Souvislosti, které všude nenajdete

Nebojte se "Temnoty" a vykročte

(Článek 319)

Nyní již dobře víme, že jakékoliv potíže a náročné situace, které vznikají, jsou příležitostmi pro hlubší probuzení a nejčastěji vedou k "šokům", které jsou nezbytné k tomu, aby námi zatřásly a odtrhly nás od iluze, kterou nyní žijeme. Navzdory okamžikům "divoké milosti" prožíváme stále více krásné stavy rovnováhy a okamžiky blaženosti, štěstí a radosti, které nezávisí na vnějších faktorech. Stále méně se bojíme nepohodlí a neznáma a na hlubší úrovni si uvědomujeme, že život není o "vítězství" nebo "ztrátě", ale že vše co se děje jsou lekce a my jsme každou chvíli jimi vedeni a je nám pomáháno, pokud se umíme naladit na naší vlastní velkolepost. Jsme stále více v kontaktu s naší intuicí, svým vnitřním vedením, spojeným s duchem uvnitř i s Božskou vůlí. Život pak žijeme více bez úsilí, protože se nesnažíme bojovat s proudem života, ale věříme, že řeka života nás přivede tam, kde máme být a přináší nám to, co musíme zažít, na základě našich unikátních duševních lekcí a talentů.

Zatímco my často měříme svůj vlastní úspěch z hlediska našeho osobního pohodlí a bezpečnosti, "Vesmír", naopak, měří náš úspěch tím, co jsme se naučili. Dokud budeme využívat pohodlí a jistotu jako naše kritéria úspěchu a budeme se bát našeho intuitivního vedení, budeme častěji směrováni do nových cyklů učení, které jsou někdy nepohodlné. Při rozvíjení dovedností a intuice ve svém vlastním životě musíte také věřit svým intuitivním odpovědím.

Nejde o to stát se něčím. Jde o to přestat být tím, čím nejsme a také přestat sami sebe klamat. Jedním z nejdůležitějších kroků jak dosáhnout shody s naším životem je, abychom se v žádném případě od sebe neodvraceli. A pokud se od sebe přestaneme odvracet a propojíme se svým "vyšším Já", dostaneme spousty energie, velkou schopnost jasnosti a moudrosti a začneme vidět všechno, co vidět potřebujeme.

Z pohledu vyšší perspektivy budeme svým probuzeným postojem transformovat i Matrix a i když budeme stále žít v tomto světě, začneme prožívat "realitu" a život na zcela jiné úrovni. Uvědomíme si, že "nebe" je právě tady, právě teď a vždy bylo uvnitř nás, jakkoliv tento dojem může znít hloupě a směšně. Temnou stranu a zlo neodmítáme, ale ve skutečnosti je mnohem hlouběji "vnímáme" a chápeme v jejich 3D projevu i jejich roli uvnitř duality v 3D realitě. Vidíme je ve světle evolučního vědomí se všemi "různými tvářemi božského principu". Žádná slova ani "argumenty" ovšem nemohou lidi o tomto přesvědčit a nemá smysl jim toto poznání nutit, neboť každý jedinec si toto musí objevit sám a prožít vnitřním uvědoměním, neboť tato skutečnost se odehrává mimo jazyk a slova.

Nikdo nám nemůže toto uvědomění ukázat, ani nás nebude nikdo "zachraňovat". Nepovede nás žádný vůdce, žádný spasitel, žádná autorita, dokud sami neodpovíme na volání božského hlasu uvnitř nás, který leží skrytý za iluzorními konstrukcemi identifikace s fiktivní osobností. Tato prožívaná skutečnost je stavem vyššího bytí, ztělesněná zkušenost, ke které se mysl ani intelekt nemohou svým chápáním přiblížit. Zažívané rozdílné stavy zkušeností s realitou, které se projevují mezi lidmi během této doby přechodu, stávají se stále více zřejmými a souvisí s rozštěpením reality a času.

Pro některé lidi dnešní doba znamená ještě hlubší pád a posílení jejich stavu snění (sní o tom, že jsou vzhůru a zároveň zaměňují iluzi za skutečnost) a zůstanou dále chyceni v Matrixu se všemi "pastmi" vytvořenými okultními silami. Jíní budou zase stále více a odvážně probouzet svou pravou přirozenost, čímž se stanou vědomými vodiči Světla poznání a božské vůle. Budou fungovat jako frekvenční kotvy v rámci rozvíjení "kosmického plánu". Tyto různé cesty jednotlivých lidí odráží z vyšší perspektivy již zmíněné "rozštěpení" naší reality i to, ve které realitě se každý z nás nakonec ocitne... Dále odráží kosmickou rovnováhu, ale zároveň obrovský rozdíl v lekcích, kterými si jednotlivé lidské duše mají v dnešní době projít.

Každá lidská bytost je předurčena k probuzení svoji vlastní cestou a dle svého vývoje a osobního přístupu v jiném, "vlastním čase" a protože zatím nejsou patrny masivní známky kolektivního probouzení, je třeba začít se probouzet individuálně, aby se mohli tyto ostrůvky pozitivity postupně slévat v moře Světla a Poznání.

Takže je to plně na vás zda se vydáte na cestu či nikoliv. Ale upřímně radím: "Vykročte". Nebojte se "Temnoty", ale dejte si pozor na její nastražené pasti, a pokud můžete, tu jízdu kosmickým tobogánem si užívejte. Je to jediná cesta ven z Matrixu a vede přes světelný tunel, na jehož konci na vás čeká "Světlo poznání".

Nebojte se Temnoty a vykročte

20.06.2019

Rychlá navigace: