaci, a když nejsou úspěšní v jejím potlačení, tak ji zperverzní. Sexuální energie je životní síla sama, a když uspějí v jejím potlačení, získají na povrchu planety populaci ovcí, která může být jednoduše ovládána. Za třetí jsou alergičtí na energie pozitivních mimozemských civilizací a energie Vzestoupených Mistrů. Tyto energie se pokoušejí potlačit, překroutit a zmanipulovat, kdykoliv je to jen možné.

Éterická Archontská síť je na této planetě přítomna posledních 26 000 let a byla značně zesílena během Kongo Archontské invaze v roce 1996, kdy byla posílena mnohými reptiliánskými entitami z naší Galaxie a také z galaxie Andromeda. V závěru roku 1995 se Archonti vyděsili, že Galaktická Konfederace provede skutečný kontakt s populací na povrchu této planety a síť posílili, aby tomu zabránili. Většina těchto posil byla již vyčištěna v Galaktickém Centrálním Slunci.

Toto všechno zde není popisováno proto, abychom se vyděsili, ale proto, abychom si uvědomili situaci, která právě teď mnoho lidí ovlivňuje, a abychom tuto situaci mohli změnit. Světelné technologie ve spojení s naším vědomím, éterickou Archontskou síť nakonec rozpustí.

Éterická archontská síť

17.12.2018

Rychlá navigace: