Souvislosti, které všude nenajdete

Kdo je kdo (18. díl): Jsme vězni zmanipulované mysli

(18. díl)

Systém chce, abyste skutečnou realitu vnímali pouze materialisticky a prostřednictvím filtru pěti smyslů. Naší realitou se stal uměle vytvořený přelud a Systém nás učí, že skutečností je jen to, co vidíme, slyšíme, čeho se můžeme dotknout, co cítíme a můžeme ochutnat. Tyto smysly jsou ale velmi nedokonalé a často jen výtvory naprogramovaného mozku. Systém nechce, abyste znali pravdu, a udělá naprosto vše pro to, aby vás odvedl od skutečné pravdy, a vy jste sloužili v nevědomosti dál jeho zájmům. Působením Systému a jeho médií jsme byli uzavřeni ve světě za zrcadlem a nyní žijeme v převrácené skutečnosti. Mainstreamové vzdělávání nekompromisně prosazuje víru v čistě fyzickou realitu, protože tato víra nás udržuje v zajetí a vězení pěti smyslů. Vašemu nekonečnému a nesmrtelnému vědomí jsou tak zabouchnuty dveře do všech dalších "komnat".
"Nemůžete být vzdělaní a duševně zdraví, pokud nebudete věřit v darwinovskou evoluci", tvrdí Systém. Vnucuje nám, že evolucí je myšlen svět, kde přežijí jen ti nejsilnější, nejdravější a nejpřizpůsobivější. Ostatní prý nemají nárok. Tato doktrína tvoří také základ celé eugeniky. Darwin byl posedlý představou, že smrtí všechno končí a dává nám radu nad zlato: Nedělejte si iluze, že až zemřete, tak se znovu narodíte. Nenarodíte! Systém potřebuje a naléhavě chce, abyste tomuto dogmatu bezvýhradně věřili. Tímto chce lidem vštípit strach ze smrti a znehybnit je v pocitu marnosti. Druhá varianta, kterou Systém používá k vašemu ovládání je, že se máte zavděčit jednomu z nabízených Bohů a Systému je zcela jedno, kterého Boha si vyberete a ve kterého budete věřit. Pokud uváznete v osidlech některé z církví, tak už jen stačí, aby vám Systém prostřednictvím jeho zástupců tady na Zemi řekl, co máte dělat, co je "pravda" a co "lež" nebo třeba, koho máte volit. Dokonce i mainstreamová věda není nic jiného než náboženství, sice v jiném kabátě, ale stejně pochází z podobného zabedněného dogmatu. Zastánci prvního schématu tvrdě kritizují zastánce druhého, ale na vrcholové úrovni slouží stejné globální síle. Prosím vyberte si!
Kvantová fyzika již prokázala, že naše realita může být jakákoliv, jen není "hmotná", že funguje odděleně od vědomí a tím pádem má velký potenciál zničit celý lživý mainstream. Systém se tomu usilovně brání a snaží se zamezit odhalení za každou cenu. Sice už nemá jinou možnost než vzít existenci nehmotného světa na vědomí, ale stále zatím ignoruje všechny logické důsledky z toho pramenící a zarputile prosazuje mystifikaci o "hmotném světě". Systém tyto pro něj nebezpečné informace zcela přehlíží a vůbec je nebere do úvahy, nikde je nezmiňuje, a když už je přinucen o nich hovořit, tak je prezentuje jedině jako "nedůležité", zbytečné či konspirační. Cožpak by mohl tento Systém, který je založen na kontrole naší mysli, připustit odhalení informací, které by ukončily jeho nadvládu? Copak by vězeňští dozorci řekli svým vězňům, jak se dostat rychle z cel? Copak ti, co stojí za vzdělávacím systémem, mají zájem o informované lidi? To by přece zrušilo kletbu, která z nich již tak dlouho dělá otroky. Vzdělávání Systému tu není proto, aby nás poučovalo, rozvíjelo a informovalo, ale aby nás navigovalo do slepé uličky nevědomí. Všichni, kteří v tomto procesu pracují, jsou produktem této mystifikace. Jsou vězni, ale zároveň i vězeňskými dozorci. Nevidí vůbec vězení, které si sami vytvořili, ale automaticky ho obsluhují a udržují v provozu.

Kdo je kdo (18. díl): Jsme vězni zmanipulované mysli

11.09.2020

Rychlá navigace: