Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo je kdo (1. díl)

(1. díl)

Donald J. Trump se původně nechtěl stát přesidentem USA. Trump byl vytypován autoritou celoplanetární osvobozující síly "Earth Alliance" a americkou vlivnou skupinou patriotů "Q". Potřebovali muže, který nebyl součástí temných stínových struktur, a který mohl zaplatit za svou vlastní volební kampaň. Trump kandidaturu zpočátku nechtěl přijmout. Když se Aliance poprvé přiblížila k Trumpovi, odmítl je. Ale během dvou týdnů mu byly ukázány všechny hrůzné materiály, které NSA měla o stínové vládě / cabal / Illuminatech. Na konci těchto dvou trýznivých týdnů Trump tento úkol přijal pro lásku ke své zemi, k lidstvu a pro lásku k veškeré božské podstatě, pro znovuzískání všech práv a svobod, které nám byly odebrány, a které by měly být automaticky poskytnuty všem božím stvořeným duším. Donald J. Trump se ve jménu těchto idejí začal ucházet o POTUS, a přestože stál proti nevídané síle, koncentrovanému zlu a volebním manipulacím, tak vyhrál, což za daných okolností bylo něco jako vůle samotného Boha. Stal se světovým vůdcem s posvátným chápáním těchto slov: Bůh. Země. Služba. Milovat.

Klíčovým bodem pro Trumpa bylo, aby si uvědomil, proti čemu se postavil a jaké děsivé, temné a z lidského pohledu neuvěřitelné síle bude muset čelit. Aby Trump s Q, Aliancí a obrozenou NSA mohli porazit tuto obrovskou, neskutečně bohatou a mocnou říši zla, musel získat jasnou představu o tom, co je adrenochrom a co se za ním všechno skrývá a kdo za ním stojí. Tak se postavil tváří v tvář celosvětovému hlubokému "podzemnímu" státu včetně iluminátů, cabal a jejich přisluhovačů, kteří jsou tou nejstrašlivější odpornou nechutností a nejkoncentrovanějším, nejtemnějším zlem, jaké kdy existovalo ve všech Stvořeních. ONI sklízí adrenochrom z andělských vyděšených dětí, které mučí a pak vraždí při svých zvrácených, satanských rituálech, kterými se vyčlenili z lidského společenství a vzpurně se postavili proti všem základním lidským, božským a "světelným" zákonům a hodnotám.

Adrenochrom je psychoaktivní molekula, která se aktivuje v krvi, když je lidský subjekt nebo jiná oběť krutě mučena. Je to stejné, jako když si kočka hraje s myši před jejím usmrcením. Je známo, že i kočičí druh pomalu zabíjí svou kořist a tím adrenalizujete krev své oběti, a tím více v její krvi získá prány, "vyvolá" a získá životní síly při jejím požití.

"Jednoduše lze říci, že se zde vytvořila velmi mocná, celosvětová skupina sociopatických subhumánních entit, která se neustále rozšiřovala v Hollywoodu, ve vrcholné politice, ve vládách, mezi popovými modlami, "rockovými bohy", sportovními idoly, mocnými technokraty, kteří stojí za vládami a uvnitř korporatokracie, oligarchie, náboženských struktur i ve vrcholovém, bankovním sektoru, na komerční scéně, ve vojenském průmyslovém komplexu, v mainstreamových médiích a také mezi tiskovými magnáty." Tito lidé byli a jsou spojeni v krevní smlouvě prostřednictvím dlouhodobého krevního satanského rituálu. Zní to absurdně, jako špatný BATMAN film, ale to vše je bohužel až příliš reálná a neuvěřitelně děsivá pravda.

Faktem je, že zde na Zemi vznikl "produkt", celosvětově velmi žádaný a s nejvyšší hodnotou, jakou si člověk dokáže představit, dokonce cennější než platina nebo hélium-3, které můžete získat pouze na Měsíci. Tak se začala vytvářet celosvětová síť "spotřebitelů", únosců dětí, "pěstitelů dětí", mučitelů, "lékařů" a "vědců" rozvíjejících tento hrůzný obchod. Mnoho uznávaných a vysoce postavených osobností, významných politiků, členů vlád, bohatých podnikatelů, vlivných členů médií, vysoce postavených církevních hodnostářů, popových hvězd a všech ostatních "bývalých lidí", kteří se zaprodali tomuto nejhoršímu zlu, začali vytvářet celosvětovou "výrobní", odběratelsko-dodavatelskou strukturu, která jako rakovina prorostla do všech států, vlád, politiky, náboženských organizací a začala nabývat na čím dál, tím větší síle a získávat obrovský politický vliv a začala ovládat veškeré oblasti lidského života. Nebyla ušetřena kultura, školství, legislativa, zdravotnictví, sociální služby, neziskovky a zejména tato démonická síla prorůstala do všech organizací, které měly něco společného s péčí o děti. Tento trend zasáhl samozřejmě i EU a ČR. Pokud se začtete do z lidského pohledu nepochopitelných zákonů a vyhlášek EU i ČR, a když se zpětně podíváte ne jednotlivé politiky, pro co a jak hlasovali, tak se před vámi hned ukáže obraz charakteru a morálky a spojení všech, kteří se zaprodali této temné agendě. Takže se dívejte pozorně, ať dobře poznáte: "Kdo je kdo".

Kdo je kdo (1. díl)

24.08.2020

Rychlá navigace: