Souvislosti, které všude nenajdete

Nevyměňujte svoji duši za pytlík bonbónů

(Článek 118)

Zamlčování klíčových informací široké veřejnosti ve všech oborech lidské činnosti a jejich využívání pouze utajenou elitou by fungující právní systém měl ve "fungující kapitalistické společnosti" klasifikovat jako "zneužívání informací v obchodním styku" a tato skutečnost by měla být řešena trestněprávně. Navíc toto zamlčování je cíleně a dlouhodobě celoplanetárně organizováno a to znamená, že jsme součástí plíživé, chlácholivé a skryté genocidy lidské rasy, aniž by si to většina utlumených "obětí" uvědomila a postřehla. Vybraní dozorci "Systému", kteří se na masívním zotročování zbytku populace podílí, jsou udržovaní v pohotovosti pomocí vysokých platů a odměn, podílu na moci, společenské prestiže (doktorátů, titulů či jiných podobných papírů), ale také díky zastrašování, manipulaci a korupci. Většinou jsou archontím systémem zmanipulovaní a "začarovaní" natolik, že netuší, jak pošpiňují a karmicky zatěžují svoje duše a vůbec si neuvědomují, jaké důsledky jejich nevědomé počínání bude pro ně mít. Jejich svědomí je "vypnuto" a oni se stávají čím dál tím více nízkovibračními bytostmi směřujícími přesně opačným směrem než je duchovní vzestup člověka a jeho přirozená evoluce. Přestože dělají "úspěšnou kariéru" a okolí jim tleská, stávají se postupně účastníky procesu, kterému říkáme "pád člověka" a vydávají se na cestu do temných světů. Proto vy, co sloužíte archontským lžím a odlidštěným nadnárodním korporacím, zamyslete se, zda opravdu chcete nadále prodávat svoji duši za "pytlík bonbónů", podobně, jako kdysi vyměňovali přírodní národy zlato s kolonisty za bezcenné skleněné korálky. Ponořte se do svého svědomí a prověřte, zda chcete ještě stále jít po cestě, která je dlážděná zbytečným utrpením, slzami a krví lidí, kteří mají s vámi společný evoluční cíl a jsou příslušníky stejného živočišného druhu, kterého jste nedílnou součástí.

Nechápu vás, novináři a moderátoři, že dokážete tak každodenně lhát, překrucovat a zamlčovat pravdu. Už dávno neinformujete, ale jen šíříte cenzurou prověřovanou lež a propagandu. Protože působíte na obrovskou masu lidí, bude vaše karmické zatížení obzvláště veliké a přímo úměrné tomu, kolik lidí uslyší vámi vytvořené či moderované nepravdy a manipulace. Přestaňte s tím! Rozpomeňte se na etický kodex novináře a na to jaké je hlavní poslání novinařiny (bránit pravdu a svobodné šíření informací) a služte opět pravdě...
Upozorňuji na karmické následky také vás, politiky. Asi si myslíte, jak jste na to vyzráli, když jste si obstarali tento "džob", díky kterému jste získali trochu "zdánlivé moci" a trochu tak pro vás "důležitých" peněz, tak nevýznamných v porovnání s tím, co ztrácíte. Ztrácíte skutečné hodnoty - sami sebe, sympatie prostých lidí, ale zejména svoji duši.

Dnešní profese lékaře již neslouží zdraví a pacientům ale farmaceutickému průmyslu a ministerstvu "smrti". Je nepochopitelné, že to přes vaše vzdělání nevidíte. Spíše to ale vypadá, že to nechcete vidět, to přivření očí vás, ale také bude hodně stát, pokud se tomuto zlu nepostavíte. Proto nemohu pochopit vás lékaře a zejména vás doktorky – ženy a také matky, že jste schopni lidem zamlčovat pravdu, pokrokové možnosti léčby bez vedlejších účinků, řešících skutečné příčiny zdravotních problémů pacientů a dokonce se podílíte na skrytém zabíjení a poškozování pacientů. Nemusíte to přece dělat, můžete jít i jinou cestou jako lékaři. Nemusíte pro peníze sloužit dnes už prokazatelnému zlu – farmaceutickému průmyslu, který má na svědomí ještě více obětí než válečný průmysl, nemusíte každý den naučeně lhát svým pacientům o zdraví, o chemických lécích, o propagovaných terapiích, onkologické léčbě a očkování. Neslyšíte jak v tichu noci pláče vaše duše?

Zkuste se zastavit a zamyslet, vy, pracovníci justice a státní správy na jakém podvodu proti lidem, záměrně zrůdné byrokratické mašinérii a v konečném důsledku ožebračování a zhoršování životních podmínek obyčejných lidí se podílíte. Stojí vám to skutečně za to? Jste v první řadě profesionálové nebo lidské bytosti? Neznalost duchovních a kosmických zákonů neomlouvá, stejně jako neznalost právních norem a zákonů v materialistickém světě naší fantomové reality. Vaše karma vás za vaše činy, pasivitu a přitakávání také brzy obžaluje.

Napojte se přímo na "Boha", "Světlo poznání", vy všichni pracovníci církví. Vyměňte svůj naučený přesládlý úsměv za osvícený pohled a uvědomte si, zda skutečně sloužíte lásce (jak deklaruje vaše církev), pokornému lidství, soucitnému bratrství, lidské jednotě a světle poznání nebo skrytě, třeba i nevědomě pomáháte temné, protilidské síle a jejímu koncentrování moci a majetku, neinformovanosti, zatajování důležitých informací, politikaření a ponižujícímu klanění se mocným. Váš karmický trest bude zřejmě ještě tužší než ostatních "hříšníků", vždyť pracujete přímo "v oboru" a zejména vy byste měli vědět...
Probuďte se, vy všichni "obyčejní lidé", kteří tvoříte už tak dlouho mlčící většinu. Nebuďte líní a otevřeně říkejte a prosazujte názory, které slouží a pomáhají lidem. Zajímejte se o skutečně závažné věci a nenechávejte si vnutit bezvýznamný program, který odvádí vaši pozornost od podstatného. Není nic důležitějšího, než aby bylo zachováno vaše svobodné rozhodování, na základě neumlčované pravdy a volného toku pravdivých informací. Postavte se také vy proti jakékoliv formě lži, tak velmi propagované a nám podsouvané.
Je hanbou a doslova surovostí, že si utajovaná elita přivlastnila veškeré úžasné výsledky, dlouhotrvajícího výzkumu, kolaboruje s protilidskými silami, podporuje archontí agendu a podílí se na uměle vytvářeném nedostatku, chaosu, ničení přírody a neustále organizuje rozsáhlé utajování všech informací, které nejsou v souladu s vytvořenou gigantickou lží, které jsme my všichni součástí. Je nejvyšší čas, aby lidé měli možnost kreativně využívat výsledky a technologie, všech utajovaných výzkumů, které jsou majetkem celého lidstva, protože jsme se my všichni na jejich vzniku podíleli. Ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím nejrůznějších daní.

Nevyměňujte svoji duši za pytlík bonbónů

02.11.2018

Rychlá navigace: