Souvislosti, které všude nenajdete

Obrana proti zlovolnému ovlivňování Temnem – 1. část

(Článek 171)

Mnoho Pracovníků Světla a Válečníků Světla jsou primárními cíli směrových energetických zbraní právě proto, že jsou hlavním ohrožením současného otrokářského vězení planetárního matrixu a bezpečnosti jeho vládců. Prvním vodítkem pro zaměřené jedince jak se chránit je, udržovat se ve stavu rovnováhy a harmonie během všech denních aktivit. To znamená, že si musí osvojit zvládání času a určování priorit, naučit se kdy říkat ano a kdy říkat ne, musí odstranit všechny toxické elementy, situace a lidi pryč ze svých životů. Je velmi dobré najít si během dne nějaký čas na klidné rozjímání a každý den strávit co nejvíce času v přírodě nebo v meditaci pro znovunapojení se s naším Vyšším Já. Dračí, pozitivní zdroje doporučují efektivní ochranný meditační protokol. Je doporučeno používat tento protokol jednou nebo několikrát denně pro udržení vibrační frekvence Světla a udržovat si tento ochranný štít díky tak vytvořené fázi "Průlomu".

Uvolněte své tělo, emoce a mysl soustředěním se na svůj dech nebo se uvolněte jakýmkoli jiným způsobem, který u vás navozuje pocit klidu, vnitřní rovnováhy a vystředění.

1. Představte si zářivý bílý vortex Světla vyzařující z vaší čakry Hvězdy Duše dolů, skrze tvé tělo ve směru hodinových ručiček, očišťující energetické pole vašich fyzických, plasmatických, éterických, emocionálních a mentálních těl. Udržte tento vortex napojení na zdroj univerzálního Světla a naprogramujte ho, aby udržel všechna vaše energetické těla očištěná.

2. Představte si vajíčkový tvar polopropustného zrcadlového štítu okolo svého aurického pole vašich fyzických, plasmatických, éterických, emocionálních a mentálních těl. Tento zrcadlový štít nechává procházet všechny pozitivní energie do vašeho energetického pole, ale odvrací a odráží všechny negativní energie zpět k jejich zdroji (zpět k odesilateli). Naprogramujte tento zrcadlový štít tak, aby vás upozornil na to, když je vašim směrem namířen jakýkoliv typ negativní energie, a aby se odrazil zpět k jeho zdroji.

3. Představte si Světlo, jak přeměňuje všechny části vás samých a všechny části vašeho energetického pole zpět do stavu vyrovnanosti a harmonie. Zatímco tak činíte, můžete si při tom broukat mantru OM, protože OM je prapůvodní zvuk Světla a jeho rezonance obnovuje harmonii nejefektivněji.

Pokud jste pod silným plasmaticko/skalárním útokem, tak vám může pomoci takzvané "zařízení fialového paprsku". Používáním této metody ve vašem aurickém poli můžete odstranit negativní plazmu, kterou tam skalární útok vytvořil. Zařízení fialového paprsku (Darsonvalovo zařízení) je vlastně Teslova cívka, která vytváří pozitivní plasmatické pole a transmutuje negativní plasmu, která je tvořena skrze manipulaci skalární vlnou.

Mějte na paměti, že rozhodujícím a velmi důležitým prvkem v této okultní válce je převést co nejvíce lidí z Temnoty - do Světla.

Obrana proti zlovolnému ovlivňování Temnem – 1. část

27.12.2018

Rychlá navigace: