Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo je kdo (13. díl): Mnoho psů, zajícova smrt

(13. díl)

Možná si mnozí myslí, že nekonečnými debatami tady mlátíme prázdnou slámu a stěžujeme si na něco, co stejně nemůžeme změnit. Venku právě vrcholí ďábelský plán lidské genocidy, připravují pro nás vakcíny plné těžkých kovů a ještě nebezpečnějších nanotechnologií, které by nás měly definitivně geneticky poškodit, zotročit a my tady jen pořád "kecáme", místo toho, abychom vzali "sekery a vyrazili do ulic". Ale každé revoluční násilí se nakonec vždy obrátilo proti těm, kteří ho vyvolali a pokud revoluce neproběhne na mentální úrovni a v našem vědomí, tak se nikdy nezbavíme otroctví a okovů, které svírají naše duše a halasná změna se stane pouhým výstřelkem (viz. francouzská revoluce) a my zase zabředneme zpátky do výchozího otrockého stavu a nikdy se skutečně neosvobodíme. Nemůže nás osvobodit ani Trump ani kdokoliv jiný, pokud jsme si dobrovolně a pokorně vybrali být otroky.
Největší zbraní, kterou si můžeme vynutit změnu či naši obranu a ochranu před globálními hrůzami je naše zvědomění. Pochopení toho, co se kolem nás děje, ve spojení s případným zapojením se do jednotné masy, schopné společně a koordinovaně protestovat, je tou skutečnou hrozbou pro elitní "nelidskou" hrstku, která tak dlouho na nás parazituje a zneužívá lidské bytosti. Vzpomeňte si, co dokázalo odhodlání, pravda v srdci a píseň: "Ktož sú boží bojovníci". Pouhých 10 až 15% vědomého, informovaného lidstva je síla, kterou žádný Bill Gates, Fauci, Soros a Deep State nemá šanci zastavit a to ani nebudou muset vyrazit do ulic. Síla takového společného koordinovaného vědomí je tak obrovská, že ji neodolá žádná Temnota. Deep State nemá strach z nadčasových zbraní, ale z toho, že lidé, tak dlouho rozdělovaní se spojí ve své snaze být zase "normálními lidmi", kterým zase tepe v těle láskyplné srdce, ve kterém proudí krev plná pozitivity a životodárné energie, a kteří zase naslouchají svému probuzenému vyššímu vědomí a korigujícímu svědomí.
Každý z nás se musí osvobodit, tam, ve svém hlubokém nitru a musí přestat podporovat zlo, se kterým kolaboruje třeba i nevědomě. Musí přestat ubližovat ostatním lidem a slepě věřit duchovně zdegenerovaným autoritám, které dnes v naprosté většině slouží skryté stínové celosvětové vládě, aniž by to často tušily. Je nejvyšší čas vyklubat se ze své skořápky a začít se řídit svým srdcem, svědomím a sebevědomě zvednout hlavu, ať to v materialistickém světě stojí, co chce. Naše probuzené vědomí přivodí automaticky žádanou změnu, jak na osobní, tak i na kolektivní a společenské úrovni.
Ti, co si myslí, že se lidé zase nechají polapit do jedné z variant globální totality či do další mocenské hry, věřím, že se mýlí, protože probuzený člověk už nebude následovat temnotu a zlo, i když se obléknou do šatů jakékoliv ideologie a náboženství. Probuzené duše a vědomí dokážou hravě rozeznat každý klam a už nedopustí svoji další manipulaci. To, jak vychází na povrch stále více informací o tom, jak bylo lidstvo řízeno, ohlupováno a manipulováno, bude lidem stále více pomáhat v cestě za definitivním osvobozením. Dnes už má natolik bohaté zkušenosti, že se nenechá opět opít rohlíkem, tak jak se to stalo českému národu, když si nechal ukrást "sametovou revoluci" a z nadějného O.F. se vylíhli naivní a hloupí politici a vyklubaly se politické strany, které postupně jedna po druhé zradily zájmy českého národa, a co je ještě horší, zradily i veškeré základní hodnoty lidství, vědomého Člověka a zaprodaly se nastupující celosvětové globální totalitě.
V doslova katastrofální politické situaci se zjevil na světové scéně Trump, který se stal obrovskou autoritou a velkou nadějí celého lidstva, ať už si pindá každý, co chce. Není zde prostě žádná jiná síla, která by ještě mohla zabránit celoplanetárním jatkám. To, že má své vize a představy o tom, jak bude celé lidstvo a život na planetě ve finále fungovat, je zcela legitimní pro každou výraznou vůdčí osobnost. Pokud půjde cestou udržitelného rozvoje, vyčištění satanské a ekologické "bažiny", lidské spolupráce, transparentnosti a hlubokého lidství jak deklaruje, tak za ním půjdou velmi rádi všichni probuzení a čestní lidé, ale pokud z této deklarované cesty pravdy a svědomí sejde, přestanou ho probuzení lidé automaticky následovat. Nyní ale mají s Trumpem a Q anon společnou cestu, protože žádná jiná smysluplná alternativa prostě neexistuje. Já s nimi půjdu tak dlouho, dokud jejich počínání bude v souladu s mým vědomím, rozumem i svědomím.

Kdo je kdo (13. díl): Mnoho psů, zajícova smrt

05.09.2020

Rychlá navigace: