Souvislosti, které všude nenajdete

Konečné osvobození naší planety se blíží – 1. část

(Článek 168)

Galaktická Konfederace osvobodila Plejády v roce 1999 a Odboj osvobodil Plejádské zajatce z Dulce a ostatních základen v roce 2001, ale Plejádská rasa potřebovala skoro dekádu na to, aby se zcela zotavila a byla schopna se plně účastnit v operacích Galaktické Konfederace pro osvobození Planety Země. V časové periodě mezi 1996 a 1999, byly všechny Rigelianské strangeletové bomby a ostatní exotický arzenál převezen na planetu Zemi. Převážná většina fyzických exotických zbraní byla odstraněna Odbojem do roku 2004, ale velká část éterických exotických zbraní zůstala až do velmi nedávné doby.

Mezi ostatními exotickými zbraněmi byly také fyzické antigravitační skalární zbraně. Všechny byli odstraněni v roce 2004 a Odboj nedovolí, aby jakákoliv z takovýchto zbraní byla někdy znovu vojenskoprůmyslovým komplexem vytvořena. Odboj nicméně podporuje vývoj antigravitační technologie pro mírové účely:

Od roku 1999, Osvícení Mistři, Galaktická Konfederace a Hnutí Odboje aktivně odstraňují vrstvu za vrstvou z exotických éterických technologií karanténní Země. Po každé, když je jedna vrstva odstraněna, Vzestoupený Mistr přijme ze Zdroje informaci o další vrstvě. Poté Konfederace a personál Odboje odstraňuje další éterickou vrstvu. Tento proces stále pokračoval tímto způsobem, až se podařilo uskutečnit drastický průnik. Po něm Osvícení Mistři přijali informaci ze Zdroje o VŠECH zbývajících éterických temných silách a jejich technologiích. To efektivně rozpustilo samotný základ duálního systému reality a tím byla odstraněna mocenská základna nejvyšších Archontů na této planetě. Šílená realita temnoty stojící proti Světlu se brzy rozpadne a poté již přetrvá jen Světlo a nevědomé i vědomé utrpení bude navždy odstraněno.

Od března 2014, zbývá pouze poslední vrstva éterických Archontů a jejich exotických éterických zbraní. Převážná většina éterických Reptiliánů je pryč, většina jejich technologií je pryč, a zbývá zde pouze malá skupina šílených Archontů s jejich exotickými éterickými zbraněmi. Jak dlouho tato vrstva vydrží, není jasné. Na fyzické rovině je vše pro Událost připraveno. Je tu také rozsáhlá flotila Konfederačních lodí obklopující Zemi. Je zde také okolo 5 miliard zahalených fyzických lodí na nízké oběžné dráze (LOE). K tomu ještě je tu okolo 120 milionů zahalených fyzických Konfederačních lodí v oblasti uvnitř Kármánovy hranice.

Jakmile se objeví první trhliny v éterické obranné vrstvě Archontů tak budou události rychle následovat. Můžeme očekávat následující vývoj, vznikající v rychlé posloupnosti, a ne nutně v uvedeném pořadí:

- odtajnění extrémně vyvinuté a účinné technologie v lékařství skrze mainstreamová média

- nepopiratelný důkaz existence Atlantidy vypuštěný skrze mainstreamová média

- plně funkční domácí zařízení na volnou energii k prodeji skrze veřejné webové stránky

- zatknutí nebo fyzické odstranění vrchních členů Kabaly, vypuštěné skrze mainstream

- světový finanční reset

- událost (solární záblesk)

Na fyzické rovině situace na povrchu planety pomalu dosahuje svého vrcholu. Kabala zašla příliš daleko a ultimáta síly Světla byla již vydána...

Konečné osvobození naší planety se blíží – 1. část

21.12.2018

Rychlá navigace: