Souvislosti, které všude nenajdete

Zkázonosná literární práce "Hada" v Bibli

(Článek 14)

Chtonický kult v Bibli stínově napodobil a zhmotnil všechny niterné gnostické události, a tím dosáhl plného překrytí Světla a ducha hmotou a dosáhl tak zatmění Slunce Měsícem. Stejně jako samotné hmotné tělo Kristovo a jeho utrpení na kříži zakrývá a likviduje pravou podstatu původního védského křesťanství, tedy šíření vykřesávaného Světla poznání, tak i všechny další údajné historické děje v biblické Kristově legendě postupně ničí vše duchovní a věčné nahrazují pomíjivým a hmotným. Touto dodatečnou stínovou materializací vznikla většina postav a jejich příběhů v Bibli. Tak se najednou zrcadlově, objevuje postava praotce Abrama-Abrahama a jeho rodu coby negativ védského brahma (přičemž předpona a - vyjadřuje v sanskrtu zápor). Buddha s dvanácti společníky, jako s dvanácti ctnostmi (paramitami) člověka se změní nejprve v židovského podvodníka Jákoba - Izraele s 12 syny a potom v židovského spasitele Ježíše Krista s 12 apoštoly. Příběh Buddhova soudu a jeho moudrost z buddhistických atak se objevuje v Bibli coby opsaná a přisvojená moudrost Šalamounova. Božská mana,(sanskrtem doslova z brahma pocházející mysl), která sestupuje při procesu křtu na gnostika shůry, se mění v Bibli v příběh o pojídání zcela hmotných kuliček jakési many, které padají z nebe, protože Židé mají hlad.

Celý tento proces zhmotňování idejí východní duchovní školy vznikl hadí inteligencí a lstivostí, milující lež a podvody. Všechny zrcadlově vzniklé stínové příběhy v Bibli jsou zároveň obrovskou propagandistickou pomluvou, vedenou nenávistí vůči původnímu originálu, který se snaží židovští autoři zlikvidovat a svými vpisky nahradit. Z uctívaného slunce v naghammadských gnostických textech byl vytvořen biblický obraz údajného vraha Kaina. Východní úcta ke stromu poznání – fíkovníku byla nenávistně vykreslena nejen v Tóře, ale tento strom byl v Novém zákonu pomluven i židovským Ježíšem Kristem. Dokonce sám obraz Buddhy je zde vykreslen jako zhoubný a mrzký asketa v zemi Gadharénské, který je posedlý běsem a způsobuje mezi lidmi ďábelství. Doslova desítky podobných míst v Bibli ukazují dodnes čtenářům co je to kult Hada a jeho zkázonosná práce.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Zkázonosná literární práce Hada v Bibli

07.08.2018

Rychlá navigace: