Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo je kdo (11. díl): Tramp: ONI nejdou po mně, ONI jdou po vás, já jim jen v tom překážím

(11. díl)

A co aktuálně říká Trump svému národu?: "To, co se teď děje, je největší podvod v historii americké politiky. Demokraté vám chtějí sebrat zbraně. Chtějí vám vzít zdravotní péči. Chtějí vám odebrat váš hlas. Chtějí vám vzít vaši svobodu. Chtějí vám vzít soudce. Chtějí nám vzít naprosto všechno, a to nemůžeme nikdy dopustit. Snažíme se vysávat bažinu. A víte, proč to musíme dělat, protože naše země je ohrožená, jako nikdy předtím. Je to všechno velmi jednoduché. Snaží se mě zastavit, protože bojuji za vás a to nechtějí dopustit."
Je tu spousta věcí o Donaldovi Trumpovi, které lidé nevědí. Trump je velmi pozoruhodná duše a je výjimečná jeho zralost, moudrost a také má velmi rozvinutou duchovní stránku.
Starý svět skončil a je neuvěřitelné, že si toho všimlo zatím tak málo lidí, ať už z temné strany, ale i z té "světlé". Ze setrvačnosti se chovají stále tak nepatřičně, nelidsky a nevědomě, jak jim velí všechny podprahové programy, které mnohdy a ne vlastní vinou nasbírali za celou pohnutou historii. Tisíce let bombardování lidské psychiky nezpochybnitelnými vědeckými teoriemi, dogmatickými frázemi, náboženskými manipulacemi a ideologiemi, skrytě podporujícími zlo, naočkovalo do našich duší jed nelidskosti. Tak "Temnota" mrzačila naše duše a snažila se v nás zničit poslední zbytky Kristovského vědomí a zhasit plamínek Světla poznání, který tam v hlubinách našeho "Středu" někde doutná. Musíme věcně a bez zbytečných negativních emocí přijmout, že my všichni jsme menší či větší duchovní mrzáci, kterým byla "amputována" část jejich lidské podstaty. Tak tady všichni stojíme před veledůležitým úkolem, zregenerovat naší přirozenou lidskost a kolektivní celistvost, skrz naše srdce a svědomí. Je skutečně nejvyšší čas abychom se zase stali lidmi. Žádné peníze nemohou ospravedlnit a zaplatit to, když se budeme podílet na jakékoliv protilidské činnosti, když budeme "distribuovat zlo", geneticky modifikované potraviny či podporovat zdraví škodlivé terapie včetně vakcinace. Za peníze, které z pohledu naší duše nemají naprosto žádnou hodnotu, ničíme naši svoji skutečnou podstatu, celou planetu i naši duši.
Trump a Q hnutí se snaží vytvořit z lidí skutečné vůdce, protože myslí krok dopředu a ví, že my všichni se musíme stát vůdci, pokud nechceme, aby nás "Temnota" znovu někdy v budoucnosti neudolala a všechno a všechny totálně neovládla. Abychom naplnili tuto vizi, musíme nejprve zjistit, kdo opravdu jsme a co se kolem nás hraje za hru. A toto už je součástí "Velkého probuzení", a proto děláme to, co děláme. Snažíme se vytvořit ze sebe vůdce, a nejen následovníky a takové, co jen vydělávají pro sebe peníze. Naše probuzení je spojeno s vytvářením překážek pro lidi a zkoušení pružnosti jejich myšlení, aby šli a objevili svou vlastní pravdu. Tam někde venku je ta pravda, kterou musíme každý sám objevit, pokud nechceme, aby nás zase, až odejde Trump, Putin nebo jiná osobnost, lehce ovládla a převálcovala temná síla. Musíme občansky a lidsky dozrát, zbavit se naivity, hloupé důvěřivosti a zejména musíme být velmi ostražití, jinak zase přijde tvrdý trest. Pokud nebudeme plet pravidelně "svoji zahrádku" vyroste ihned silný plevel, který zahubí vše ušlechtilé. Když si toto vše uvědomíme i díky zkouškám, které jsou nám ordinovány i Trumpem a Q, tak se staneme imuními před Temnotou. Staneme se lidmi, kterými potřebujeme být a také vůdci, protože se musíme v prvé řadě naučit vést sami sebe.
Trump prostě nemůže zachránit ty lidi, kteří si vybrali, že zůstanou otroky. Také Tramp ani žádný jiný vůdce či spasitel nás nemůže zachránit a ti, kteří stále jen čekají na svou záchranu či spasení, pouze stráví celý svůj život v čekárně, v marném očekávání. Mohou nás pouze "nakopnout", abychom tím trknutím změnili svůj úhel pohledu a uvědomili si, co je skutečně důležité a vzali si zpět svoji zodpovědnost za sebe, oprášili svoji lidskost a přestali se podílet na jakékoliv podpoře zla. Pouze my můžeme zachránit sami sebe a tím zároveň pomoci i ostatním. Musíme přestat sloužit evidentnímu i skrytému zlu a uvědomit si, že není nic cennějšího a důležitějšího než je křišťálová voda, čisté potraviny, vzduch plný fytoncidů z voňavého lesa, úsměvy a radost celého společenství, kterého jsme součástí. Musíme přispět vysokofrekvenční "euforii" naší kultury.
Ti, kteří nebudou schopni ve velmi krátké době vystoupit ze světa zneužívání, manipulace, vykořisťování, mučení, vakcinace, ubližování lidem skrz chemo či farmacii a budou dále tvrdošíjně setrvávat na dogmatech světských i církevních tak zaniknou. Obracím se na vás, kteří máte ještě "bijící" srdce v těle, které ještě zcela nezkamenělo a nosíte v sobě alespoň vzpomínku na to, co je svědomí. Pomalu nastává poslední čas vaší možné transformační změny či "probuzení", a jestliže propásnete nynější velkou příležitost ke své pozitivní změně, tak "neodmaturujete" a nesplníte ani evoluční záměr své duše, stát se opět ČLOVĚKEM.

Kdo je kdo (11. díl): Tramp: ONI nejdou po mně, ONI jdou po vás, já jim jen v tom překážím

03.09.2020

Rychlá navigace: