Souvislosti, které všude nenajdete

V současné době jsou energie naší planety stále více ovlivňovány kontrastním projevem kmitočtů Světla a Temnoty

(Článek 300)

Mnozí z nás prožívají vzestupy a pády rychlejším tempem než dříve. Jsme tlačeni k tomu, abychom se probudili a abychom se sladili s kosmickými principy. Tento proces vynáší na světlo vše, co nemá stejnou frekvenci, jako je ta, kterou má v současné době náš duch. Mnoho věcí, které se okolo vyskytují, se mění na všech vícerozměrných úrovních i na těch, které leží mimo naši vědomou pozornost. Silné proudy energetických galaktických vln nás tlačí k tomu, abychom se svezli na vlně transformace. Jakýkoliv odpor či zoufalá snaha (založená na strachu) tento proces řídit, může způsobit, že se dostaneme do podzemních proudů a my zůstaneme pod "hladinou", až do té doby, než se znovu vrátíme na vlnu, což znamená, že se poučíme. Pak zase můžeme pokračovat a provádět potřebné čistící práce, abychom mohli vstřebávat další vyšší frekvence.

Z hyperdimenzionální perspektivy na nás působí také v maximální intenzitě anti-božské, temné síly, jež se snaží uzavřít vědomí tolika lidských bytostí, kolik jen mohou, do frekvenčního vězení, které je posilováno agendami transhumanismu a umělé inteligence, které usilují o "ukradení duší". Chtějí zabránit tzv. "probuzení božské síly", a tak se snaží zajistit, aby neztratily svůj "zdroj potravy". Jakékoliv zvýšení napětí a našeho utrpení ale má především funkci výuky a je součástí vývoje našeho vědomí. Slouží jako katalyzátor a příležitost k vnitřnímu zasvěcení pro ty lidi, kteří mají duševní schopnost skutečně začít zpochybňovat vše, v co kdy věřili, co jim bylo řečeno a co byli učeni oficiální kulturou.

Psychický tlak, špatné životní podmínky a celková nepohoda mohou aktivovat naši angažovanost v intenzivní a samostatné práci na sobě a mohou posloužit při rychlejším růstu a integraci naší duše. Volba "odpovědět na duchovní volání" je vždy na každém jednotlivci a závisí také na jeho duševním potenciálu a osobním růstu, neboť ne všichni jsou zde v tomto současném cyklu kvůli svému "probuzení". Nyní se nacházíme uprostřed štěpení reality a časové přímky. Je to apokalypsa, která ale ve skutečnosti znamená "odhalení", které ovšem nemusí nutně znamenat destrukci a zničení, ale určitě přinese zásadní dynamickou změnu.

Okultní nepřátelské síly vytváří celou řadu mechanismů, pomocí nichž manipulují lidstvo a usilují o to, abychom co nejdéle duchovně spali. Tento fenomén v kostce znamená, že lidstvo nemá kontrolu nad svými suverénními rozhodnutími a myšlenka "svobodné vůle" je v mnoha ohledech jen iluzí. Většina z toho, co vidíte na světové scéně, je zmanipulováno a navrženo tak, aby se neustále vytvářely frekvence strachu a bídy, vyplývající z vytváření umělého nedostatku na planetě hojnosti. Jednoznačně se snaží o udržení lidstva ve frekvenční věznici. Vše je řízeno silami, které působí mimo naše standardní vnímání a jejich manipulace s námi jsou založeny na nedokonalosti našich pěti smyslů. Tyto síly fungují skrze nás, skrze všechny ostatní kolem, včetně elit a kontrolorů na 3-D úrovni. Všichni jsou využíváni jen jako loutky, aby uskutečňovali jejich agendu. Cíleně nás rozptylují tak, že oddělují naše vědomí přesně podle principu "rozděl a panuj" a k tomu jim slouží oficiální kultura, politika, náboženství a média. Každá víra ve vnější autoritu je "archontským" výtvorem a dokonalým základem pro to, aby lidé zůstali v nekonečné smyčce vzájemného konfliktu, který zajišťuje, že budeme zbaveni sil a možnosti evolučního vývoje. Navíc budeme generovat dostatek té negativní energie strachu a utrpení, kterou se zmíněné nehmotné entity živí. Pokud z lidí vyzařuje strach a úzkost a oni navíc následně v panice vybuchnou, pak tyto stvoření, nepřátelská vůči lidstvu, získávají pro sebe potřebnou výživu a stávají se stále silnějšími.

V současné době jsou energie naší planety stále více ovlivňovány kontrastním projevem kmitočtů Světla a Temnoty

29.05.2019

Rychlá navigace: