Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo je kdo (3. díl)

(3. díl)

Satanské řízení Deep State je výsledkem velmi dobře organizovaného dlouhodobého spiknutí za účelem zřídit Nový světový řád (New World Order), založený na luciferské vzpouře proti Bohu a přírodě. Označováni jsou jako globální elita nebo Deep State junta (Cabal), která nás vidí jako své otroky a majetek, s nímž může nakládat po libosti. Jsou to faraónští "Templar Bankers of Switzerland" s přisluhovači pátého sloupu zednářů a jezuitů. Ve světě tvoří vládnoucí oligarchii. Vládnoucí Faraóni pocházejí z tajného luciferského náboženství, jež přišlo z Babylonu a Egypta.
Ilumináti dnešních dnů jsou známi jako sadistický satanský Luciferův kult, vedený nejbohatšími a nejmocnějšími lidmi na světě. Tento řád je plný homosexuálů a pedofilů. Ilumináti spolupracují s Vatikánem, CIA, Mossadem, Zednáři, Jezuity a tajnými společnostmi, jako Skull & Bones atd.
11. září 2001 bylo pro lidstvo sdělení a symbolika toho, co se chystali s námi udělat. Coronavirus ve spojení s věžemi 5G byl jejich plánovaným zvratem a jejich zabijáckým záměrem jak se chtěli s námi vypořádat, ale všechno se jim pokazilo, když Hilari nevyhrála volby, což je takřka nepochopitelné a dodnes většina zainteresovaných vůbec nechápe a nerozumí tomu, jak se to vlastně stalo, když výsledek voleb byl silně manipulován a opravován v její prospěch. Sčítací stroje byly nastaveny pro ni ve všech klíčových státech. Plno lidí věří, že to musel být božský zásah, který způsobil tento výsledek. Trump byl smýkán a vláčen v řítící se lavině a přesto vyhrál. Pokud by zvítězila Hilari, byla by již velká část Američanů umístěna ve vyhlazovacích táborech FEMA a další část obyvatel uzamčená ve svých domovech.

Aliance systematicky shromažďovala informace o plánech Deep State, její struktuře a jejich klíčových vůdčích "kádrech" a hromadila zdrcující informace o celé této "bažině". Celá akce je spojena se symbolem DECLAS a s odtajněním. Byly prolomeny bariéry, za kterými byly uloženy důležité, klíčové informace, díky kterým také mohl být uskutečněn plán "Q". To co se dnes celosvětově děje a přichází je postupné naplňování tohoto plánu. Důležitou a nebezpečnou roli sehrál v celé této mocenské hře Julian Assange. Je to skutečně velký hráč (pokud budete bystří, tak objevíte jeho pozoruhodnou fyzickou podobnost s Dr. Johnem G. Trumpem, strýcem prezidenta). John George Trump (21. srpna 1907 – 21. února 1985) byl americký vynálezce a fyzik. Ale v této rodině Trumpů je mnohem víc důležitých osob, ale to vyjde na povrch později, až se v Trumpově plánu naplní ještě několik bodů. V této rodině je další osoba, která bude poslem dobrých zpráv v nadcházejících měsících. Měla by se přímo podílet na uvolnění technologie bezdrátové a volné Teslovy elektřiny.

Už Kennedyové si dávno uvědomovali, že CIA je od nich vzdálena až příliš daleko a že je neovladatelná a příliš nebezpečná. Její chapadla jsou rozražena všude po celém světě a je velmi těžké s ní bojovat. Proto se o to ani nesnažili a prostě ji jen odstřihli. CIA je nyní to stejné, co vždy byla, ale je na očích. Je odhaleně viditelnou agenturou, která slouží zájmům 13ti mocným rodinám a to je to nejdůležitější, vědět o tom a mít to na zřeteli. JFK už tehdy řekl: "Je třeba rozdělit CIA na tisíc kusů a rozptýlit je do větru."

13 BLOODLINE RODINY

1 Dům Borja
2 House of Breakspeare
3 Dům Somaglie
4 Dům Orsiniho
5 Dům Conti
6 Dům Chigi
7 Dům z Colonny
8 Farneseho dům
9 Dům Medici
10 Dům Gaetan
11 Pamphiliho dům
12 Dům Este
13 Dům Aldobrandiniho

Společnost AG Barr shromáždila spoustu informací, které jim pomohly pochopit roli CIA ve všech mocenských plánech, politických procesech a souvislostech. Seznámili se s přichystanými děsivými scénáři, tragickými pro osud celého lidstva, které by byly s vysokou pravděpodobností naplněny, pokud by Hilari vyhrála volby a pokud by Trump nedokázal naplnit svůj plán.

Kdo je kdo (3. díl)

26.08.2020

Rychlá navigace: