Souvislosti, které všude nenajdete

Svět podle Jamese Prestona – 1. část

(Článek 295)

Smíme tomu věřit, ale síly u moci vám nedovolí, abyste to věděli jistě...

Nesmíte se jistě dovědět nic o tajné válce ve vesmíru, protože tato fakta jsou hluboce a úzce rozčleněna pod národně bezpečnostním utajením. Pouze velmi malý počet lidí má takový stupeň prověrky. Nečekejte, že by americké zpravodajské služby nebo Ministerstvo obrany USA, kde je teď drženo nejvíce tajemství, v brzké době odhalilo nějaké skutečnosti, týkající se tajné války ve vesmíru. Bez faktických odhalení na pokyn vlády USA a "posvěcených" masmédii, se můžeme pouze domnívat a poté, co se seznámíme s FÁMAMI z "důvěryhodných" zdrojů, si z nich můžeme pouze vytvářet nějaká rozumná PŘESVĚDČENÍ. Takže nám nebude dovoleno VĚDĚT nic jistého o této tajné válce v kosmu, dokud nám vláda neposkytne aktuální fakta a dokud je nezveřejní masmédia. Buďte si ale jisti, že to se tak brzy nestane. Tady jsou pro to důvody:

Vláda USA má od druhé světové války za sebou historii totálního utajování. Držela v tajnosti tolik obrovských tajemství, která jsou natolik podivná, že kdyby došlo ke všem jejich odhalení, bylo by to pro Američany natolik zneklidňující, že by to zřejmě ohrozilo mocenský základ každé jejich vlády. V minulosti, když byla na mimořádných slyšeních Kongresu odhalena nejrůznější důležitá tajemství, jako např. ty, vztahující se k MK-Ultra, Iran Contra a informace o pokusech s ozařováním lidí a podobná tajemství, tak tyto zprávy "nezískaly" ze strany hlavních masmédií náležitou pozornost a tím pádem jim nebyl přikládán lidmi větší význam, protože nebyly takto "posvěceny".

Kdyby prosákl nějaký velký příběh o probíhající kosmické válce mezi pozemšťany a mimozemšťany, kdy dochází k bitvám na vysoce technické úrovni mezi našimi a jejich antigravitačními plavidly, pak by takový příběh okamžitě mohl otřást společností až do samotných základů. Vládnoucí režim to ví a očekává, že nějaké velké odhalení by zcela podrylo jeho moc.


VLÁDA USA MÁ DOBRÉ DŮVODY PRO STÁLÉ UTAJOVÁNÍ TÉTO TAJNÉ VÁLKY V KOSMU

Jsou mnohé další důvody, které má americká vláda pro to, aby toto tajemství ukryla, ale nejobávanější je tento důvod: dala by se očekávat totální ztráta věrohodnosti všech úředníků a členů Kongresu, kteří jsou zapojení do utajování pravdy před občany, kteří těžce pracují, aby obstarali peníze na daně, z nichž se tyto tajné programy platí. Dovedete si představit potíže, do jakých by se dostal kterýkoli úřadující americký prezident, kongresman či úředník, když by se pokusili Američanům vysvětlit, že armáda má vysoce technicky vyspělé kosmické velitelství s antigravitačními plavidly, s plošinami na orbitě a s vyspělými plazmatickými zbraněmi, ale že přesto není schopna porazit mimozemské nepřátele, a přitom všem ještě není schopna masám zajistit levnou volnou energii? A samozřejmě, nesmíme zapomenout na mnoho informací, pocházejících od bývalých vysoce postavených členů vlády nebo ministerstva obrany v důchodu, kteří prohlašují, že vláda USA je rukojmím mimozemské skupiny, s níž uzavřela v roce 1954 dohodu, které se říká "Grenadská dohoda", což postupně vedlo k tomu, že je nyní americká vláda pod kontrolou mimozemské agendy, která brání lidstvu i vládě USA prosazovat jejich skutečné zájmy.

Vzhledem k tomu, že nemáme přístup k aktuálním údajům o této záležitosti, nejlepší způsob, jak si domyslet pravdu pro nás bude, vyhodnocovat a vybírat ty nejrozumnější zdroje, které dávají největší smysl ohledně toho, co všechno víme o současné úrovni technologií a věnovat se vyprávěním lidí, jež uznáváme a kteří nejsou blázni a na takových prohlášeních nevydělávají, a kteří se naopak kvůli svému svědectví dočkali výsměchu, šikanování a velkých ztrát.

Svět podle Jamese Prestona – 1. část

23.05.2019

Rychlá navigace: