Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo z koho na planetě Zemi (1. díl)

(1. díl)

Každá cesta vede ke svému specifickému cíli. Také český národ se vydal po "revoluci" po jedné z cest. Výběr cesty a cílovou stanici jsme nechali na druhých a věřili jsme, že ti, kteří se vydávali za zkušené průvodce, nám jistě vyberou tu nejlepší a nejschůdnější cestu. Nebyla to dobrá volba! Naše vědomí a kritičnost byly zdevastované komunistickou ideologií, kterou archontské entity infiltrovali a cíleně zkompromitovali tak, aby nás v budoucnosti ani nenapadlo opakovat tuto zkušenost a hledat v některých komunistických ideálech východisko či cíl. Bohužel tato totalitní zkušenost nás vrhla do náruče druhého extrému, tržní ekonomiky s korporátní státností. Obě tyto cesty ale vedly do "pekla", protože byly dozorovány stejnou temnou silou a lidé po nich šly v doprovodu archontských průvodců. Špatná volba pro český národ, ale i pro lidstvo, které se celé nyní pomalu probouzí a čím dál tím více chápe, co se kolem nás věky dělo a děje, a jak bylo a je mohutně manipulováno. Proto i ono začíná usilovně hledat svou novou cestu.

Lidé jsou masírováni, zastrašováni a bombardováni mainstreamovými lživými informacemi a celá společnost je pod absolutním tlakem masmédií. Lidem jsou představovány hrůzostrašné scénáře při vystoupení z EU, ale opak je pravdou. Protože lidé nemají dostatek korektních informací a ovládá je "systémem" podsunutý strach z naservírovaných hrozeb, tak se nelze divit, že téma vystoupení z EU je ve fázi dozrávání a pozvolného růstu. Navíc je lidem tvrzeno, že ani vystoupit nelze, ale právo na vystoupení z EU umožňuje "Lisabonská smlouva" článek 50. Hlas ve volbách poskytnutý ANS je vlastně takovým malým referendem, protože lidé spolu s hlasem Alianci národních sil jednoznačně a bez kličkování hlasují také pro vystoupení z EU.

Také český národ by měl nalézt svou novou cestu, která někam vede, svou střední cestu, mezi útesy. I když se někomu bude zdát těžká, neprobádaná a riziková, tak daleko rizikovější je setrvat na cestě nynější, na které nás evidentně nečeká nic dobrého, jen ještě větší zotročení a zřejmě i ztráta národní identity a rodových kořenů, které nám stále ještě dávají obrovskou sílu jak na úrovni celého národa, tak i jednotlivých občanů. Nová cesta bez EU by nás zcela jistě zaktivizovala, obrodila a přinutila, abychom dospěli jako národ a plně převzali přímou zodpovědnost za všechny podstatné úkoly, které má řešit každý samostatný a probuzený národ, a které náš současný stát ideově a duchovně zcela okupovaný cizí silou naprosto neřeší. Skrytě ovládaní politici se tváří, že slouží lidem, že řeší zdravotní a důchodovou reformu, že usilují o ekonomickou efektivnost a bojují s rozbujelou byrokracií, a že jim leží na srdci blaho národa a "obyčejných lidí". Ale to jsou jen samé fráze. Až se podaří otevřít stavidla proudům svobody, bude potřeba přebudovat celý sektor, od školství a zdravotnictví, až po důchodovou reformu, která byla slibována všemi vládami a politiky z celého politického spektra celé desítky let, ale našim politickým vazalům nebylo prakticky nikdy dovoleno vykonat ani ty nejzákladnější a nejdůležitější reformní kroky pro lidi. Politici povzbuzovaní globálními destruktory udržují celý národ v bídě, nevědomosti a manipulací si vynucují slepou poslušnost všech prostých lidí. Zůstat za této situace na této cestě národního vazalství znamená dojít až do velkého otrockého lágru, na vakcínové pohřebiště nebo do obrovského alzheimerového "penzionu". Je třeba setřást zbytečný strach a spojit se v myšlence: vydat se na cestu do "Nové reality". Je to cesta za skutečnou perspektivou života, který stojí za žití pro nás i naše děti. Povede nás naše intuice, srdce bude našim bezchybným kompasem a nakonec se přidá i rozum a tuto cestu odsouhlasí. Lepší průvodce než tyto nenajdeme.

Kdo z koho na planetě Zemi (1. díl)

18.08.2020

Rychlá navigace: