Souvislosti, které všude nenajdete

Náš vnitřní hlas, vycházející z našeho skutečného "Já" k nám "promlouvá" prostřednictvím smyslově ztělesněného intuitivního vědění, nikoliv prostřednictvím myšlenek injektovaných do hlavy

(Článek 303)

Tak už dost odhalování tajemství, která jsou před námi skrytá. Řeč a mlčení jsou dva meče, které musí být zvládnuty s vytříbenou dovedností, aby nedošlo k narušení univerzální harmonie. Ti, kdo mají "oči k vidění", budou rozumět všemu, co není uvedeno v psaném slově, ale v tajuplném jazyce zasvěcence. Pro ty, kteří nejsou v tomto stavu, je nejlepší, aby raději nerozuměli ničemu a pokračovali ve svém klidném spánku. Archonti nepodstupují žádné riziko plynoucí ze špatné sklizně či možné vzpoury sapiens. Sapiens je zatím příliš slepý, aby zjistil, kde se nachází skutečné nebezpečí.

Je smutné sledovat obrovské omezení druhu sapiens, který je uzavřen v malém světě stereotypních konceptů, naučených znalostí, imitace a manipulačních mechanismů, kompenzace a obrany. Jeho mentální postižení mu brání v tom, aby si uvědomil, v jak malém prostoru se nachází, a jak moc ho omezuje a uvězňuje. A tak s předem připravenou myslí přijímá, odsuzuje a toleruje vše, s čím se v životě setká, aniž by se obtěžoval inteligentně analyzovat situace, s nimiž je konfrontován.

Navzdory šílenství a zdánlivě rostoucímu chaosu obklopujícímu náš vnější svět vidíme, že stále více lidí zažívá, díky intenzivním energiím z kosmu, ve svém životě "probuzení". Zároveň, ale tyto samé energie přivádějí jiné lidi k tomu, aby se nevědomky sladili s agendou "rozděl a panuj", kterou prosazují temné okultní síly, a jež se v současnosti projevuje v uctívání a stínových projekcích, které obklopují jejich dosazené autoritativní loutky.

Ve výsledku opravdu nezáleží na tom, kdo zrovna je prezidentem, jaká organizace rozstřikuje chemtrails, provozuje skupiny Cabal nebo financuje negativní mimozemské "black ops” projekty. To vše je jen projevem ovládané mysli řízené loutky, která hraje předem určenou roli, protože neviditelná síla manipuluje s chováním jejího ega, aby zachovala tu 3D strukturu, která krmí skryté "archontské upíry". Z masy lidí jen vyberou a dosadí další personu s dominantním egem, aby vykonávala stejný manipulační program strachu podle archontského programu a zavedeného scénáře.

Někteří lidé se domnívají, že se konečně "probudili" z manipulace "Řídícím systémem Matrixu". Nicméně, termín "probuzení" se v dnešní době jeví jako velmi zneužívané slovo. Čím dál tím více lidí si už uvědomuje symptomy Matrixu v úrovni 3D což je povzbudivé a dobrý začátek, ale často si to pletou se skutečným "probuzením" v celkovém a konečném významu tohoto termínu. Proto většina z nich bohužel už nepokračuje tímto směrem, a to zejména, pokud jde o vnitřní práci na sobě samém.

Náš vnitřní hlas, vycházející z našeho skutečného "Já" k nám "promlouvá" prostřednictvím smyslově ztělesněného intuitivního vědění, které se skrývá za společensky naprogramovanou maskou osobnosti, se kterou jsme se identifikovali, prostřednictvím myšlenek nám injektovaných do hlavy. V případě, že jsme schopni slyšet tyto "signály" a dbát na ně, tak nám probuzené vědomí šeptá, abychom se nezdržovali, šli dál a hlouběji. Tyto impulzy jsou zpočátku těžko rozeznatelné, ale stávají se stále slyšitelnějšími, zejména když svrhneme naše naprogramované manipulativní vrstvy. Je to hlas našeho Ducha a Božského principu, který nás žádá, abychom rozpoznali naši pravou podstatu a přirozenost a abychom se hlouběji vnořili do svého nitra a do svého sebeuvědomění. Je třeba poznamenat, že "probuzení" je proces, který je pro každého z nás odlišný a odvíjí se od toho, jak se dostáváme k vyšším a širším úrovním vědomí.

Uvědomit si existenci Matrixu a různých kontrolních mechanismů a podvodů, založených na čistě intelektuálně-informačních úrovních je nutnou fází růstu, ale jedná se jen o počáteční stupeň skutečného probuzení a ani to ještě nelze nazvat z esoterické perspektivy "spolknutím červené pilulky". Tento stupeň uvědomění je pouhým prvním krůčkem, který musí být učiněn před překročením prahu Matrixu k našemu sebeuvědomění, které vznikne naší esoterickou vnitřní prácí, integrací naší duše a vnitřní transformací, kdy postupně dosáhneme vyšší úrovně vědomí. Neurologická mysl zde přestává fungovat a je ve skutečnosti již překážkou našeho vyššího uvědomění, které pracuje nad rámec našich pěti smyslů. Není to příjemný proces, zvláště v počáteční fázi, protože vede k naprosté deziluzi a smrti původní fiktivně vytvořené osobnosti, která se nechce tak snadno vzdát a nechce přijít o svou kontrolu nad naší osobností.

Náš vnitřní hlas, vycházející z našeho skutečného Já k nám promlouvá prostřednictvím smyslově ztělesněného intuitivního vědění, nikoliv prostřednictvím myšlenek injektovaných do hlavy

02.06.2019

Rychlá navigace: