Souvislosti, které všude nenajdete

Historická upřesnění od insidera Corey Gooda – 1. část

(Článek 277)

Současné utajené kosmické programy byly vytvořeny odtrženou civilizací a naše konvenční technologie jsou proti technologiím této civilizace zcela primitivní. Odtržená civilizace je tak odlišná od té, ze které vyšla, že vytváří zcela jinou společnost. Používá úplně jiné technologie, jiný společenský systém a jiný systém kontroly. Nyní již existuje samostatně a má charakter totalitní společnosti.

Odtržená civilizace se začala vytvářet v Německu, již ve 20.tých letech. Vznikaly zde tajné společnosti a instituce, které propojovaly vědu s esoterikou. Začaly provádět channeling a snažily se kontaktovat skupiny z jiných světů. Studovaly starodávná plavidla, podnikaly expedice po celém světě a hledaly starověké texty a předměty, ze kterých se snažily poskládat vývoj moderních technologií. Na svých expedicích tyto tajné společnosti navázaly kontakt se starověkou odtrženou civilizací, označovanou jako Nordici a začaly s nimi spolupracovat. Společnost "Vril" a žena-médium, Mária Orsic, byly klíčoví hráči v této době. Mária navázala kontakt s jednou skupinou Draco a s Reptiliány, což jsou bytosti s humanoidním tělem, plazím vzhledem, plazíma očima, svalnatou postavou a plazí povahou, která je velmi agresivní. V podstatě něco, co si lidé představují jako démona, či ďábla. Bytosti Draco dorazili na Zem, aby rozšířili svoji dynastii a své impérium. Němci s nimi navázali kontakt právě přes tuto okultní společnost "Vril". Při svých expedicích narazili na civilizaci Nordiců, kteří se představili jako mimozemšťané, ale ve skutečnosti to byla odtržená civilizace, která existovala pod Himalájemi desítky tisíc let. Žijí v síti podzemních měst, které jsou propojeny s povrchem a obsadili místa, která vytvořila tzv. Starověká rasa stavitelů. Zde si vytvořili si svoji vlastní velmi vyspělou infrastrukturu. Tato civilizace žije v podzemí, kde jsou stromy, tekoucí voda, zvířata, ptáci a vše ostatní. Mají vesmírnou flotilu s pokročilým vesmírným programem. Lidé diskutují o teorii duté Země, ale ta není dutá, je jako úl a některé kaverny jsou tak ohromně velké, že si to nikdo nedovede ani představit (jako Arizona).

Němci se přes chaneling dostali k souřadnicím starodávných textů, pod určitými pohořími zapomenuté civilizace, o kterých věděli většinou jen kastovničtí Mniši, kteří je strážili jako součást svých tajných učení. Tito Mniši byli ve spojení jak s mimozemskými skupinami, tak i s aghartskou podzemní civilizací. Němcům bylo takto sděleno, aby se vydali na rozsáhlé expedice do Himaláje a získali zde tyto starodávné dokumenty. Šli do vesnic a klášterů a s namířenou pistolí tyto svitky a knihy kradli a brali je s sebou do Německa. Němečtí inženýři byli šokováni, protože součástí těchto knih byly i technologické nákresy. Museli je sice dešifrovat, ale pomocí nich nakreslili první elektrogravitační plavidla, která vytvářela elektrogravitační vztlak. Za krátkou dobu udělali obrovský pokrok. Přivezli s sebou i Tibeťany, kteří jim museli pomáhat dešifrovat starobylý jazyk. Němci byli vynalézaví a pomocí experimentů texty rozluštili. Nejvíce takových expedic bylo podniknuto ve 30.tých a 40.tých letech. Až v posledních letech se zjistilo, že některé kamenné destičky, které vypadaly jako náboženské relikvie, jsou multidimenzionální technologie, o které projevili obrovský zájem mimozemci. Němci je vyměňovali s mimozemšťany za pokrokové technologie a nové materiály. Tak získali starodávné technologie a integrovali je do svého odtrženého tajného programu. Vyvíjeli svoji vlastní odtrženou civilizaci, vůbec se nezajímali o 2. světovou válku ani o svoji rodnou zemi a ani nechtěli tuto technologii použít k poražení USA. Odtržená civilizace fungovala, jako tajná společnost, existovaly jako mocné rodiny (mafie). Tito lidé byli velmi loajální a byli k tomuto přístupu vychovávaní již od dětství. Byl to jejich způsob života. Kdokoliv jiný byl pro ně cizí člověk, kdokoliv uvnitř byl součástí jejich týmu, jejich rodiny. Proč by je vůbec mělo napadnout něco vyzrazovat. Z mafie se neodchází, protože kdo by chtěl vystoupit, skončil by pod drnem. Využívali sílu svého přesvědčení a zasvěcení, nabídky bohatství i černé magie. Mít bohatství, když ostatní stojí frontu na kousek chleba, je silná motivace pro ego a pocit důležitosti a také to, že jste zasvěceni a že jste součástí něčeho velkého. Pocit důležitosti a fikce, že to, co děláte je nezbytné pro budoucnost celé planety. Kněží ve starodávných civilizacích vždy chránili tajná učení a mysteriózní informace a tajili tyto informace před králi i císaři. Tajili je ale i před prostými lidmi.

Historická upřesnění od insidera Corey Gooda – 1. část

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

02.05.2019

Rychlá navigace: