Souvislosti, které všude nenajdete

Je třeba konečně pochopit obrovskou manipulaci, kterou s námi materialismus dlouhodobě provádí

(Článek 15)

Císařovna Helena spodinového původu, matka zločinného římského císaře Konstantina, nechala ještě před vyhlášením Milánského ediktu roku 313 n.l., kterým se židokřesťanství stalo jediným uznávaným státním náboženstvím a Bible svatou knihou, všude po Galileji a Judeji stavět do hmotné skutečnosti všechna ta památná místa, o kterých se v Bibli mluví. Takto byl vyroben Izrael, jako barrandovské ateliéry Svaté země. Tyto dodatečně vystavěné divadelní kulisy se staly stále více navštěvovaným svatým místem říše Hada, říše ducha hmotné nápodoby a chtonického kultu krveprolití Beránka.

Pochopit celý tento ohromný historický proces záměny je pro nás velkým úkolem a ve své podstatě znamená pochopení obrovské manipulace, kterou materialismus cíleně a dlouhodobě provozuje. Jeho úmyslem je vždy se postupně zmocnit a uzavřít Člověka – Adama (toho nespoutaného), ve své říši temna, chladu a nápodoby a uzavřít ho ve světě času a smrti.

Bible, konečný produkt židovské kompilační a zrcadlové činnosti, se stala v rozpadajícím a zcela demoralizovaném prostředí římského impéria, během několika století, svatou knihou Západu, se svým náboženstvím zbožných hříšníků, kterým se bude vše odpouštět, když budou dobře platit a sloužit pánu Temna. A tak biblický "jenom člověk", zbožný hříšník, který si nemůže sám pomoci a proto hřeší a vzývá svého Spasitele, aby mu pomohl zvítězit nad vším vyšším, pomocí lži a techniky zrcadlení.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Je třeba konečně pochopit obrovskou manipulaci, kterou s námi materialismus dlouhodobě provádí

07.08.2018

Rychlá navigace: