Souvislosti, které všude nenajdete

Jsme vězni zmanipulované mysli

(Článek 56)

Nemůžete být vzdělaný, duševně zdravý člověk a zároveň nevěřit v darwinovskou evoluci, říká nám Systém. Evolucí je myšlen svět, kde přežijí jen ti nejsilnější, nejdravější a nejpřizpůsobivější. Ostatní nemají nárok. Tato doktrína tvoří také základ eugeniky. Darwin je posedlý představou, že smrtí všechno končí a dává nám radu nad zlato: Nedělejte si iluze, že až zemřete, tak se znovu narodíte. Nenarodíte...

Systém naléhavě chce, abyste tomuto jednoznačně věřili. Chce lidem vštípit strach ze smrti a pocit marnosti. Druhou variantu, kterou používá, je ta, že se máte zavděčit jednomu z nabízených Bohů (a je mu jedno, ve kterého budete věřit) a pak dělat to, co vám přikáže, prostřednictvím k tomu určených jeho "pomocníků" na Zemi. I mainstreamová věda není nic jiného než náboženství v jiném kabátě a z velké části pochází ze stejného zabedněného dogmatu. Zastánci prvního schématu tvrdě kritizuji zastánce druhého, ale samozřejmě na vrcholové úrovni slouží stejné globální síle. Prosím vyberte si...

Kvantová fyzika prokázala, že naše realita je všechno možné, jen není "hmotná", která funguje odděleně od vědomí. Kvantová fyzika má potenciál zničit lživý mainstream, ale Systém to nedovolí. Sice už nemá jinou možnost než brát existenci nehmotného světa na vědomí, ale zatím ignoruje všechny logické důsledky z toho pramenící a zarputile propaguje mystifikaci o "hmotném světě". Vzdělávací Systém přehlíží nebezpečné informace, které odhalují to, co systém nechce, aby jste věděli, nebere je do úvahy, nezmiňuje je, a když, tak je prezentuje jedině jako "nedůležité". Copak by mohl Systém, který je založen na kontrole naší mysli použít svou vlastní instituci k odhalení informací, které ukončí jeho nadvládu? Copak by vězeňští dozorci řekli svým vězňům, jak se dostat rychle z cel? Copak ti, co stojí za vzdělávacím systémem, mají zájem o informované lidi? To by přece zrušilo kouzlo, které z nich dělá otroky. Vzdělávání Systému tu není proto, aby poučovalo a informovalo, ale aby manipulativně naprogramovalo naše vnímání do slepé uličky nevědomí. Všichni, kteří v tomto procesu pracují, jsou zároveň vězni i dozorci a jsou produktem této mystifikace. Nevidí vězení, které všichni obsluhují a udržují v provozu.

Více informací na: www.bezleku.cz
Kniha: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Jsme vězni zmanipulované mysli

31.08.2018

Rychlá navigace: