Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo je kdo (12. díl): Trampovy další kroky

(12. díl)

Můžeme očekávat, že od nynějška do listopadu bude ještě více utajených operací, zveřejněných dezinformací a útoků pod falešnými vlajkami, ale i šokujících odhalení. Mnozí by chtěli, aby "tekla krev", byly veřejné procesy, případně popravy za obzvlášť těžké zločiny. Proslýchá se, že i Soros byl již "zneškodněn". Nebylo ale jasně řečeno, zda Soros je v "domácím vězení“ a zda je ještě vůbec na živu. Veřejnost touží po tom, aby zlo bylo potrestáno a oni i jejich děti se mohli zase cítit bezpečně a zase měli se svými rodinami nějakou životní perspektivu. A pokud byl již popraven Tom Hanks, tak volají po potrestání i Oprah, a volají: "Prosím, zabijte Oprah". Ne, Trump a "Q" nechtějí dělat takto tyto věci. Důkazy, obvinění, trest mají svoji časovou osu a patřičné náležitosti. Pokud nechceme žít v naprostém chaosu, nepředvídatelnosti a anarchii, musí být vytvořena společenská struktura (politik, žalobce, soudce, policie, dozorce), která bude zase poctivě sloužit právu, demokracii a transparentnosti, a podle zákona vykoná očistné kroky. Nyní je ale prvním a nejdůležitějším úkolem co nejrychleji osvobodit všechny ty mučené a zneužívané děti a zneškodnit ty, kteří bezprostředně tyto děti ohrožují. Například proto byl také popraven Tom Hanks, který stál v čele celosvětové pedofilní organizace. Ostatní méně nebezpeční provinilci čekají na naplnění svého osudu a na procesy, které by měly být veřejné, ve věznici či v domácím vězení se sledovacím náramkem na kotníku. Chtějí, aby očista proběhla podle práva a lidé vše shlédli až v některém ze dvou soudních dnů, které mají vše lidstvu veřejně zpřístupnit.
Připravují tyto veřejné procesy a budou chtít, aby se zde zodpovídali i někteří klíčoví utlačovatelé lidstva. Popravy některých satanistů a pedofilů, které už proběhly, byly vynuceny tou skutečností, že tato nelidská individua svou existencí stále ještě ohrožovala děti. Proto musel být popraven i Tom Hanks. Bylo sděleno, že snad i Rita Wilsonová, ale není to jednoznačně potvrzeno. Fotky Rity Wilsonové z poslední doby ukázaly do jak "nepěkného stavu" se dostala. Její zoufalý stav způsobil nedostatek adrenochromu, který ji velmi chyběl. Tom Hanks byl zadržen a vzat do vazby americkými námořníky. Mariňáci byli ti, kteří prováděli všechna tato mezinárodní zatčení. Hanks byl eskortován na americké námořní lodi a poslal ven zprávu, že ten den bude popraven. To byla jeho poslední zpráva a pak byl oběšen. Je to jistě drsné, ale Tom Hanks se choval jako "ďábel" do absolutního konce. Takže pokud dumáte nad tím, proč byl Hanks zlikvidován, tak to bylo právě proto, že nemohla být zaručena bezpečnost dětí, pokud by zůstal tento "člověk" dále naživu. Tak zlý, satanistický a "nemocný" byl Tom Hanks. Vše vyjde postupně napovrch. Tom Hanks stál za masivní světovou satanistickou organizací a jen myšlenka na věci, které udělal, nutí některé lidi, kteří se o tom dozvěděli, aby se ihned šli osprchovat. Tak se cítí zdeptaní a špinaví.
Zneškodnění těchto těžkých zločinců a pedofilů je něco, co by zřejmě každý uvítal. Co ale bude dál a co bude ještě později? Bude se vše opakovat? Poučíme se z toho, co lidé ve své naivitě, nevědomosti, ješitnosti, hamižnosti, nedůslednosti a lenosti dovolili? Jak bude vypadat svět, jakmile tento systém bude Donaldem Trumpem rozložen a rozebrán? A když zlo bude celosvětově pokořeno, budeme natolik poučeni z otřesné nadvlády Temnoty, že již dále nedopustíme její návrat a vryjeme si definitivně do naší ontogenetické paměti i do kolektivního vědomí lidstva jednou provždy: TOTO UŽ NIKDY NE?
Uhájení těch nejzákladnějších lidských hodnot a svobod musíme postavit na to nejvyšší místo v našem hodnotovém žebříčku. Sebekrásnější dovolená, dům, přepychový bazén a nejrůznější "radovánky" v chaotické, satanistické a bezprávní společnosti je pouhým přežíváním a naprostou nicotností vedle života v harmonickém společenství, na zdravé, neznečištěné Zemi s křišťálovou vodou a s rozmanitou, čistou rostlinou potravou a bujnou, "šťavnatou" přírodou, produkující ty nejkouzelnější, nejzdravější a nejvyšší frekvence. Všechny vaše pseudojistoty rázem zmizí, radosti se rozplynou a to nejlepší jídlo vám zhořkne v ústech, když zavládne chaos, bezpráví, útlak a lidskou ušlechtilost nahradí primitivní vojácká mentalita a k moci se dostanou nízkovibrační, satanské "entity". Podívejte se kolem po světě. Stačí jedna hodina silové reakce elit na nějakou vykonstruovanou hrozbu a rázem se ocitnete ve středověku. Vzhledem k tomuto poznání se musí každý člověk naučit bránit a maximálně podporovat základní lidské hodnoty, život v opravdovém míru a neustále musí mít na zřeteli, že lidský život bez lidské sounáležitosti, celistvosti a celosvětové spolupráce bude vždy barbarský a lidsky i duchovně nepřijatelný. Na vrcholu všeobecně uznávaného žebříčku hodnot musí zářit jako maják naprostá transparentnost, pravda a spolupráce mezi lidmi, pokud nechceme, aby se k nám zvrácené zlo neustále navracelo.
Dokud se etický a morální rozměr pro nás nestane naprosto základní hodnotou a přirozenou, hlubokou a primární potřebou, tak musíme důsledně a bedlivě chránit lidské směřování a zachovat si neutuchající obezřetnost. Zejména neustálé a důsledné prosazování absolutní transparentnosti, je zárukou vytvoření takového harmonického světa, který bude stát na naprosto zdravých základech. A protože ani jedna cihla v základech takové společnosti nebude závadná, nebude vytvářena ani žádná disproporce, která by se mohla stát v budoucnosti příčinou její budoucí možné destrukce. Taková společnost pak bude moci přetrvat ve své harmonické a lidské čistotě věky!

Kdo je kdo (12. díl): Trampovy další kroky

04.09.2020

Rychlá navigace: