Souvislosti, které všude nenajdete

Historická upřesnění od insidera Corey Gooda – 4. část

(Článek 280)

Poté, co selhala mise operace "High Jump", američané zjistili, že němečtí vědci, které přijali po 2. světové válce v rámci programu "Paperclip", jsou v určitém kontaktu s vědci odtržené civilizace a požádali je, zda by je s nimi nemohli spojit, což se také stalo a začal dialog. S americkým prezidentem Trumanem byla dohodnuta schůzka, kde odtržená skupina předložila svoje požadavky. Trumanovi se nelíbily a nechtěl je přijmout. Odtržená civilizace využila toho, že po havárii mimozemského plavidla byla zavedena politika přísného utajení mimozemské přítomnosti a mocní "loutkovodiči" se dohodli na tom, že se to obyčejnému lidstvu zatají. Nacistická odtržená skupina věděla, že Američané vyprostili ztroskotaná plavidla několika různých mimozemských ras, která ale byla tak vyspělá, že se v té době s reverzním inženýrstvím stejně nikam nedostali. Nacisté získali od svých zvědů z operace "Paperclip" informace, že Američané vydali nařízení, na základě kterého se stala existence mimozemského života nejutajenější záležitostí na planetě. Důvodem bylo, že by informační exploze a uvolnění volné energie rychle zničily obchod s ropou a brzy poté i celý babylonský magický peněžní otrokářský systém, který elity používají na kontrolu a ovládání mas. Tvrdili, že by to údajně vedlo ke zhroucení společnosti, ale ve skutečnosti šlo o utajení z důvodu co nejlepšího ovládání nevědomého stáda lidí. Německá odtržená společnost toho využila a začala provádět nátlak na USA. Prováděla přelety nad USA a demonstrovala svou pokrokovou technologii, např. zdokumentované letící talíře nad Washingtonem z roku 1952 nebyli mimozemšťané, ale technologie německé odtržené společnosti. Tak vydírali americké vedení, aby přistoupilo na jejich požadavky.

"Podepište naši smlouvu, nebo všechno vyjde najevo."

Protože by Američané přišli o své velké zisky z prodeje ropy a vláda USA by ztratila důvěryhodnost, presidenti Eisenhower a Trumen s touto skupinou nakonec smlouvu podepsali. Díky tomu se tato odtržená skupina dostala do USA. Američané si sice vytvořili plán, že jak se Němci dostanou do Ameriky, budou je infiltrovat a potom je porazí, ale Německá odtržená společnost měla plán podobný. Chtěla vybudovat infrastrukturu v naší sluneční soustavě a převzít globální moc. Potřebovali jen získat přístup k americkým korporacím, které podepisovaly šeky. Němci vytvořili průmyslovou infrastrukturu a nakonec došlo k tomu, že německá odtržená skupina vyhrála soutěž v tom, kdo koho infiltruje. Německá odtržená civilizace získala podporu i u německých vědců pracujících v Americe a americkým byznysmenům a bankéřům bylo bohužel jedno, kdo a jací tito lidé jsou. Měli před očima jen dolarové bankovky a "kšeft". Přivítali Němce s otevřenou náručí a oni je zcela infiltrovali. Infiltrovali také zpravodajské služby a pak ovládli i americkou vládu. Poté, co se úspěšně infiltrovali do vojenskoprůmyslového komplexu a podkopali ho, stejně tak se infiltrovali mezi nejvýznamnější korporátní představitele, získali účinnou kontrolu nad směřováním programů odtržených civilizací, mainstreamovou vládou i nad finančním systémem. Byl to velmi efektivní a tichý puč, který svrhnul to, co kdysi bylo americkou republikou a proměnil ji v korporátní entitu, v níž je každý z nás "jen tržním předmětem" s vlastním jedinečným sériovým číslem. Tento plán začal být realizován již dlouho před první světovou válkou různými tajnými společnostmi, které ovládaly finanční systém a jak mnozí vědí, které financovaly obě strany války.

Když Němci získali kontrolu nad infrastrukturou USA, začal obrovský vývoj tajných kosmických programů a budování základen ve vesmíru. Začali úzce spolupracovat se skupinou Iluminátů, se kterou stejně spolupracovali během I. a II. světové války. Spousta špičkových vědců a odborníků byla v 60. letech oslovena a byla jim nabídnuta práce v tajných kosmických programech. Byla to doba odlivu mozků. Všichni špičkoví vědci najednou mizeli ze Země. Miliony inteligentních lidí zmizelo. Kvalifikované odhady hovoří o 50 až 60 miliónech!

Historická upřesnění od insidera Corey Gooda – 4. část

Podrobnější informace k tématu naleznete na webových stránkách https://www.matrix-2001.cz

06.05.2019

Rychlá navigace: