Souvislosti, které všude nenajdete

Jezuité – 10. Veřejnost většinou neví o ohromující zodpovědnosti Vatikánu a jeho Jezuitů v započetí obou světových válek…

(Článek 215)

Jejich zodpovědnost se váže na jejich obrovskou až patologickou touhu po moci a na gigantické finanční prostředky, které má Vatikán a jeho Jezuité k dispozici a pomocí nichž tahá figurkami na šachovnici historie.

Hitler zformoval svou obávanou SS armádu podle principů Jezuitského řádu a svou stranu podle organizační struktury Jezuitů a katolické církve. Hitler řekl: "Doposud nebylo na Zemi nic impozantnějšího než hierarchická struktura Katolické církve. Velkou část této organizace jsem transportoval přímo do své vlastní strany. Zakládám Řád. V mých "Pevnostech" Řádu vychováme mládež, před kterou se bude třást celý svět..."

Hitler se dostal k moci díky hlasům Katolického Centra, což byla strana pod správou jezuity Ludwiga Kaase. Většina cílů cynicky popsaných v knize Mein Kampf byla fašisty zrealizována. Tato kniha byla napsána jezuitou Otcem Bermhardtem a teprve pak byla podepsána Hitlerem. Byli to Jezuité, kteří zdokonalili Velkoněmecký program vylíčený v této knize.

Zadokumentované krutosti spáchané Jezuity za 2. světové války, obzvláště ty pod Ustašovci, jsou mimořádně děsivé a šokující. Prováděli téměř satanské vyhlazování pod vládou Ante Paveliče, katolického chorvatského fašistického vůdce. Pro mnohé v Jugoslávii to znamenalo konvertovat ke katolicizmu nebo být brutálně mučen a nakonec zabit.

Slavný britský kazatel Charles Haddon Spurgeon varoval před církevními duchovními, kteří promují na jezuitských univerzitách. Hovořil o tom, že zde zadržují část evangelia a tudíž studují na ďáblově jezuitské vysoké škole.

Prezident John F. Kennedy byl další obětí děsivé špatnosti Jezuitů. Jakmile se veřejně distancoval od papežsko-jezuitského programu a postavil se za liberálnější ideály a lidská práva, byl podle jejich měřítek považován za "zrádce Vatikánu a tyrana", který si zaslouží smrt. Když bylo zřejmé, že prezident Kennedy nebude eskalovat Vietnamskou válku, začala být připravovaná jeho vražda. Kardinál Francis Spellman, Arcibiskup New Yorku, dohodl propuštění mafiána "Lucky" Luciana a nyní zase kardinál potřeboval protislužbu. Pokud by ji Mafie odmítla, použil by Arcibiskup celé společenství zpravodajské služby, kterou pomáhal organizovat, aby odstranilo každého mafiánského bose. Také jim nabídli otevření nových herních center, konkrétně casina v Atlantic City. Jasně řečeno, když odstraní Kennedyho, každý získá více moci a bohatství...

Mnohé hlavy států byly Jezuity zavražděny, když se snažily potlačit vliv a vměšování Jezuitů v jejich národních záležitostech. Hlavy států, jen ti, o kterých se to ví, že byly zavražděni Jezuity jsou například Wiliam of Orange, Král Jindřich III. a Jindřich IV, car Alexandr I., Alexandr II., prezident Abraham Licoln a John F. Kennedy a mexický prezident Pablo Juarez. Abraham Lincoln si byl plně vědom zlé a zákeřné povahy Jezuitů a uvedl: "Já nebojuji jen proti Američanům z Jihu, ale spíš proti papeži z Říma, jeho zrádným Jezuitům a jejich slepým a krvežíznivým otrokům, proti kterým se musíme bránit."

Jezuité uspěli ve svém ničivém programu kamkoli přišli. I třicetiletá válka v Německu byla podnícena Jezuity, aby si to vyřídili s protestanty. Populace v Čechách v roce 1600 čítala 4 000 000 lidí a z toho bylo 80% protestantů. Když Habsburkové a Jezuité dokonali své dílo zkázy zůstalo jen 800 000 Čechů, všichni katolíci. Populace Němců byla snížena z 20 000 000 na 7 000 000 a Jižní Německo se stalo téměř pouští. Jezuité jsou obviněni ze zajištění zrušení Ediktu z Nantes – jeden z obrovských zločinů moderní doby, což vedlo k vyhnání čtyř set tisíců protestantů z Francie a k popravě dalších čtyř set tisíců protestantů. V roce 1254 ustanovil papež Alexandr IV. úřad inkvizice. Prvním inkvizitorem byl Dominik, který byl zakladatel Dominikánského řádu. Krátce poté co papež Pavel III. schválil Tovaryšstvo Ježíšovo. Úřad inkvizice byl oživen a papež dal volnou ruku Jezuitům, aby vedli tento úřad. Inkvizitorským generálům byly uděleny výjimečné pravomoci, aby byli vymýceni všichni "kacíři". To přivodilo mučednictví miliónů lidských bytostí. Jezuité mají na svědomí také nelidský masakr okolo 15 000 000 indiánů v Jížní Americe, Mexiku a Kubě skrze španělské papežence.

Stručně řečeno, důvěryhodní historici spočítali, že papežský Řím prolil krev 68 000 000 lidí, aby ustanovil svou náboženskou nadvládu...

Jezuité – 10. Veřejnost většinou neví o ohromující zodpovědnosti Vatikánu a jeho Jezuitů v započetí obou světových válek...

19.02.2019

Rychlá navigace: