Souvislosti, které všude nenajdete

Jezuité – 4. Ďábelský plán ovládnutí lidstva: "Budeme vyhnáni jako psi a vrátíme se jako orli"

(Článek 209)

Jezuité jsou známi svými klamy, špionáží, infiltracemi, atentáty a vyvolávanými revolucemi a nepokoji. Zasahovali do hloubky politického pole a osnovali své plány skrze politiky zemí celého světa. Mezi lety 1555 a 1931 bylo Tovaryšstvo Ježíšovo, tedy jezuitský řád vyhnán z nejméně 83 zemí a měst za své zapojování do politických intrik a podvratných spiknutí proti prospěchu jednotlivých států, jak vyplývá ze záznamů jezuitského kněze Thomase Campbella. Prakticky každý případ vyhnání byl za politické intriky, politickou infiltraci, politické převraty a podněcování k politické vzpouře.

Jezuité vytvořili 4 stupňový scénář ovládnutí jednotlivých států - vytvoření problému – reakce – krize – řešení. Tento plán uplatňovali po celém světě a v různých dobách. Všechny kroky uměle vytvářeli. Často byl zorganizován útok pod falešnou vlajkou a po následné reakci veřejnosti a volání obyčejných lidí o pomoc nebo zaplacených agentů, kteří se pak dožadují pomoci, přijde silové řešení. Na tuto situaci čekají tyto zlovolné síly a představí lidem tzv. řešení, které ovšem připraví lidi o jejich základní práva tím, že je nastolena diktatura nebo stanné právo. Americká ústava se například kvůli této strategii stala mrtvým dokumentem. Jezuitské řešení si podmaní lidstvo, které svým voláním o pomoc prohraje a utáhne si samo smyčku kolem krku.

Po umělém útoku 11. září 2001 byl vytvořen celý stoh norem a směrnic, očesávajících svobody lidí a jediní dva senátoři, kteří tento proces nepodpořili, dostali do pošty antrax, který byl poslán z vojenského zařízení Fort Detrick vyrábějícího chemické zbraně. V následné normalizační etapě pak vytváří poddajnou a tvárnou populaci podle svých představ, kterou dostanou pod svou naprostou kontrolu. Jezuité tento vzorec o 4 fázích používají v každé zemi a sama tato násilnická strategie již funguje dokonale tisíce let. Podobným způsobem jsou vyvolávány všechny války. Je vytvořen zástupný problém, který válku zažehne. Španělsko – americkou válku zažehlo potopení parníku Lusitania, 1. světovou válku zažehlo zavraždění Františka Ferdinanda, invazi do Iráku zažehly neexistující atomové zbraně v zemi, Hitler začal válku na základě 39 útoků na svou zemi pod falešnou vlajkou, ze kterých bylo obviněno Polsko, což pak bylo prokázáno v Norimberském procesu. Dokonce Hitler nechal vyhodit do povětří vlastní parlamentní budovu. Dokud tuto historii budeme ignorovat a nepoučíme se z ní, tak ji budeme neustále opakovat. Jak máme bojovat proti těmto negativním událostem? Je potřeba přispět k tomu, aby se co nejvíce lidí dostalo za hranici tzv. "bodu zlomu" a oni se tím konečně probudí. Stále sílící kolektivní vědomí nakonec nepřipustí další pokračování zla nebo musí vzniknout síla, která negativní sílu potlačí a zneutralizuje. Každý z nás stojí před důležitým úkolem, aby temnou sílu ve svém nitru nebo její zbytky přetavil v pozitivní světelnou energii poznání. Lidé už se tomuto jezuitskému vzorci ovládání přizpůsobili a on už nefunguje s takovou silou jako dříve. Řada lidí se stala vůči těmto manipulacím imunní, stejně jako bakterie, které se stanou časem rezistentní proti antibakteriálním přípravkům...

Jezuité – 4. Ďábelský plán ovládnutí lidstva: Budeme vyhnáni jako psi a vrátíme se jako orli

11.02.2019

Rychlá navigace: