Souvislosti, které všude nenajdete

Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 2. část

(Článek 113)

Totální neekonomičnost. Firmy, společnosti, státy by mohly fungovat velmi hospodárně, efektivně, produktivně, kdyby jim to bylo Systémem dovoleno. Člověk nemusí mít doktorát či jiný titul a vidí, jak se světové hospodářství a vše okolo něj chová nelogicky a neefektivně. Mrhá se lidským tvořivým potenciálem, surovinami, zatěžuje se životní prostředí jedy, odpadky zplodinami a obalovým materiálem, nevyužívají se pokrokové technologie, které spí hluboko v šuplících systému, nastaveného Archonty. Všichni, kteří touží po reformách a zdravém rozumu, chtějí systém jednoduchých transparentních daní, zdravotní a důchodovou reformu, ale nemají komu své logické a oprávněné požadavky sdělit, protože archontský systém je nastaven tak, aby nikdo tuto zabetonovanou situaci nemohl politicky změnit a dobré nápady se nemohly realizovat. Archontské vědomí zablokovalo vše pokrokové a naopak vše komplikované a neefektivní je skrytě podporováno, aby obyčejný člověk musel co nejdéle pracovat na zabezpečení svých základních životních potřeb a neměl čas přemýšlet o tom, kdo tuto situaci způsobil, kdo a proč ho uvrhl do tohoto moderního otroctví a zda je nutné žít v takovém hospodářském a morálním marasmu, neuvěřitelně vykořisťovaném skupinou nastrčených archontích loutek. V době temného středověku obyčejní lidé platili podle nich velké daně – tzv. desátky (10%). V dnešní "spravedlivé, prosperující a demokratické" společnosti platí živořící lidé součtem všech odvodů a daní více než 65%. Je toto skutečně ten vysněný cíl svobodných bytostí a skutečně jsme si ho všichni vybrali? Například, zavedením jednoduché paušální daně pro všechny bychom ušetřili obrovské peníze za platy davu daňových úředníků, daňových poradců, kontrolních pracovníků, za kanceláře, teplo, energie i pohonné hmoty. Šetřili bychom mnoho času za vedení evidence i za platy účetních. Žádné skutečně efektivní a pozitivní změny ale nejsou dovoleny. Archontí systém vybírá mnoho peněz a jen malou část vrací v projektech zpátky lidem. Větší část peněz přerozděluje tak, že je používá na posílení svého globálního impéria, na utužení své moci, na mediální a archontské "výchovné" a ve své nejhlubší podstatě protilidské kampaně a na další zvýšení procent z celkového majetku planety.
Skrývání informací. Archontská společnost důsledně kontroluje veškerou nadčasovou vědu a výzkum. Progresivní výzkum je utajován na několika úrovních. Zaměstnanci podepisují smlouvy o mlčenlivosti a utajení a v případě nedodržení utajení jsou zastrašovaní, propuštěni a je vyhrožováno jim i jejich rodinným příslušníkům. Zaměstnanci jsou od sebe informačně izolováni a nesmí o své práci příliš komunikovat. Každá skupina pracuje jen na části projektu většinou bez informací o celkovém projektu. Pracovníci na takovém výzkumném pracovišti se mohou pohybovat jen po vyznačených prostorách (modrá, červená, žlutá, zelená). Dále je odváděna pozornost pracovníků od finálního výsledku nejrůznějšími mystifikacemi a dezinformacemi. V případě převratných technologií je pracovníkům mazána paměť a povědomí (velmi účinnou metodou) o tom, na čem pracovali. O tomto hovoří svědectví mnoha bývalých vědeckých pracovníků tajných programů. Každému i druhořadému výzkumnému týmu je tvrzeno, že pracují s nejmodernějšími technologiemi, a že jsou na vrcholu lidské evoluce, což většinou není pravda. Výsledky výzkumu se shromažďují pouze v rukách malé elitní skupiny.
Šlendrián jako norma. Archonti nemají zájem na tom, aby se lidstvo chovalo zodpovědně, dospěle a podporovalo serióznost, kvalitu, skutečnou vědu, poznání, pečlivé uchovávání informací a zprostředkovávání jich široké veřejnosti, aby evoluce mohla být co nejrychlejší. Proto je skrytě podporována nekvalita a šlendrián a to prostřednictvím Archonty zavedeného "tržního hospodářství", jako další destrukční ideologie, která byla lidstvu vnucena. Výsledkem je neustále se zvyšující výroba nekvalitních produktů s "poločasem rozpadu" a poruchovostí, většinou ihned po 2-leté záruční lhůtě. To vše se děje proto, aby byla zaručena nesmyslná "prosperita", ke které dochází díky stálému zvyšování HDP, prostřednictvím výroby nekvalitních výrobků. Tento další archontí plán umožňuje, že lidstvo je zaměstnáváno nesmyslnou činností, navíc jsou davu spotřebitelů odčerpávány finanční zdroje, pak je ekologicky zatěžována příroda a životní prostředí (což je zdroj vysokofrekvenčních vibrací, které jsou pro Archonty přímo jedovaté) a také je odváděna pozornost lidstva zcela jiným směrem, než kam by se mělo dívat. Tím, že se lidé podílí na cílené výrobě nekvalitních výrobků je lidstvo navíc demoralizováno a eticky poškozováno. Morálně zdecimovanému lidstvu je pak upíráno právo využívat nejmodernější technologie (volné energie, aj.) pod záminkou, že je tak nenapravitelně eticky poškozené, že by mohlo tyto moderní technologie a zejména zavedení volné energie do energetiky, použít proti sobě.

Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 2. část

28.10.2018

Rychlá navigace: