Souvislosti, které všude nenajdete

Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 3. část

(Článek 114)

Podpora neschopných a zkorumpovaných. Archonti svoje cíle mohou uskutečňovat jednak pomocí lidí, kteří mají (díky cílenému historickému křížení lidí s vysokým obsahem archontího viru) vyšší procento destrukční a agresivní DNA a cítí se být pokračovateli božské, vyvolené genetické linie a potom díky "armádě" archontských sluhů, kteří prodali svoji příslušnost k lidskému druhu a vyměnili ji za různé výhody a výnosná zaměstnání. Takové jedince archonti získávají z řad neschopných, druhořadých, chorobně ctižádostivých a morálně poškozených jedinců. Archonti skrytě podporují a dosazují do klíčových politických funkcí neschopné, neoriginální, dogmatické, cynické, všemožně postižené a úchylné (homosexualita, pedofilie, sexuální úchylky, perverze a další nenormality). Takoví jedinci se dají lehce ovládat, navíc jsou korumpováni vysokými platy a jsou vtahování do menších či větších nekalostí, aby se morálně a někdy i trestně právně provinili a tím byli lehce vydíratelní a ještě lépe ovladatelní. Takto vytvořený zdegenerovaný řídící systém přivedli Archonti za dlouhé roky manipulací do velmi dokonalého stavu. Skutečně vlivní politici jsou navíc ještě silně napadáni archontským vědomím (pouze 5% populace má přirozenou ochranu proti tomuto psychickému napadení, pokud si preventivně nevytvoří dopředu účinnou ochranu) a doslova u nich dochází ke změně osobnosti, protože tyto jedinci jsou ovládaní infiltrovaným archontím vědomím. Je velmi častým jevem, že po skončení politické dráhy se tito politici jako mávnutím kouzelného proutku stanou zcela jinými (původními) lidmi a hned jak vymizí archontí posednutí se jejich vědomí promění nazpátek (většinou do jednoho roku) a dokonce někdy trpí i výpadkem a vymizením vzpomínek na svoji politickou činnost.
Nefunkční a nevymahatelné právo. Další kategorií, kterou Archonti ničí lidstvo, jejich kreativitu, pracovitost a aktivitu je zamoření právního systému naprosto neuvěřitelnou změtí zákonů, vyhlášek, nařízení, novel, ustanovení často si naprosto odporujících, nelogických a v konečném důsledku namířených proti harmonickému způsobu života a jeho kvalitě a přirozenosti, rozvoji a evoluci lidstva a skutečnému právu všech lidí. Na základě toho jsou vedeny nesmyslně dlouhé, předražené a někdy nikdy nekončící spory, ve kterých mohou uspět přesně ti, které Archonti podporují: chráněnci Systému, nadnárodní společnosti, finančně podporovaní přisluhovači Archontů, vlivní podvodníci a všichni ti, kteří slouží skryté archontí agendě. Všichni ostatní mají velkou smůlu, protože stojí proti obrovské byrokratické archontí mašinérii a stvůře, která žere jejich peníze, požírá jejich drahocenný čas a nakonec je ještě často připravuje o zdraví a svobodu. Opět stejná agenda, čím větší nepřehlednost, několik různých výkladů, nesrozumitelných pasáží a nelogičností, tím více chaosu, zmatků a nespravedlnosti, utrpení a zejména nízkofrekvenční energie.
Netransparentnost. Základním požadavkem úspěšného rozvoje každé civilizace je správné rozhodování a řízení společnosti na základě pravdivých informací, historických zkušeností a bohatých vědomostí našich předků, které jsou pečlivě zaznamenávány v moudrých knihách jako důležitý odkaz příštím generacím. Se všemi těmito atributy otevřeně nebo skrytě archontský Systém bojuje a podporuje netransparentnost a zatajování na všech úrovních, což je dalším ústředním znakem říše Temna. Archonti moc dobře vědí, že čím více budou lidé neinformovaní, slepí k pravdivým informacím, nevědomí a zmatení kvůli obrovské šíři dezinformací, tím lépe budou ovladatelní, budou slabí a neschopní akce proti všem těm, kteří způsobili tento stav a uvrhli je do otroctví, o kterém řada lidských otroků ani netuší, že je a stále trvá.
Utajená skutečná historie, překroucená historická fakta, pálení nepohodlných knih a knihoven, urputné pronásledování gnostického poznání a vyvražďování gnostiků, důsledné utajování tajných mocenských struktur a zejména té vrcholné a nejvíce zodpovědné řídící struktury – Archontů. Utajované jsou vlastnické struktury, vědecké výzkumy, dlouhodobá komunikace s mimozemskými civilizacemi i nejrůznější vyspělé technologie. To vše je práce Archontů a jejich přisluhovačů na Zemi. Naše vědomí stále formuje utajený program v naší DNA a neustále ho programuje v duchu archontských manipulací. Je to program, který ovlivňuje naše vědomí, ať vládne společnosti fašismus, některé z náboženství, monarcha čí demokracie. Všechny minulé ideologie byly založeny na archontím vidění světa. Musíme si uvědomit, že jen naprostá transparentnost, pravdivé informace, spolupráce, prosvícení temna vede k pokroku, rovnováze, blahobytu všech, stabilitě a také k harmonickému soužití v míru. Archontům ale rozhodně nejde o blahobyt všech, pokrok a mír. Naopak chtějí destabilizaci, násilí, války, které přece přináší tolik pro ně potřebnou nízkofrekvenční energie, kterou se živí.
Vytváření umělé zadluženosti. Dalším archontím podvodem na lidech je vytvoření zrůdného bankovního systému, který Archonti vytvořili již v Babylonské říši jako součást "Velkého díla věků" a který si tiskne a vytváří ničím nekryté peníze, masivně podporuje celkovou zadluženost a přes gigantické sumy plynoucí z úroků a stále se zvyšující celosvětovou zadluženost zbídačených osob, společností i států ožebračuje stále více celé lidstvo. Celkový planetární dluh všech dnes činí již statisíce triliónů dolarů a Archonti z něj zatím klidně vybírají úrok. Tak Archonti převádí stále více (dnes již 70%) veškerých celoplanetárních hodnot, zdrojů, surovin a půdy do rukou malé, Archonty kontrolované skupiny. Tomuto jejich cíli, úplnému zotročení lidstva a trvalému ovládnutí planety, říkají globalizace.

Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo – 3. část

29.10.2018

Rychlá navigace: