Souvislosti, které všude nenajdete

Výměna pravdy za lež, její zamlčování a rozmělňování

(Článek 116)

Základním projevem a cílem archontí agendy je výměna pravdy za lež, neprůhlednost, nejasnost, zamlžování, pokřivení a zejména utajování. Naopak průzračná transparentnost všeho kolem nás je zcela zásadní pro vysokofrekvenční, světelně a pozitivně orientovanou realitu. Také staré gnostické texty nám předávají v tomto duchu důležité poselství a nabádají nás: "Mluvte vždy jasně - ano, ano nebo ne, ne". Abychom se udrželi na vlnách vysokých frekvencí pravdy, musíme mít toto poselství stále na paměti a co nejvíce usilovat o jasné, srozumitelné a pravdivé vyjádření všeho, čeho jsme součástí, čeho jsme svědky, co prožíváme a říkáme. Pravda je posvátným a tím nejdůležitějším mystériem, které vede lidstvo k evolučně vyspělejší, prosvětlené, blahobytné, harmonicky fungující společnosti plné radosti, sounáležitosti a lásky. Takový svět Archonti ale nechtějí, protože neprodukuje pro jejich potřebu to, o co jim hlavně jde – nízkofrekvenční energie. Pokud lidstvo dovolí svým nevědomím, pasivitou a naivitou to, že archontí virus promoří velkou část světa, lidstva, celou politickou scénu, bankovní sektor, media, školství, nadnárodní společnosti, silové složky, náboženské organizace a řídící struktury, dojde definitivně k totálnímu nahrazení pravdy lží. Tomu, čehož jsme nyní každodenně svědky, tedy všudypřítomná lež, polopravdy, utajování a zneužívání informací těmi, kteří k nim mají přístup, je stále jen slabým odvarem skutečného archontího světa.
Archontí ideologie nabádá lidi ke lži a za to, když dobře a hodně lžou, dostávají diplomy, tituly, doktoráty, politické funkce, řídící posty a výnosná zaměstnání. Toto je ale cesta, která vede, pokud jste se na ni vydali nebo se chystáte vydat, do nízkovibračních světů (lidově do pekel) a nemyslete si, že taková říše neexistuje. Na naší životní cestě se musíme rozhodnout, kterým směrem půjdeme. Můžeme se svobodně vydat dvěma směry, a pokud zjistíme, že jdeme špatným směrem, můžeme se kdykoli obrátit a rychle utíkat zpět. Do leva vede široká dálnice plná lákadel, ukazatelů, transparentů a na první pohled se zdá, že vede do sladkého, bohatstvím, mocí a úspěchem překypujícího světa. Čím ale déle po ní pojedeme, začne se vše okolo postupně měnit a proměňovat v sarkastický škleb, beznaděj, smutek, zmar a skryté otroctví. Půjdeme-li doprava, cesta se bude postupně zužovat. Je klidná, vyrovnaná a vede příjemnou přírodou. Po dlouhé pouti nás přivede do vystředěného prostoru, o kterém starověké Védy hovoří, jako o místě Míru, radosti, harmonie, vnitřního klidu a poznání.
Všichni, kteří jste se vydali po široké cestě úspěchu, výhod a přijali jste nepravdu za svoji mantru a zavíráte oči před obrovskými útesy pravdy, které se před vámi již dnes tyčí do nepřehlédnutelných rozměrů, uvědomte si, že sloužíte utajované lži. Vaše utlumené svědomí někde v hlubinách vaší duše pláče, protože nejednáte v souladu se svým vyšším "Já". Pácháte velké násilí. Ne na druhých, ale na sobě. Největším hříchem není jen to, co děláte, ale i to co neuděláte a co dovolíte. Politici, zaměstnanci médií, lékaři, právníci, pracovníci státní správy neslužte archontí lži. Váš pasivní postoj ke stále více se rozmáhající lži umožní, že vaši přátelé budou ještě více infikovaní archontím virem, který jednou pohltí a úplně zotročí i vaše rodinné příslušníky, vaše děti i vás. Odmítněte sloužit archontím programům, které ničí lidskou jednotu, soucit, vzájemnost, humanitu a utajují lidem důležité informace. V archontím světě vládne tma, ale když tmu prosvětlíte, najednou vám vše bude jasné.

Výměna pravdy za lež, její zamlčování a rozmělňování

31.10.2018

Rychlá navigace: