Souvislosti, které všude nenajdete

Vaše zdraví úzce souvisí s vaší karmou

(Článek 320)

Slovo karma se v současné době skloňuje téměř ve všech jazycích. Význam tohoto indického slova vyvolává ve vědomí člověka představu něčeho, co je nevyhnutelné. Lidstvo v průběhu svého vývoje znepokojovala jedna a tatáž otázka: proč má každý člověk jiný osud, proč je jeden člověk už od narození šťastný a druhý nešťastný? Učení o reinkarnacích člověka nám pojem osudu vysvětluje. Každý člověk získává v průběhu svého života zkušenosti z každodenní praxe, osvojuje si profesionální návyky, má různé tvůrčí záměry a svými myšlenkami, náladou a činy ovlivňuje své okolí. Když pak člověk umírá, opouští duše fyzické tělo a to je okamžik, kdy nezůstane nic kromě duše a informací, které se v ní nashromáždily. Tyto informace se nikdy neztratí, ale stanou se její součástí. Po určité době se duše inkarnuje opět do fyzického těla a vytvoří smyslové orgány a rozum. Člověk prožívá nový život a náš Duch prostřednictvím duše získává a zaznamenává nové životní zkušenosti a informace. Život se opakuje tímto způsobem ještě mnohokrát a vždy se na duši "přilepí" mnoho dalších informací. Na kvalitě těchto informací závisí to, zda zůstane duše čistá, nebo se znečistí. Informace, které se v duši nahromadí, jsou charakteristické tím, že jsou ve vzájemné součinnosti jednak se samotnou duší, jednak také s vědomím člověka a jeho okolím. Spojení všech vzájemných účinků zanechává stopy na osudu člověka, na jeho charakteru a zdraví. Člověk si z velké části současný život vytvořil v průběhu minulých životů a svůj budoucí život si zase částečně utváří současným životem.

Všechno, co se týká zdraví člověka, je shromážděno ve fyzickém těle a v poli vzdáleném od něho asi šedesát centimetrů. To je osobní a intimní prostor člověka, ale sféra komunikace zasahuje až do vzdálenosti šedesáti metrů od člověka. Kvalitu této sféry určují povahové rysy jedince. Největší prostor v univerzálním poli lidstva je oblast, v níž je soustředěn osud člověka. Osud některých lidí je ovlivňován na nejrůznějších místech světa, mezi různými národy a může zasáhnout velký počet lidí. Síly, které určují karmu, ovlivňují v prvé řadě pole, které zodpovídá za zdraví člověka, aby ho donutily zamyslet se nad příčinami vzniku příslušné nemoci, uvědomit si mnohé věci s nemocí související a provést změny správným směrem. Jestliže člověk tyto signály ignoruje a pokračuje ve stejném způsobu života, naruší struktury své duše a na poli komunikace a osudu vyvolává velmi vážné problémy. Pokud se nějaký člověk vyléčil z těžké nemoci, ale neuvědomí si a nepochopí příčiny svých potíží, nemá snahu je odstranit a změnit se, pak se informace, která byla vyslána z linie zdraví, přenese na linii osudu. Člověk začne trpět na poli osudu a nemoc se jen přesune do budoucnosti a přejde do mimo vědomých struktur jeho i jeho dětí.

Člověk se narodí a žije v různých pozemských podmínkách, přičemž postupně odhaluje a rozvíjí svůj božský potenciál. Jeho talent, schopnosti, osud, fyzické tělo a zdraví jsou plody, které si "vypěstoval" na Zemi v minulých životech, a které jsou ovlivněny jeho myšlenkami, postoji, náladami a různými činnostmi v těchto minulých životech. Je jasné, že mnohé spočívá v rukou člověka a že závisí na jeho správném uvědomění, volbě a na jeho svobodné vůli. Pokud člověk koná v souladu s vyššími principy, kráčí ve svém životě správným směrem a má dobrou vůli svůj život a své cíle co nejlépe realizovat, tak získá pozitivní výsledky již ve svém stávajícím osudu, což následně příznivě ovlivní i jeho charakter a zdraví. Vzhledem k tomu, že lidé žijí většinou v duchovní prázdnotě, jsou zaslepeni materiálními věcmi a zasévají semínka zla, tak pak jsou obklopeni neštěstím, které je neustále pronásleduje. Jestliže si budou stále stěžovat na to, že Bůh je nespravedlivý, protože miluje jen některé z nich, jimž bezdůvodně pomáhá, a že jiné lidi nemá rád, neboť jim posílá jen trápení, přivádí je do neštěstí a chudoby, tak pak budou ještě více sami sebe ničit a devastovat. Existuje jedna rada, jak lze zabránit celé řadě velkých nepříjemností: Pracujte poctivě a neustále na sobě. Tato práce však nespočívá v tom, že člověk bude pořád prosit o odpuštění za svoje hříchy, ale spočívá ve změně jeho životní filosofie, názorů a přístupů od negativních k pozitivním, od materialistických k duchovním a od bezohledných k soucitným. Jen tímto způsobem můžete změnit své chování v každém novém dni, náladu v každé hodině a myšlenky v každé vteřině.

Vaše zdraví úzce souvisí s vaší karmou

21.06.2019

Rychlá navigace: