Souvislosti, které všude nenajdete

Něco z galaktické historie – 1. část

(Článek 167)

Pro kompletní pochopení situace na této planetě se potřebujeme vrátit zpět do specifického období v galaktické historii, kdy byly temné síly vytvořeny. Jako svoji hlavní pevnost si zvolily hvězdný systém Rigel v konstelaci Orionu, odkud ovládali své galaktické impérium. Brzy zjistily, že braní zajatců jim dává nejúčinnější páku proti silám Světla, protože síly Světla se o své lidi staraly a jejich akce byly mnohokrát zdrženy, aby bytostem Světla, které byly vzaty jako rukojmí temných sil, nebylo ublíženo. Temné síly vyvíjely svůj systém páky přes využívání zajatců a ve stejnou dobu vyvíjely technologie exotických zbraní, které působily paseku v celé Galaxii, ničily celé planety, vymazávaly celé civilizace. V určitém bodě vyvinuly ten nejúčinnější systém využívání zajatců. Požadovaly, aby Zdroj přestal dávat informace o tajných aktivitách a plánech temných sil Vzestoupeným Mistrům a Galaktické Konfederaci, nebo hrozily, že zničí rozsáhlé sektory Galaxie. Od té chvíle Světelné síly přestaly dostávat informace o určité části aktivit temných sil. To vytvořilo rozkol kosmických energií mezi Světlem a Temnotou skrze všechny dimenze, a to byl počátek duality. Na páté dimenzi a výše se temnota manifestovala jednoduše jako nepřítomnost informací a nedostatek pochopení, jak vyřešit tuto kosmickou situaci. Od té doby, některé rasy začaly věřit, že temnota a utrpení jsou nezbytnou součástí životní zkušenosti, tak jako noc následuje den a den následuje noc.

To dovolilo temným silám udělat z jejich pevnosti na Rigelu první skutečnou karanténu, kam nemohlo vstoupit žádné světlo od té doby, neboť Vzestoupené Bytosti již nepřijímali informace o aktivitách dějících se na Rigelu a proto nemohli posílat Světlo a Lásku pro léčení tamější situace. V utajení tam temné síly vyvinuly svoji nejvražednější zbraň, strangeletovou bombu.

Strangeletová bomba je slepenec těžkých kvarků. Když je tento útvar vystaven pod extrémní tlak a teplotu, spustí se řetězová reakce změny běžné hmoty do podivného tvaru a pokud by takový řetězec reakcí nebyl zastaven, pouze jedna strangeletová bomba by mohla vyhladit celý známý vesmír. Naštěstí síly Světla mají technologii, jak drasticky omezit radius strangeletové bomby. I tak je ale strangeletová bomba mnohem nebezpečnější zbraní, než termonukleární bomba.

Po miliony let, temné síly vytvořily pár fyzických a o dost více éterických strangeletových bomb a uložily je na Rigelu. Před 25 000 lety vytvořily svou druhou karanténní pevnost na planetě Zemi a přepravily sem část svých strangeletových bomb a ostatního exotického arzenálu. Tento arzenál byl skutečným důvodem, proč Galaktická Konfederace nezasáhla během Nacistického holocaustu, nukleárních explozí v Hirošimě a Nagasaki, Stalinistických čistek nebo během genocidy ve Rwandě. V tu dobu Galaktická Konfederace nevěděla přesně, jaký arzenál temné síly mají k dispozici, věděla pouze, že pokud zasáhnou, mohlo by to mít zcela katastrofální následky.

Po celé 20. století Konfederace odstraňovala překážky pro První Kontakt, jednu po druhé, až byli v roce 1995 připraveni tento krok učinit. To spustilo červený poplach mezi v té době hlavními Archonty na Zemi a ti se rozhodli povolat všechny zbývající temné síly z Galaxie k ochraně karanténní Země. To vyústilo v takzvanou Konžskou Archontskou invazi v roce 1996.

Po krátké období pár let, temné síly zvládly ovládnout většinu hvězdných systémů v okruhu 1000 světelných let okolo planety Země, s výjimkou hvězdného systému Síria. Dokonce zvládly napadnout Plejádskou hvězdokupu v roce 1996. Toto byl velký šok pro Plejádskou rasu, která před napadením strávila stovky tisíc let v míru. Rigeliané dokonce vzali menší počet Plejádských rukojmí, přemístili je na Zemi, do hlubokých válečných podzemních základen na jihozápadě (USA) a dali jim mikročipy. Podobně to zřejmě vypadalo na základně v Dulce mezi roky1996 nebo 1997.

Něco z galaktické historie – 1. část

21.12.2018

Rychlá navigace: