Souvislosti, které všude nenajdete

Nepodporujme svět Temnoty proléváním krve lidí, ale i zvířat

(Článek 13)

Starý zákon je vytvořen jako nenávistný text vůči celé východní duchovní škole se snahou prosadit a duchem nápodoby překrýt a přijmout veškeré učení do své svaté knihy a vyhlásit židovské božstvo za nejvyššího boha. V rámci tohoto projektu se objevují místa, která jasně ukazují snahu zkazit původní tradici spásy a spolupráce lidstva a nahradit jí tradicí kultu smrti, krve a nenávisti. Židé se zde snaží na jedné straně napodobit a na druhé zhanobit Buddhu, coby tehdejšího prvního Krista, jak ho gnostici nazývají v některých textech. V Bibli je nám podsunuto, že zabitím Beránka a prolitím jeho krve do země je nasycen podzemní démon a pán Temnot a my jsme díky tomu očištěni a všechny naše hříchy jsou sejmuty. Právě tento ceremoniál, tohle to přesvědčení Židé potřebovali dostat do raného křesťanství, aby ho zkazili, a aby z něj udělali úplně něco jiného, než původně bylo. Udělali to velmi šikovně, protože oni z toho Ježíše Krista, který byl v té původní védské či gnostické podobě poslem světla, vytvořili hmotného beránka. Tímto tento chtonický krvavý obřad a podporu pána Temnot a toto temné a satanistické očistění skrze zabití infiltrovali do čisté víry, což je pravým opakem původního védského poselství o světle poznání. Nemůžeme se přece nikdy očistit tím, že někoho zabijeme, ať už je to člověk nebo zvíře nebo tím, že proliju krev a podílím se na něčem špatném, temném. Takto se jim podařilo převrátit v pravý opak pravé poslání přijímání, které mělo obrovskou dávnou tradici a bylo oslavou světla.
Chtonici každým krvavým obřadem demonstrují to, že slouží násilí, prolévání krve, pánu Temnot a sytí jeho sílu obětovanou krví. Tak ukazují, že jsou jeho poddaní, že jsou jeho věrní zastánci, a že jsou jeho armádou hrdlořezů, kteří jsou ochotni prolévat krev. A čím více bude krve prolito, tím bude tento jejich Bůh strašnější a mocnější. To je sama podstata košer praktik židovství a halal praxe Arabů. Tak funguje chtonické měsíční náboženství, které dnes ohrožuje celý svět, a my se neosvobodíme do té doby, dokud nepochopíme jeho podstatu a dokud neodmítneme tyto zhoubné myšlenky.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Nepodporujme svět Temnoty proléváním krve lidí, ale i zvířat

07.08.2018

Rychlá navigace: