Souvislosti, které všude nenajdete

Je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina

(Článek 12)

V Bibli je nám podsouván příběh o Kainovi a Abelovi a prostřednictvím zabití Abela je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina, nosíme v sobě prvotní hřích, a tudíž patříme k potomkům vraha a jsme v podstatě zločinci, kteří jsou nositeli bratrovražedného hříchu a už nikdy nemohou být čistí. Lidé jsou stavěni na roveň zvířat a je jim to manipulativně vštěpováno právě pomocí příběhů z Bible. Probuzení a myslící lidé ale vědí, že to, co odděluje člověka od zvířete, je schopnost vyššího vnímání a ctění vyšších duchovních principů, tedy schopnost nezabít, neznásilnit, nepodvést, nenechat se zkorumpovat a zachovat si čistou duši, charakter a svědomí. Člověk vyššího typu vědomí nemůže přijmout to, že jeho podstata je kriminální, a že je v podstatě dobytek.

Lživá paralela - Kain a Abel, svatý Václav a kníže Boleslav

Vzpomeňme jako Češi na počátek židokřesťanské literární činnosti na našem území, kterým byla Legenda o svatém Václavovi, což je zcela vylhaný ďábelský příběh o bratrovraždě, která měla za úkol spoutat všechny pohanské Čechy vinou za krvavé chování svého knížete Boleslava vůči zcela fiktivnímu a smyšlenému "svatému Václavovi", údajnému velkému příznivci římského židokřesťanství. Podobnost obou smyšlených příběhů, toho o biblickém Kainovi a o sv. Václavovi, totiž vůbec není náhodná!

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina

07.08.2018

Rychlá navigace: