Souvislosti, které všude nenajdete

Hyperborea – praotčina Slovanů na severním pólu

(4. díl)

Pevninu, kde bylo vybráno místo pro osídlení na Zemi Midgard, pojmenovali hvězdní cestovatelé DaÁrija – jako dar Árijské rady, Dar bohů. Tento kontinent se nacházel na severním pólu Země. Mnozí autoři píšící na slovanské téma nazývají tuto zemi různě: Daaria, Ariana (Oriana), Arctida nebo Hyperborea.
Někteří z osadníků zůstali na zemi Midgard a už se nevrátili na svou mateřskou planetu, protože si tuto Zemi oblíbili. V té době zde nebyli žádní další lidé, ale pouze zvířata a rostliny. Navíc, zatímco dorazila pomoc, tak se některým ztroskotaným osadníkům podařilo mít "pozemské" děti. Po opravách pokračovala Vajtmara ve své vesmírné cestě a bohové se vrátili do SVA ("nebe"). Všichni, kdo zůstali na Zemi Midgard, si začali říkat "AS ESM", tj. "Já jsem bůh, boží syn či dcera." ASOVÉ byly bohy žijícími na Zemi. Osadníci si pamatovali svou starou pravlast a říkali si "Dažďbohovi vnoučata", tedy potomci těch kmenů, kteří žili pod zářením jiné sluneční soustavy, Dažďboha-Slunce. Postupem času se těm, kteří žili na Zemi Midgard, říkalo Velká Rasa nebo Rasiči, a těm, kteří zůstali žít na vzdálené pravlasti – Zemi Ingard, se říkalo Starověká Rasa. První předkové ASOVÉ, jak si říkali, v důsledku vynuceného přistání kosmické lodi, zůstali zde žít navždy. Tak začal vývoj Velké Rasy slovansko-árijských kmenů.
Midgard-Země byla poprvé ve větším množství osídlena před cca 560 000 lety "společnou operací" 4 skupin civilizací z několika planet Svaté Rasy, civilizací na zhruba stejné, velmi vysoké, evoluční úrovni. Tyto čtyři civilizace obydlely Zemi a zahájily zde genetický experiment galaktického měřítka, který byl založen na předpokladu, že smíšením genetických potenciálů, v průběhu tisíců generací povede tento experiment v konečném důsledku k objevení fundamentálně nových kvalitativních schopností člověka, a toto dá kreativním silám galaxie (light forces union) velmi mocnou a rozhodující zbraň v jejich odvěkém souboji s parazitickými silami Temna (dark forces).
Aby se neporušila zemská ekologická rovnováha, byl osídlen pouze kontinent nacházející se na místě severního pólu, který byl tehdy neobydlenou oblastí – Da’Aria (Daaria, Hyperborea). Pojem RASA ve smyslu Véd nemá nic společného s dnešním významem rasy. Zkratka RASA pochází ze zkrácení fráze "Rod Asů, Strany Asů". Z hlediska Véd nemají žádný smysl pojmy jako bílá, žlutá či černá rasa. Pojem "Svatá Rasa", měl pro pisatele Véd význam, jako "Jasné/Moudré Rody Asů (ze Země Asů)". Také termín "Svatý" (Sviaty) neznamenal svatý v dnešním přetvořeném slova smyslu, ale jeho význam byl podobný slovům: "jasný, čistý, moudrý". Klíčem k dosažení vývojového úspěchu byly příznivé unikátní vlastnosti Země a okolního prostoru, které byly dále umocněny působením dalších opatření, které byly realizované pomocí tří nainstalovaných měsíců, které byly všechny umělého původu: Měsíc, Lelie a Fatta. Dále bylo upraveno zdejší prostředí s cílem urychlit spirituální vývoj lidí a v neposlední řadě byl do nitra země umístěn speciální "psi-generátor", který je popisován jako základní zdroj či "generátor života". Součet všech těchto opatření výrazně přispěl k urychlenému spirituálnímu vývoji lidstva, a po čase skutečně přinesl výsledky...
Půl miliónu let běžel experiment bez větších zádrhelů a v naprostém utajení před Temnými, ale zhruba před 111.000 lety se Temní o Midgard-zemi dozvěděli a rozhodli se jí zmocnit. Za tímto účelem vybudovali v tajnosti operační základnu na měsíci Lelia, odkud chtěli zaútočit na Zemi. V momentě, kdy přípravy k invazi dosáhly kritického bodu, bílý hierarcha Tarch Perunovič byl přinucen k drastickému protiopatření a zničil měsíc Lelia i se základnou Temných. Plán temných byl překažen, avšak s drastickými důsledky. Úlomky Lelie dopadly na Zemi a způsobily planetární katastrofu, která vyústila k potopení kontinentu Da’Aria, a naši předkové byli přinuceni se evakuovat na území dnešní Západní Sibiře. Zde vznikl první (na několik desítek tisíc let) slovansko-árijský státní útvar, Država.
Úspěšné hromadění genetického potenciálu za stovky tisíc let, po které experiment hladce běžel před touto událostí, se nahromadil ohromný genetický potenciál, který dodnes je dominantní a je uložen v genech dnešních lidí "Svati Rasy". Tento potenciál je v různém rozsahu v každém z nás a právě tento genetický potenciál a toto božské dědictví se ze všech sil snaží zničit temné/parazitické síly které momentálně ještě ovládají Zemi (odtud můžeme odvodit např. i termín "genocida") a také vysvětluje obrovskou nenávist proti Slovanským národům a zejména Rusku, kde je kolébka "Slovanství" a kde je největší koncentrace tohoto genu. Toto je také důvod, proč se zde čas od času objevují lidé s tzv. paranormálními schopnostmi.

Hyperborea – praotčina Slovanů na severním pólu

09.01.2021

Rychlá navigace: