Souvislosti, které všude nenajdete

Nasazení archontí "trolové" na internetu

(Článek 117)

Základním cílem Archontů je uskutečnit tzv. "Velké dílo věků", což je získání trvalé moci nad celou planetou a zavedení plného zotročení lidstva. Klíčovým bodem, jak udržet lidstvo v otroctví je zamezit mu v přístupu k pravdivým informacím. Proto je neustále nekompromisně kontrolovaná veškerá progresivní věda, výzkum a lidstvu jsou doslova brány všechny důležité výsledky jejich vědecké práce přímo pod rukama a to ve všech oborech lidské činnosti. Tato praktika je uplatňována na lidech tisíce let a je přivedena k úplné dokonalosti. Navíc jsou všechny klíčové informace lidem zatajovány, skrývány a kontaminovány jak ve vědě, médiích, zdravotnictví, ale i v dalších oborech. "Archontí specialisté" vyrábějí na zakázku záměrné dezinformace, které jsou pak propagovány a zveřejňovány v odborných časopisech a internetových vyhledávačích. Naopak pravda je rozmělňována do celé řady verzí a to tak důkladně, aby se obyčejný člověk zcela ztratil v této záplavě nesmyslů a polopravd, byl zdezorientovaný a ztratil chuť pravdu hledat, ale také ji hájit. Svobodomyslní lidé jsou lapáni do osidel a demagogických lží nejrůznějších náboženství a Archontům je zcela jedno na koho či v co budou věřit, hlavně když přijmou jakoukoliv temnou a skrytě archontí nauku. Politická nebo náboženská demagogie se již postará, aby bylo zamezeno proudění světla poznání a pravdy. K šíření dezinformací slouží Archontům nejen mediální, kulturní, náboženské a vědecké organizace, ovládané přes peníze, ale i celý vzdělávací proces.
Rád bych upozornil na aktivitu Archontů, která je obzvláště odporná a zavrženíhodná. Jedná se o činnost tzv. "trolů", kteří dle svědectví celé řady jejich bývalých spolupracovníků i globálního systému jsou placeni Systémem proto, aby se zapojovali do všech podnětných diskuzí, na různých internetových fórech a provokovali, napadali, zesměšňovali všechny ty, kteří se snaží lidem zprostředkovat ukrývané důležité informace, které se pak snaží bagatelizovat, nevybíravě napadat a vysmívat se jim. Používají několik identit zaráz, mužské i ženské a jejich útok poznáte podle toho, že články, informace nebo texty jsou napadány skutečně vulgárním a netolerantním způsobem se snahou o hrubou, "humornou" nadsázku tak, aby závažná témata byla spojována s nesmysly, hloupostmi a "výstředními konspiračními teoriemi".
Tito "trolové" působící na internetu jsou obzvláště odporné bytosti, protože působí anonymně, slouží vědomě zlu a temnotě a navíc způsob jakým vyvolávají napětí, nevraživost a negativní atmosféru, spadá do oblasti zbabělých "podpásovek". Svou zaprodanou činností "temnu" zrazují nejen svůj prapůvodní světelný původ a etický přístup k životu, ale i svoji příslušnost k lidskému druhu. Jejich odpudivá činnost však bude zcela jistě po zásluze karmicky "odměněna".
Pokud narazíte zaráz na několik vulgárních a zesměšňujících komentářů nějakých článků tak se nenechte odradit, ale naopak zaměřte svoji pozornost na jejich obsah, protože se zřejmě jedná o něco důležitého, protože "Systém" si dal tu práci, aby znehodnotil uveřejňované informace, a nechce, abyste o nich věděli. Tito "trolové" se prozrazují, jak se nebývale urputně a nepřátelsky vyjadřují k tématům, které lidem otvírají dvířka k dalšímu poznání a také tím, že používají vždy více identit zaráz, aby tak podpořili svůj pronikavě negativní postoj. Normální a alespoň trochu vzdělaný a tolerantní člověk by takhle extrémně nikdy nereagoval, protože je schopen normálně komunikovat a je schopen zcela přirozeně připustit, že sdělované skutečnosti mohou být pravdou. Rozhodně těmto vysoce negativním a odporným bytostem neodpovídejte, ignorujte je a nedovolte jim, aby prostřednictvím vaší reakce vyráběli nízkofrekvenční energie, protože o to jim mimo jiné také jde.

Nasazení archontí trolové na internetu

01.11.2018

Rychlá navigace: