Souvislosti, které všude nenajdete

Pokud bude kořen zla rozpoznán tak bude přemožen

(Článek 302)

Dokud je kořen zla skrytý, je silný a neporazitelný. Ale když je rozpoznán, pak bude přemožen a postupně se rozpustí. Když bude odhalen, pak zahyne. Nyní je mocný, protože jsme ho dosud řádně nepoznali. Zotročuje nás, ale na druhé straně nás tím učí, abychom odhodili své zotročení. Bombardování lidstva nejrůznějšími pseudorealitami velmi rychle produkuje nepravé lidi. Jedinou mocí schopnou vyřešit tento problém je moc nejhlubšího soucitu (což je ztělesněná vyšší láska). Opravdovou kvalitou člověka není jeho inteligence ani to, jak vysoko stoupá po schodech úspěchu v tomto zvráceném establishmentu. Skutečná kvalita člověka je v tom, jak rychle reaguje na potřeby druhých a kolik toho ze sebe může dát. Pokud je počátek našeho zotročení ukryt v bludišti, pak jediným způsobem, jak můžeme uniknout je, že se do něj dobrovolně vrátíme zpět, abychom vše napravili. Proto zřejmě jsme zde. Možná dobrovolně. Proto jsme se vrátili. Anamnéza zněla: Ztráta, ztráty paměti. Konečně si postupně vzpomínáme na svoje kořeny, které jsou daleko za hvězdami.

Vzhledem k nedostatku vyššího vědomí na naší planetě se Země stala malým peklem, kde z vůle božské milosti nebo pekelného zla si člověk neuvědomuje ani nehodnotí svůj zamlžený a zastřený stav a zatmění svého vědomí. Každý sapiens je směrován jako opravdový blázen, stejně jako kastilský šlechtic Don Quijote, proti vlastnímu větrnému mlýnu. Tak bitvu po bitvě všichni odevzdáváme naši energii a přitom umírají naše iluze, kalí se naše vnitřní čistota a postupně mizí poslední záblesky naší jasnosti. Kdybychom byli zvrhlí bohové, nemohli bychom vymyslet lepší způsob, jak přimět skupinu otroků pokojně pracovat, než tak, že prostřednictvím kolektivní hypnózy uvěří, že jsou šťastní a důležití. Tak bychom vytvořili dokonalé roboty, kteří budou neúnavně pracovat a vyrábět to, co chceme a potřebujeme. Navíc se budou tito roboti sami rozmnožovat a udržovat se. Mohlo by se zdát, že sapiens na rozdíl od jiných druhů produkuje, vyrábí a pracuje jen sám pro sebe a ne pro jiné bytosti, ale to ovšem platí pouze pro vytváření produktů a materiálů, které sapiens používá pro svou vlastní údržbu a život. Žádná ne-lidská, archontská bytost ale nepotřebuje hmotný produkt sapiensových snah. To co potřebuje je jemný "energetický plod" produkovaný lidským nervovým systémem z každodenního života. Tato energie vyživuje určité bytosti, které jsou mnohem výše na evolučním žebříčku než člověk, a kteří profitují z lidského úsilí. Tyto bytosti jsou "Archonti osudu".

Všichni obyvatelé Země jsou pod vlivem jednoho nebo více těchto "negativních bohů", kteří už tak nesmírně dlouho regulují, tvarují a řídí osud lidstva. Ale není tomu tak souzeno pro hermetiky, kteří v určitém okamžiku dosáhnou své životaschopné autonomie a zbaví se vlivu Archontů a prohlédnou jejich hru. Archonti osudu jsou děsivé bytosti. Ne proto, že jsou zlí, ale kvůli jejich chladné a neúprosné tvrdosti při manipulaci se sapiens. Kdybychom vytvořili symbol těchto bytostí, nepochybně by byly vykresleny s bičem v rukou a s klackem s hřeby, s nímž trestají lidstvo, aby údajně zajistily jeho pokrok. Přitom je lidstvo ale dlouhodobě manipulováno k nevědomosti a k tomu, aby jim produkovalo energetickou potravu. Například tyto bytosti bezohledně a bez jakéhokoliv citu vyvolávají světové války, ve kterých zemřou miliony lidí.

Sapiens, ve svém extrémním boji za přežití a v konfrontačních situacích a vztazích s přírodním a společenským prostředím, které ho obklopují, nevyhnutelně prožívá všechny možné druhy trápení, utrpení, podvodů a jiných nepříjemných zkušeností. V důsledku toho lidské emocionální a nervové systémy produkují některé konkrétní formy nízkofrekvenční energie, které jsou mimořádně silné a které opouštějí lidské tělo ve formě vibrací (vše vibruje, také hmota je pouze forma vibrace). Tyto vibrace jsou přenášeny prostřednictvím antény zabudované v biologické jednotce naší DNA a jsou naladěny na frekvenci Archontů. Oni potom tuto energetickou sílu používají pro své účely, které nám ovšem neprozradí a jen stroze tvrdí, že je to kvůli plnění jejich kosmické funkce.

Sapiens je nevědomky zbavený svého nejvznešenějšího produktu, který vyrobil. Je to konečný destilát lidské zkušenosti, vývar, který ve zhuštěné energetické podobě obsahuje naši krev, duši a samotný život jednotlivce. Proto jedinec žil, trpěl, miloval, užíval si, pracoval, tvořil, šel do války, studoval a zkoumal. Z duchovního hlediska žil jen proto, aby připravil zlatý vývar svého života. Cílem lidského života, z archontské perspektivy a důvod proč byl sapiens vytvořen prostřednictvím genetické modifikace, není to, aby si užíval život v zahradě Pána, ale aby byl dělníkem na jeho vinicích a tvorem tak dokonalým, že může současně fungovat jako kultivátor i pokrm.

Osvícený a vědomý člověk se může vymanit z toho naprogramovaného údělu a dostat se na roveň bohů, pokud zabrání tomu, aby nebyl jeho zlatý vývar dále kraden. Pomocí tohoto životně důležitého extraktu se bude moci rychle vyvinout díky integraci produktů z chemické laboratoře svého fyzického těla a stane se rovnocenný "bohům". Toto je přesně to, co dělá student hermetiky, který je dočasně osvobozen od Archontů osudu. Tento jedinec, na základě svého porozumění a odpovědnosti, nepotřebuje žádného dozorce s bičem v ruce, aby ho donutil k vlastnímu vývoji prostřednictvím utrpení, protože přebírá odpovědnost za svůj vývoj do svých rukou a pokud to považuje za nutné, podstoupí stejné dočasné utrpení, aby dosáhl věčného poznání. Toto je v kontrastu se světskou osobou, která si vybírá mělké potěšení na úkor dočasného utrpení, které přináší naši evoluční proměnu.

Pokud bude kořen zla rozpoznán, tak bude přemožen

31.05.2019

Rychlá navigace: