Souvislosti, které všude nenajdete

Svět podle Jamese Prestona – 2. část

(Článek 296)

Hlavní masmédia nikdy nic ohledně tajné stínové vlády nezveřejní

HESLO JE: MLČET!

Samozřejmě, vždy zde existuje možnost nějaké velké katastrofické události, kterou by vláda měla problém utajit, jako např. zřetelně viditelná přestřelka mezi antigravitačními plavidly v nízké výšce nad velkou městskou oblastí někdy brzy večer s tisíci svědky a cvakajícími foťáky, s následným ztroskotáním velkého mimozemského plavidla s těly mimozemšťanů, které by vidělo a nafotilo mnoho očitých svědků. Takové nečekané katastrofické odhalení by s největší pravděpodobností celou věc odstartovalo a způsobilo by kataklyzmatickou reorganizaci vlády a společnosti na všech úrovních. Ale i kdyby se vysoce postavení úředníci, řídící tajnou stínovou vládu změnili a předali by hlavním masmédiím mnoho interních dokumentů, fotografií a důkazů, média by stejně všechna tato odhalení velmi rychle potlačila.

Bývalý ředitel CIA William Colby řekl: CIA má kontrolu nad každým větším zpravodajským médiem a vydavatelstvím svobodného světa (tento program se jmenuje Operace Mockingbird/Drozd). Dobře víme, že tajná stínová vláda se specializuje na lži a falešné informace, předávané veřejnosti. Navíc je dobře známo, že tajná stínová vláda chrání důsledně svá největší tajemství ochranou, tvořenou lží.

Ztroskotání v Roswellu zahájilo kompletní utajování existence UFO, mimozemšťanů a antigravitačních plavidel a to má za přímý následek, že jsou stát, americká vláda a národní a bezpečnostní složky řízeny skrytou a tajnou stínovou vládou.

Ztroskotání v Roswellu, antigravitační plavidlo a vyzvednutá těla mimozemšťanů způsobila vlnu šoků na horních žebříčcích velitelství americké armády a vlády USA. První reakcí velitele základny bylo, aby se řekla Američanům pravda. Vrchní velení americké armády s generálem Rameyem v čele, ale tento postoj rychle změnilo. Byl zřízen zvláštní vyšetřovací výbor a připraven plán, jak s touto věcí naložit. Chtěli, aby nebyla narušena moc vlády a reakce na tuto situaci byla co nejefektivnější. Rozhodnutí, vynechat americký národ ze hry, ale nebylo dosaženo jednohlasně. Mezi vrchními představiteli došlo k roztržce, ale ti, co preferovali úplné utajení, přece jen vyhráli.

Roswell nebyl prvním případem, kdy se vláda USA dověděla o antigravitačním plavidle. Ještě před ukončením druhé světové války byla uzavřena tajná dohoda mezi americkou, britskou a nacistickou tajnou službou. Výměnou za velký podíl ze všeho zkonfiskovaného zlata, šperků, uměleckých předmětů a dalších cenností, obohaceného plutonia a antigravitačních technologií zaručila americká a britská zpravodajská služba úplnou imunitu jistým vysoce postaveným nacistickým zpravodajcům a vědcům, kteří pak byli převezeni do Ameriky v rámci operace Paperclip. V té době podepsala americká a britská zpravodajská služba dohodu o vzájemném sdílení technologií, aby bylo dosaženo parity, přestože Američané získali většinu nacistických technologií.

Svět podle Jamese Prestona – 2. část

24.05.2019

Rychlá navigace: