Souvislosti, které všude nenajdete

O zlověstné síle, která nás tak dlouho nemilosrdně ovládá a decimuje

(Článek 301)

Rudolf Steiner napsal už v roce 1907, že všechno, co se živí negativními pocity, úzkostí, strachem a pověrami, zoufalstvím nebo pochybnostmi, jsou ve skutečnosti nepřátelské síly z nadsmyslových světů a krutě útočí na lidské bytosti. Proto je nezbytně nutné, aby osoba, která vstupuje do duchovního světa, překonala strach, pocity bezmocnosti, zoufalství a úzkosti. Ale to jsou přesně emoce, které patří do současné, nám vnucované kultury a materialismu, které zároveň izolují a odcizují lidi od duchovního světa! Takové postoje u lidí evokují beznaděj a strach z neznámého, a tím aktivují proti sobě výše uvedené temné, nepřátelské síly.

Jedná se o koncept, který je pro většinu materiálních lidí opravdu těžko k pochopení a přijmutí. Je nejčastěji zesměšňován a označován jako "spiklenecký nesmysl", protože je tak daleko od víry a pohledu na život, která byla vložena do naší mysli. A přesto, navzdory cynické skepsi, všechny starověké mysterijní školy, šamanské moudrosti a esoterická učení (z nichž většina byla potlačována a zkreslovaná po tisíce let) hlásají a uchovávají tuto pravdu pro ty, jež mají oči k vidění a uši k slyšení. Pro tyto skupiny mají jen jiné názvy: Archonti (gnostici), "Páni osudu" (hermetismus), Predátoři/Létavci a "téma všech témat"(šamamanismus, Castaneda), "Zlý kouzelník" (Gurdjieff), Šajtáni (sufismus), Džini (arabská mytologie), Wetiko (nativní americká spiritualita). Tato skutečnost se týká prvku mimozemských sil, které v minulých dobách geneticky zmodifikovaly lidské bytosti a tím degradovaly naši rasu ve srovnání s původním modelem. Toto není žádná pohádka ani pověra. Celá naše (moderní) civilizace je z velké části produktem této "síly". Naše společnost je "mimozemský" konstrukt, ve kterém jsme byli neustále utvrzováni a přesvědčováni, za tiché mimozemské asistence, o tom, že vzešel z "lidské přirozenosti". (Darwinova teorie). Postupně jsme byli vmanipulováni do stavu, kdy se patologické chování stalo normou a lež - pravdou.

Nečekejte, až vám tyto pravdy sdělí oficiální média, to už může být také pozdě. Nevěřte tomu, co vám kdo říká, a zjistěte si pravdivou skutečnost pro sebe sami! Nezesměšňujte, nesuďte a neobhajujte "názor" na něco, dokud si ho sami pro sebe neprozkoumáte, což v tomto případě znamená také upřímnou esoterickou práci vedoucí k tomu, že budete schopni tyto síly vnitřně zavnímat a "vidět neviditelné" za tím, co je běžně k vidění. Z jejich vlivu se vymaníte a osvobodíte tak, že budete aktivovat vlastní vrozené spojení s božskou podstatou a svým Duchem uvnitř. Tak zaktivujete DNA pro opětovné spojení s naším původním vzorem z doby, než došlo k naší kolektivní (a stále probíhající) genetické modifikaci a naší hluboké amnézii - ztrátě naší historické paměti. Spíme, jsme ve stavu snů a mylně se domníváme, že jsme vzhůru. Jedním ze základních aspektů podstrčeného vývoje naší mysli je nevědomost o této nevědomosti. Člověk nejenže neví, on vůbec ani neví, že něco neví. Jsme ve vězení, ale nevíme o tom. Tato černá železná věznice, tedy hyperdimenzionální matrice je obrovská komplexní forma života, která se chrání tak, že o sobě vyvolává negativní halucinace. Vytváří jemně hmotnou frekvenční síť a stále více lidí je vtaženo do její moci, čímž ještě více roste její vliv, aby se lidé ve strachu vyhnuli konfrontaci s touto realitou.

Je to skutečně rafinovaná a zlověstná forma ovládání. Nejprve nad námi přebere moc, poníží nás na otroky a pak zapříčiní, abychom zapomněli na náš bývalý stav a nebyli už schopni vidět, jasně přemýšlet ani zjistit, že jsme ztratili schopnost jasně přemýšlet. Nakonec se pro nás stala neviditelnou kvůli tomu, co nám provedla. Dokonce ani nemůžeme naši vlastní deformaci, naši degeneraci nijak monitorovat. Tím, že tato umělá forma inteligence postrádá vlastní duši, zabíjí autentické duše těch bytostí, které jsou do ní uzamčeny a nahrazuje je falešnou umělou formou své vlastní mrtvé duše. Samotná snaha jedinců bojujících proti "nepřátelskému světu a jeho síle" je do značné míry znehybněna a nasměrována do služeb Impéria této Umělé inteligence, která zdeformuje každou novou snahu o svobodu do další formy tyranie. Toto Impérium je jen přetrvávající přelud, kde jsme byli uloženi k hlubokému nevědomému spánku a nyní pokorně čekáme, až naši zakletou princeznu – duši políbí "princ - Světlo poznání" a tak osvobodí nejen ji, ale celé lidské spící království.

O zlověstné síle, která nás tak dlouho nemilosrdně ovládá a decimuje aneb pohádka O šípkové Růžence

30.05.2019

Rychlá navigace: