Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo je kdo (2. díl): Je to vaše Země, váš Život, vaše DĚTI

(2. díl)

Satanské zrůdy při odběru krve nejprve svoje oběti terorizují a chovají se k nim podle ďábelského, satanského rituálu. Tak získávají pránický energetický efekt, který je podobný vysoce rozměrnému kokainovému účinku. Tyto "bývalé lidské bytosti" jež zničili své vědomí a jejichž duchovní svátost byla tak hluboce porušena jejich vlastní volbou, se vzdali své kristovské čistoty, lidskosti a upustili tak od své duchovní podstaty, pošlapali svoje svědomí a zaprodali svoji duši. Tak umožnili, aby do nich vstoupila nižší astrální inteligence a dovolili, aby byli spojeni s démony a nejtemnějšími zlovolnými bytostmi ve Vesmíru. Nyní jsou pod vzdáleným vlivem satanského Egregoru. Takoví jedinci přestávají být Homo Sapiens Universalis, nebo Homo sapiens sapiens jako jsme my, protože přišli o schopnost milovat, empatie, soucitu a již nemají hřejivé, vysokovibrační srdce, jako zdroj vyššího vnímání. Svým velmi špatným svobodným rozhodováním tak postupně dospěli do totální patologie svobodné volby. Tím se dostali do bodu, kde jediným způsobem jejich fungování je ukotvení jejich energie v Temné říši Zla a nyní musí zde v pozemském světě pokračovat v nasávání adrenochromu nebo v pití traumatizované krve.

Proto jsou jimi nyní sodomizována, znásilňována a zabíjena batolata, protože tak dochází k inverzi energie kundalini. Je to historicky známá technika obrácení toku životní síly, prány, kundalini, chi. Cílem této temné techniky je, převést násilím hyperdimenzionálně aktivní život oběti do pachatele. Jsou to velmi temné praktiky, ale když se dostanete do pokročilého satanismu, tak tuto "hru" již musíte hrát stále nebo zahynete, protože v době, kdy se dozvíte o pití krve a skutečnosti, že musíte učinit krevní smlouvu s Temnotou, je obvykle příliš pozdě na to, abyste se vymanili ze své závislosti. Armáda démonů se rozběhla po celé naší požehnané Zemi a infikovala každý aspekt našeho života ďábelským uvězněním a zejména se sestřeďovala na ty největší a nejbohatší autority, které pak ovlivňovaly další a další. Nejvlivnější lidé ze všech společenských struktur byli lákáni do osidel sexu s nezletilými, do satanských rituálů "omlazovacích praktik" a tajných, temných organizací. Na zdánlivě nevinných večírcích pro mocné, pro poslance a politiky byli mnozí z nich vtahováni do této špinavé hry a následně kompromitováni patřičnou foto a filmovou dokumentací. To znamenalo, že se ocitli pod kuratelou mocného nátlakového prostředku, kdy všichni takto podchycení už "šlapali jako hodinky". Ještě dokonalejší a podlejší metodou ovládání klíčových osob bylo jejich pozvolné posouvání do adrenochromové závislosti. Pokud takový "nepozorný" člověk uvázl v této nastražené pasti, nepřišel jen o svobodné rozhodování, ale doslova i o svou duši. Svět se tak začal stále více potahovat černým flórem. Politici přestávali sloužit lidem, ale hájili jen zájmy korporací, lékaři přestali léčit lidi, ale slepě sloužili bez svědomí farmaceutickým korporacím a pacienty udržovali v chronické nemocnosti a prakticky je pomalu zabíjeli, kulturní pracovníci degenerovali veškerý kulturní a národní odkaz, finančníci bezostyšně okrádali veřejnost, pracovníci médií přestali seriózně informovat veřejnost a právní elity jen kývaly hlavami a všemu přihlížely.

Naštěstí se semkla celoplanetární síla kolem Trumpa – Q, NSA a Earth Alliance a ta začala identifikovat tyto zrůdné "lidské bytosti", usvědčovat je, zatýkat, trestat a souběžně s tím osvobozovat uchvácené a zajaté děti po celém světě a ničit podzemní základny, ve kterých tyto šokující zrůdnosti probíhaly. A jakmile budou nakonec všechny tyto zločiny plně zveřejněny a tresty vyneseny podle pozemských tribunálů i božských zákonů, začne nový svět Světla, Svobody, Lásky, laskavosti, hojnosti, zdraví a míru na planetě Gaia, Nové království, vědomého lidstva a bezpečnosti dětí. A zřejmě už nebudeme muset čekat dlouho, protože postupné osvobozování od temného satanismu, včetně nastolení nových systémových a ekonomických změn, které vypadají jako zázrak (NESARA a GESARA), jsou už v plném běhu a na cestě ke svému plnému spuštění.

Kdybychom nebyli tak nevědomí, naivní, nepřipravení a nedůslední, nic z toho by se nemuselo stát a toto zlo by bylo zničeno ve svém počátku. Kdyby se lidstvo probudilo už před 30–40 lety, kdy začaly všechny tyto děti mizet ve velké míře, nemuselo to dojít tak daleko a tolik dětí celosvětově trpět v klecích a v podzemí po celém světě.

STATISTIKY ZTRACENÝCH DĚTÍ ZA JEDEN JEDINÝ ROK V NĚKTERÝCH ZEMÍCH:
Amerika 800 000
UK 230 000
Německo 100 000
Kanada 50 500
Mexiko 45 000
Brazílie 40 000
Francie 39 000
CELKEM: 1 milion 304 500 dětí ročně pohřešovaných, o kterých víme a to jen v těchto zemích!

Všichni neseme zodpovědnost. To, co se děje s našimi dětmi je daň a trest za naši přílišnou důvěřivost, egoistickou zahleděnost jen na naše úzké osobní zájmy, za vzdání se své i kolektivní zodpovědnosti, za občanskou pasivitu při obraně našich základních práv a svobod, za zbabělost a bezcitnost k utrpení a potřebám druhých. Je nutno se na současnou situaci ale podívat jako velmi závažnou výzvu a jako příležitost k nápravě. Zkuste se na chvíli vžít do situace, že osud těchto dětí potká vás, vaši rodinu a vaše blízké… Jen lidské bezcitné zrůdy a lidský odpad se tomuto tématu vysmívá, bere ho na lehkou váhu a tím umožňuje pokračování těchto nesmírně odporných praktik. Takže vstaňte a podpořte ty, kteří se snaží sjednat nápravu. Zajímejte se a hledejte informace, abychom co nejpřesněji zjistili reálnou skutečnost o tom, co se děje našim dětem, ať už je pravda jakákoliv a tak přispěli k ukončení tohoto odporného celoplanetárního hororu! Buďte alespoň digitální válečníci! Přemýšlejte, pište a sdílejte! Aliance v čele s Trumpem udělají hodně, ale ne všechno. Je to vaše Země, váš Život, vaše DĚTI.

Kdo je kdo (2. díl): Je to vaše Země, váš Život, vaše DĚTI

25.08.2020

Rychlá navigace: