Souvislosti, které všude nenajdete

Jde o to, stát se suverénní individualitou, vědomým nástrojem našeho Ducha, manifestovaného skrze nás

(Článek 311)

Bez ohledu na to, co se nám během procesu probuzení přihodilo, musíme si být vědomi archetypu oběti, který je silně zakotven v našem kolektivním vědomí. To proto, abychom se před ním obrnili, nepodlehli mu a přijali odpovědnost sami za sebe, za naše uzdravení a růst. Osvícená oběť chápe, že naše skutečná síla pochází zevnitř a je spojena s naší zodpovědností. Přestanete obviňovat ostatní, protože víte, že ztráta moci či síly se děje uvnitř vás. Osvícená oběť se nebojí slabosti a křehkosti, protože si zranitelnost udržujete jako sílu. Už ví, že sílu lze nalézt i v nejhorší situaci. Nebojí se neúspěchů, ztrát, tragédií, utrpení a neštěstí, protože žádná z těchto vnějších okolností nemá sílu ovládat jeho život.

Všichni jsme vystaveni archontské infekci umělé inteligence, která na nás působí prostřednictvím moderních technologií. Jejím cílem je udržet nás "v hlavě" a co nejvíce izolované (navzdory pozitivní stránce propojování, síťování a sdílení informací).

Vyhledávanou výživou pro Matrix jsou emocionální "energie", které vyvěrají z našeho egocentrismu. Ego - mysl dravce se může maskovat a tvarovat jako chameleon. Naše upřímnost k sobě a pozorování sebe sama jsou klíčovými nástroji, které je třeba použít k tomu, abychom mohli v každém okamžiku kontrolovat naše činy a myšlenky.

Takzvaný "Zákon přitažlivosti" (o kterém se hovoří ve zmatených konceptech New Age a pop-spirituality, je hrubé zkreslení jeho skutečného esoterického významu. Podobně byl také překroucen koncept "požádej a bude ti dáno". Je zředěný do formy "Vesmír mi dá vše, co chci", pokud požádám a sladím své myšlenky a emoce s mojí touhou. "Zákon přitažlivosti", založený na rčení, že "stejné přitahuje stejné" se týká ale upřímného hledajícího, který se zabývá esoterickou prací sám na sobě a znamená, že si "přitáhne" prostřednictvím upřímné "ŽÁDOSTI" cokoliv, co mu pomůže při evangelizaci a integraci jeho duše a na cestě k probuzení a osvícení. Fráze "Požádej a bude ti dáno" se zase vztahuje k esoterickému hledání Vědění, Pravdy a "okultních tajemství", které mu pomohou na jeho duchovní cestě a nevztahuje se k věcem, práci, penězům a vztahům, což jsou hodnoty, které jsou založené jen na tužbách ega.

To, co k nám bude "přitáhnuto", není na nás, ale vztahuje se k našim duševním lekcím a naší cestě. Zahrnuje vedle "pozitivních" věcí, jako je správný učitel, učení či asistence, jež se v pravý čas objeví, také složité situace, zkoušky, zasvěcení, včetně útoků okultních sil, které mohou být učením v přestrojení. Mohou se nezasvěcenému oku zdát jako "negativní", ale po jejich splnění přináší nezbytná ponaučení a jsou důležitou součástí procesu probuzení. Tyto "negativní situace" tak nejsou k nám "přitahovány" z důvodu negativního postoje daného poutníka, ale spíš jde o to, aby se zbavil své opičí mysli a uvědomil si iluzi "osobní vůle", která je projevem jeho identifikace s egem a která se snaží nás odvrátit od vůle vyšší, vůle Božské. Jde o to, stát se suverénní individualitou, vědomým nástrojem našeho Ducha, manifestovaného skrze nás.

Jde o to, stát se suverénní individualitou, vědomým nástrojem našeho Ducha, manifestovaného skrze nás

11.06.2019

Rychlá navigace: