Souvislosti, které všude nenajdete

Preadamité v Antarktidě – 1. část

(Článek 120)

13. 4. 2002 se objevila tisková zpráva, která informovala o tom, že při natáčení dokumentárního filmu na Antarktidě byly objeveny starověké ruiny, zmizel kameraman a natočené filmové materiály se ztratily. V červenci roku 2005 prosákly na veřejnost zprávy, že tyto ruiny jsou vytvořeny z neznámých slitin zřejmě mimozemského původu a v nich byla objevena humanoidní těla o velikosti kolem 8 metrů, která byla v perfektním stavu, protože byla náhle zmražena a uložena dlouhé tisíce let pod velkou vrstvou ledu po náhlém a mohutném ledopádu. Pokrokoví biologové se domnívají, že by mohli pomocí nejnovějších biologických technologií 25% z nich znovu oživit. Tyto bytosti byly označeny jako "Preadamité". Objevené instalace vznikly na Antarktidě v době, kdy zde panovalo mírné až subtropické klima. Když došlo náhle k obrovskému ledopádu, tak bylo vše rychle zakonzervováno do ledu. Celý objev je tak výjimečný, že do této oblasti začaly proudit nejrůznější prominentní osoby. Objevy navštívil například John Kerry, bývalý ministr zahraničí USA, astronaut Buzz Aldrin, který byl tak šokován tím co viděl, že zkolaboval a dostal infarkt, bývalý papež i patriarcha pravoslavné církve – Kirill a mnozí další.
Preadamité jsou dle dochovaných informačních zdrojů definováni jako vypočítavé a agresivní bytosti s vysokým indexem přizpůsobivosti a přežití, kterému jsou schopni podřídit absolutně všechno. Přestože to jsou humanoidní bytosti, tak mají stejně jako reptiliáni velmi potměšilý charakter. Podle kosmologie byli Preadamité vzbouřeneckou stále rebelující skupinou, která byla vyhoštěna ze své mateřské planety v době "Lyranských válek", které probíhaly v době před 215 000 lety, jako nenapravitelná skupina bytostí, a kterým nebylo dovoleno se již vrátit. Preadamité poté 150 000 let cestovali napřič vesmírem, až se před 90 000 lety nakonec dostali do naší sluneční soustavy a našli útočiště zejména na Marsu. Před 65 000 lety došlo v naší sluneční soustavě k velmi dramatickým změnám a Preadamité se přesunuli z již takřka neobyvatelného Marsu na naší planetu a to do oblasti Antarktidy, kde žil národ prospektorů - Agarťané, kteří těžili nerosty a měli velmi dobře zmapované podzemní oblasti Antarktidy. Tato komunita byla mnohem uzavřenější a odměřenější vůči Preadamitům na rozdíl od Atlanťanů, jejichž svět, vědu, politiku i náboženské struktury postupně infilrovali a nakonec ovládli. Protože byli Preadamité konfliktní, agresivní, ale také všeho schopní začala se původní harmonická a vyvážená společnost postupně měnit na svět ovládaný archontím virem, který Preadamité v hojné míře zavlekli na naší planetu. Narůstal chaos, nasilí a touha po stále větší moci, majetku a vlivu. Preadamité ovládli politicky celou atlantskou společnost a pomocí zákonů naprosto změnili směřování původní Atlantidy. Nastala stagnace celé společnosti, a když se podařilo Preadamitům postavit proti sobě jednotlivé atlantské frakce, začalo docházet k prudké degeneraci společnosti. Disharmonie v atlanské společnosti stále sílila, až tato nerovnováha nakonec vyvrcholila kataklyzmatickou událostí před 11 500 lety a zánikem Atlantidy. Po této katastrofě přežilo pouze 8% z původní populace a z toho bylo 5% Agarťanů, kteří se uchýlili z velké části do hlubokého podzemí.

Preadamité v Antarktidě – 1. část

04.11.2018

Rychlá navigace: