Souvislosti, které všude nenajdete

Zní to neuvěřitelně

(Článek 119)

Zní to neuvěřitelně pro většinu lidstva, které není záměrně informováno o obrovských změnách, které masívně právě probíhají v naší sluneční soustavě, na naší planetě, ale také přímo v nás, ať už v naší DNA nebo na naší duchovní či vědomé úrovni. Tyto změny jsou spojeny s kosmickými cykly, kterých jsme všichni součástí. Tak jako naše Země obíhá kolem slunce, obíhá celá naše sluneční soustava kolem galaktického slunce, hvězdy Alcyon. Tento cyklus zaznamenávají jak mnohé "primitivní" národy ve svých dlouhodobých astrologických kalendářích tak i moderní neutajovaná věda a pozorování. Všechny starověké zdroje hovoří o novém "zlatém věku", na jehož prahu dnes všichni stojíme. Stačí již udělat jen poslední malý krůček, abychom do něj všichni vstoupili. 850 let kosmologické, ale i praktické doby temna, ve které trpěly všechny svobodomyslné, kreativní a po pravdě toužící bytosti definitivně skončilo a nastává více jak tisíciletá doba světla a nového zlatého věku. K tomu nám napomáhají mohutné proudy vysokofrekvenční energie, které k nám v současné době proudí z vesmíru. Starý nízkofrekvenční svět, tak jak ho známe dnes, postupně zanikne, převibruje se a bude nahrazen zcela jinou realitou. Je nejvyšší čas abyste tuto změnu začali vnímat i vy, všichni nevědomí, "začarovaní" a spící. Změny budou tak rozsáhlé, že pokud jim nepůjdete vstříc, můžete mít velké problémy jak na fyzické tak i na duchovní úrovni. Je třeba začít rozeznávat skutečnou pravdu od podsouvané lži a začít vnímat vše kolem sebe prostřednictvím svého srdce. Začněte rozvíjet pozitivní přístup ke všemu a ke všem. Zbavte se nízkofrekvenčních emocí, ctěte a prosazujte pravdu na všech úrovních lidského bytí. Tak zvládnete bez problémů právě probíhající transformaci a velmi přispějete svým dílem k pozitivním změnám, které celoplanetárně probíhají, a které naprosto diametrálně změní již velmi brzy kolektivní vědomí lidstva i veškerý život na Zemi. Pro duchovně a pozitivně nasměrované lidi tyto změny budou vysoce pozitivní. Je na každém z nás, aby zvýšil svoje vibrace a pročistil svoje vědomí. Postupně bude veškerý prostor na planetě prosvětlen, veškeré utajované skutečnosti budou zveřejněny, až nakonec pravda zcela nahradí veškerou lež na planetě. Nesourodá, oddělená, jednotlivá lidská vědomí z rozloženého a poničeného kolektivního vědomí lidstva budou postupně stále více přelaďována na jednotnou lidskou a společnou vyšší frekvenci. Konečným výsledkem této transformace bude neskutečně pozitivní změna. Budou zavedeny utajené technologie a používání volných energií, které byly tak dlouho skryty tajnou stínovou světovou vládou a globální elitou před zbývajícím světem, a které lidé nemohli používat z důvodu mocenských ambicí temných struktur, ale i z důvodu etické nedostatečnosti lidstva. Tyto změny ukončí skryté zotročování lidstva, ekonomickou nerovnováhu, chaos i uměle vytvořený nedostatek. Díky všeobecnému blahobytu přestane fungovat konkurenční, mocenský boj a válka o zdroje. Zavedením pokrokových technologií také budou velmi rychle vyřešeny všechny planetární ekologické problémy. Celá dlouhá řada vysoce postavených zločinců, kteří se podíleli na obchodě s lidmi a na lidské genocidě budou obžalování a přivedeni k odpovědnosti za své odporné skutky.

Zní to neuvěřitelně

03.11.2018

Rychlá navigace: