Souvislosti, které všude nenajdete

Preadamité v Antarktidě – 2. část

(Článek 121)

Minimálně před 11 500 lety panovalo na Antarktidě mírné až subtropické klima. Pro zamlžující agendu tajné světové vlády je nepříjemné a velmi těžce vysvětluje zkoumavé veřejnosti, že se dochovaly kopie velmi starých map, které podrobně znázorňují Antarktidu z doby před minimálně 11 500 lety, kdy na sobě tento kontinent neměl kilometry spadlého ledu. Tyto kopie byly zřejmě zhotoveny z originálu, pocházejícího ještě z Kleopatřiny proslulé knihovny. Jedná se o mapy s dílny Orotoa Finouse a také se dochovala mapa Peryho Reise, kde je zobrazena i část Afriky a Jižní Ameriky. Dalším vysvětlovacím problémem pro dogmatické vědecké instituce je fakt, že tato velmi stará mapa je zobrazena tak, že její projekce svým zkreslením odpovídá, že byla zakreslována podle pozorování, které odpovídá pohledu z výšky 180 až 190 km nad zemským povrchem.

Původní Preadamité měřili 6 až 8 metrů a protože pocházeli z planety, kde panovaly zcela jiné přírodní podmínky s mnohem menší gravitací, tak byl jejich cévní systém z tohoto titulu přetížen a oni se dožívali jen 40 až 45 let. Důležitým jejich znakem bylo, že měli prodloužené lebky a větší nadočnicové oblouky než tehdejší lidé. Oči měli 1,5 až 2 krát větší. Postupně se křížili s místními lidmi, zpočátku pomocí umělého oplodnění, protože chtěli částečně splynout s původním obyvatelstvem. Tak vytvářeli skupiny kříženců, kteří se v pozdějších generacích dál křížili s lidmi. Tím postupně docházelo ke zmenšování jejich původní výšky z původních 6 až 8 metrů vysokých Preadamitů na velikost 4 m (např. toto dokumentují nalezené četné kosterní vykopávky v Rumunsku, které jsou známé pod názvem "Uriáši"). Dalším křížením s lidskou populací se snížila výška kříženců až na 2,5 až 3 m (tak byla vysoká celá řada egyptských faraónů). Potomci těchto kříženců se pasovali do role vládců, králů a hegemonů. Vytvářeli cíleně kříženecké rody, aby v nich udrželi v dostatečné koncentraci preadamitský genom. Tyto kříženecké linie spolu velmi dobře komunikovaly, podporovaly se a spolupracovaly, i když byly od sebe často velmi vzdálené (Peru, Bolívie, Turecko, Zakarpatská Rus, Slovenasko, Rumunsko, Karpaty, aj.) a přestože jejich evoluční úroveň zdaleka nedosahovala úrovně před kataklyzmatem. Původní člověk se stal postupně jejich vazalem a podaným. Tak byly ustanoveny vládnoucí rody, které měřily 2 až 2,5 m a velmi dobře koordinovaly svoji nadvládu nad lidmi. Preadamitští kříženci postupně vytvářeli síť a vládnoucí matrici kříženecké inteligence zde na planetě. Tak postupně dozrávala idea a plán na totální a trvalé ovládnutí lidstva. Také přicházející Babylonská říše byla postavena na sociální a ekonomické magii Preadamitů, kteří v této době zformulovali protilidský projekt "Velké dílo věků" jehož hlavním destrukčním nástrojem se stal peněžní systém, který začal rozkládat lidskou komunitu a kterým ji začal zotročovat a ovládat. Ještě v Egyptě bojovaly o trvalou moc dvě vývojové linie, lidská linie faraonů a preadamitská. Posledním reprezentantem lidské linie byla Kleopatra, která byla determinovaná preadamitským křížencem Juliem Caesarem. Jedním z cílů preadamitských kříženců také bylo, aby jejich preadamitský agresivní virus co nejvíce cirkuloval v lidské populaci (např. znásilňování Čingischána a harémy světovládců). Od doby Kleopatry už všichni vůdci a despotičtí vládci Římské říše byli trvale spojeni s preadamitskými kříženci. (Nero, Caligula a ostatní). Všichni byli nositeli archontího viru a preadamitského genomu. Tím padla snaha o prosazení lidské linie, protože, celý Řím byl obrovsky infikován preadamitským genomem, tedy agresivitou a protilidskou expanzivní politikou, kterou byl tak okouzlen Hitler a odvodil od ní svoji pokřivenou a zvrácenou filosofii. Hitler byl fascinován Římskou říší a vlastně preadamitskou filosofií. Například se z určitých fragmentů dochovaly informace o vzniku koncentračních táborů (před 26 000 lety), které vymysleli Preadamité a praktikovali v šíleném množství - až 1,5 milionu inkarnovaných jedinců.
V dnešní době je u moci plno vysoce postavených šílenců a mají naprosto nehumánní a úchylné myšlení a zároveň odvozují svůj původ od Preadamitů. Protože se potomci Preadamitů často křížili stále mezi sebou, aby zachovali vyšší koncentraci preadamitského genomu, došlo u nich k mnohým degenerativním změnám a zároveň se deformovala i jejich citově - emoční oblast a jejich vnímání. Tím se také stalo, že se tito jedinci stále vyvyšovali a vyvyšují nad lidmi a zároveň to vysvětluje jejich zvrácený postoj k "obyčejným" lidem i to, že se tito jedinci vůbec necítí být příslušníky lidské rasy.

Preadamité v Antarktidě – 2. část

05.11.2018

Rychlá navigace: