Souvislosti, které všude nenajdete

Jezuité – 9. Dnes už lidé vědí co se děje. Prezident Woodrow Wilson k tomu řekl: "Existuje moc tak tajná, tak devastující, že se neodvažujeme o ní mluvit hlasitě, když ji odsuzujeme…"

(Článek 214)

Jezuité pomocí východoindické společnosti, kterou získali, kontrolovali veškerý obchod mezi Asií a Evropou a zejména obchod s opiáty, které jednak masívně demoralizovalo a ničilo asijské obyvatelstvo, hlavně v Číně, která už tehdy byla vnímána jako obrovská konkurence cílů Jezuitů a také se stal obrovským zdrojem jezuitských zisků. Jezuité začali rozvíjet bankovnictví a obchod mezi Afrikou a Amerikou. Pro dokreslení obrazu Jezuitů je třeba říci, že Jezuité stáli za veškerým obchodem s otroky z Afriky do dolů v Americe. Kvůli ziskuchtivosti Jezuitů bylo uneseno a prodáno do Ameriky na půl milionu otroků. V roce 1783 použili Jezuité část prostředků na aktivaci francouzké revoluce, která byla podnícena Jezuitským řádem, stejně jako 30 letá válka, kdy byli zmasakrováni na jejich pokyn francouzští Hugenoti (protestanti). Jezuité také stáli za tzv. spiknutím střelného prachu, kdy skupina anglických katolíků řízena Jezuity chtěla zlikvidovat protestantský duch anglické vlády. Chtěli vyhodit do povětří královský palác, unést děti krále Jakuba I. a vyvolat katolické povstání. Toto spiknutí skončilo fiaskem. Jezuité vedli války, budovali špionážní a zpravodajskou síť, která manipulovala se všemi panovníky z celého světa. Agenti Jezuitů byli po staletí zodpovědní za atentáty na mnoho hlav států.

Roku 1773 – vygradovala nespokojenost evropských královských rodin s terorem Jezuitů. Už měly dost jezuitského řádění a dotlačily papeže Klementa XIV., aby Jezuitský řád zrušil. Tím ovšem Jezuité neskončili, jen přešli do ilegality a začali se formovat do nejrůznějších tajných řádů a organizací například Bavorských iluminátů. Jezuité sice byli rozpuštěni, ale jejich cíle a protilidská filosofie nezmizela a pokračovala dále pod hlavičkou iluminátů a zednářských lóží. Vatikán jmenoval bankovní dům Rotschildů jako svého oficiálního strážce vatikánských pokladů v roce 1782 na tajném kongresu na zámku Rotschildů. Zde došlo ke sjednocení všech tajných společností, iluminátů a zednářských lóží a ke spojení v jeden celek s jedním centrálním řízením v čele s Ilumináty. Toto uspořádání trvá prakticky do dneška. I nynější papež je Jezuita a tudíž trvá jezuitská násilná a konfrontační politika Vatikánu a křesťanské ideály spolupráce, lásky k bližnímu a soucitu jsou ve Vatikánu hluboko zakopány místo válečné sekery.

V rámci svého vojenského tažení použili Jezuité pro své cíle i Napoleona. Když nad ním získali kontrolu, začali ho podporovat. Na jejich pokyn Napoleon napadl Maltu a tím ovládl pro jezuity armádu Vatikánu – Maltézké rytíře. Byla jím dobyta Itálie a papež doslova zatknut a uvězněn. Papež dostal ultimátum, že pokud neobnoví Jezuitský řád, tak stráví zbytek svého života ve vězení. V roce 1814 papež pod nátlakem obnovil Jezuitský řád a Jezuité dosadili do Vatikánu papeže svého, tzv. "černého papeže". Oficiální bílý papež se pak stal jen loutkou v rukách Jezuitů a vystupoval jako "papá" pro veřejnost. Jezuité podporovali Napoleona do doby, kdy plnil jejich příkazy. Jakmile splnil svou roli, která mu byla přiřknuta, byl jezuity zrazen a odvezen do vyhnanství na ostrov Sv. Heleny. Zde Napoleon žil odtržen od civilizace. Přesto o všem podal lidem svědectví ve svých memoárech, které zde začal psát. Mimo jiné uvedl toto: "Jezuité jsou vojenská organizace, nikoliv náboženská. V jejich čele stojí generál armády. Jejich cílem je moc, síla, řídit svět a ovládnutí světa prostřednictvím jednoho člověka."

Ilumináti pak byli v Bavorsku zakázáni a rozštěpili se na tyto organizace - Liga spravedlivých, Lebka a hnáty a Karbonáři. Do čela byl v roce 1830 jmenován Giusepe Manzini, byl to stejný člověk, který v roce 1860 založil Mafii. Snažil se nalákat do organizace americkou výraznou osobnost Alberta Payka a propojit organizaci do Ameriky. Albert Payk byl fascinován myšlenkou jedné světové vlády a napsal scénář ovládnutí světa pomocí tří světových válek. Politické události popostrkované jezuity se později řídily jeho myšlenkami...

Jezuité – 9.  Dnes už lidé vědí co se děje. Prezident Woodrow Wilson k tomu řekl: Existuje moc tak tajná, tak devastující, že se neodvažujeme o ní mluvit hlasitě, když ji odsuzujeme...

19.02.2019

Rychlá navigace: