Souvislosti, které všude nenajdete

Obrana proti zlovolnému ovlivňování Temnem – 2. část

(Článek 172)

Následující kódovaná zpráva je předávána všem lidem uprostřed hierarchie z jistého zdroje, který si přeje zůstat anonymní: "Vrchol pyramidy byl odstraněn. Vševidoucí oko bylo zavřeno a již vás nesleduje. Jste již v bezpečí pro návrat do Světla Lásky. Tubal Cain". Je tu mnoho členů středního managementu Kabaly, kteří dělají temné skutky pouze, protože jsou nuceni, nebo protože nevidí jiné řešení, jsou pod finančním, psychologickým, fyzickým nátlakem, nebo manipulací. Jsou to podplacení kongresmani, oklamaní zednáři na vysokých postech, chamtiví výkonní ředitelé společností, piloti řídící vraždící drony, vojáci mačkající spoušť, personál ovládající skalární směrové zbraně, náboženští fanatici projevující své traumata na nevinných civilistech...

Pozitivní Dračí zdroje navrhly meditaci pro přinesení Světla do duší těchto lidí a mnoho z nich se prosvětlí, přejde ke Světlu, a tím účinně oslabí základnu Kabaly.

1. Uvolněte své tělo, emoce a mysl tím, že se soustředíte na svůj dech, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který vám vyhovuje a přináší efekt.

2. Představte si vortex zářivého bílého Světla, jak sestupuje z čakry Hvězdy Duše všech těch uprostřed hierarchie Kabaly do jejich energetických polí a do jejich osobností, jak je probouzí do reality Světla, jak je vede k oddělení se od Kabaly, jak jim dává sílu osvobodit se od Temnoty.

3. Představ si všechny uprostřed hierarchie Kabaly, jak se připojují k planetární síti Světla, jak odkládají své zbraně ničení a klamu, jak se učí spolupracovat a jak se konstruktivní způsobem připojují k lidské společnosti.

4. Jeden z největších psychologických bloků Kabaly je jejich komplex méněcennosti, který se snaží skrýt a maskovat svým chvástáním o "pokrevních liniích". Tou nepohodlnou pravdou pro ně je, že pokrevní linii Khazarské Kabaly pochází z primitivního, krutého, násilného a méně inteligentního Neandrtálského muže, zatímco se pozitivní lidské masy vyvinuly z více citlivého, vyrovnaného a inteligentnějšího Kromaňonského muže.

Hnutí Odporu vydalo pár varování oddanému jádru Kabaly, aby zastavily další útoky na válečníky a pracovníky Světla, které uskutečňují pomocí směrových skalárních energetických zbraní. Protože tato varování byla ignorována, Hnutí odboje spustilo protokol »vypusťte psy«, což znamená, že nebudou již déle držet zpět povrchové jedince a skupiny, které by rádi odstranili Kabalu ze své vlastní vůle a po svém. To znamená, že se povrch planety náhle stal pro oddané členy Kabaly nebezpečným. Utajená strategie temné flotily, která na Zemi udržuje stav karantény, je zatím docela úspěšná. Neinformovaní lidé rezignovali a myslí si, že neexistuje žádný způsob, jak proti této kvantové anomálii bojovat. Mají pocit, že je jejich vyšší "Já" zradilo, když je nechalo v tomto živém vězení. Osvobození na individuální úrovni ale má řešení a tuto kvantovou anomálie lze prolomit, nehledě na to, že síly světla strhávají závoj, vrstvu po vrstvě. Na osobní rovině můžeme tuto kvantovou anomálii vyřešit též kvantovým způsobem. Tento způsob je založen na Vnitřním centru klidu. Je to něco, za pomoci čeho se lidé mohou zcela osvobodit na osobní úrovni. Vnitřní centrum klidu je tichý svědek uvnitř nás a pozorovatel a rozpouští části primární anomálie pouze tím, že ji pozoruje. To je jedna z nejdůležitějších věcí, jak se mohou lidé osvobodit na osobní úrovni a pomoci tak i celkovému osvobození lidstva! Pokud se ztišíte, ponoříte se do sebe a spojíte se svým vyšším "Já", pomůže vám to, abyste se na kvantové úrovni dostali do rovnováhy a uvědomili si věci, které si máte uvědomit...

Není to nic, co byste nedokázali!

Obrana proti zlovolnému ovlivňování Temnem – 2. část

28.12.2018

Rychlá navigace: