Souvislosti, které všude nenajdete

Nedávejte psům co je svaté, ani neházejte perly sviním

(Článek 309)

Pokud jsme poháněni slepým soucitem, dáváme všem ostatním příliš mnoho prostoru, omlouváme chování druhých a zlehčujeme ty situace, které vyžadují rozhodné "ne", jasné vyjádření nelibosti, nebo pevné nastavení a udržování hranic. Tyto postoje by měly být vykonávány z lásky, ale slepý soucit udržuje lásku příliš tichou, odsouzenou k tomu, aby jen nasadila laskavou tvář. Slepý soucit je přílišná laskavost zakořeněná ve strachu, a nejedná se jen o strach z konfrontace, ale i o strach a komplex, že my sami nejsme dost dobří. Když ztlumíme v sobě náš základní hlas, tak se naše otevřenost sníží na tolerování nepřijatelných rozdílů v názorech a na špatné nastavení hranic. To vše ukazuje na nedostatek soucitu k sobě v tom smyslu, že neumíme sami sebe dostatečně chránit.

Mnozí, kteří si vzali "červenou pilulku" a stále více vidí skrze lži a iluze oficiální kultury, dychtí říct ostatním, co zjistili a co si na své cestě uvědomili. Chtějí, aby se ostatní, zejména přátelé a rodina, "probudili". Vidí, jak zbytečně trpí, jak podporují síly, které je utlačují a svádějí je ze správné cesty, takže úmysly probudit ostatní vznikají v dobré víře. Z důvodu vzrušení z toho, co jsme zjistili, dychtíme sdílet objevené informace. Nicméně je důležité pochopit, že se musíme přizpůsobit přesvědčení jiné osoby a neposkytovat informace někomu, kdo o to nepožádal. Někdy tento přístup zahrnuje dokonce podporu iluzí ostatních lidí, protože nejsou připraveni slyšet pravdu, natož abychom jim pomohli "se odpojit" od systému a kontroly Matrixu. V esoterických termínech je "dávání bez upřímného požádání" porušením svobodné vůle. Může to totiž zasahovat do duševních lekcí druhé osoby, která se má učit sama z vlastních zkušeností, i když to znamená dlouhé období utrpení a boje. V tomto kontextu nemůžeme "udělat" nic pro někoho jiného, ani ho nemůžeme "zachránit", pokud na sobě nepracuje a skutečně vážně nehledá pro sebe pravdu. Ne každá "žádost" bývá upřímná, proto je důležité dát na svou intuici, pokud jde o sdílení či zadržování informací. Být "zvědavý" ještě není upřímnou formou "žádosti". Lidem, kteří strkají nos do okultních oblastí jen z pouhé zvědavosti, nemáme co říct. Musí získat tolik, kolik si zaslouží a nic víc. Zeptejte se a bude vám odpovězeno, hledejte a naleznete, klepejte a bude vám otevřeno, platí dnes stejně tak, jako tomu bylo před 2000 lety. Nikdy nemůžeme vzít "Boží království" útokem.

"Strategické uzavření" se týká strategie jak prezentovat informace, které mohou zpochybňovat systémy víry jiného člověka. Někdy je mnohem produktivnější mlčet, než vypustit "informační bomby" na nic netušící mysl, natož abychom se snažili přesvědčit další osobu prostřednictvím argumentů a hádek, které vytvářejí jen další emocionální energii pro obživu okultních sil. Toto se také váže na výrok "Nedávejte psům co je svaté, ani neházejte perly sviním, jinak je zadupou do země, obrátí se proti vám a roztrhají vás na kousky". Takový je biblický popis této situace v jejích nejzákladnějších termínech. V jiných situacích je však přímočarost a nazývání věcí pravými jmény naopak vhodná a nutná. Snaha hledat pravdu v sobě i ve světě a jednat s ní bezúhonně, musí vycházet přímo z nás. Nikdo to nemůže udělat za druhé a nikdo jiný k tomu nemůže druhého nutit, dokud si dotyčný sám neuvědomí, v jakých ošidných časech žijeme. Toto uvědomění nejčastěji vzniká jako výsledek osobního utrpení a rozčarování.

Lidské bytosti si nezaslouží mít svobodnou vůli jinak než skrze sebeobjevování. O objevování sebe samých se ale většinou nepokusí, dokud věci pro ně nezačnou být tak bolestivé, že nemají jinou možnost. Pokud jednotlivec neusiluje o to, aby rozvinul své vědomí, pochopil okolní svět, aby s ním mohl začít spolupracovat, pak se zdá, že je jen pěšákem osudu a nemá nad svým životem žádnou moc. Svou svobodu získá jen tak, že se začne učit sám o sobě, aby pochopil, jakou hodnotu má každá konkrétní zkušenost pro rozvoj celého jeho "Já".

Co však můžeme udělat je šíření tzv. "semen uvědomění", což lidem dá "látku k přemýšlení", aniž bychom se je snažili přesvědčit o věrohodnosti těchto informací, ani neměli žádná očekávání o tom, jakým způsobem informace přijmou. Některá semena klíčí, některá nikdy nevykvetou, ale nikdy nepodceňujte efekt motýlích křídel "v čase".

Je nerealistické a nerozumné očekávat, že někdo, kdo působí v hlavním proudu politiky, kultury, náhle přijme esoterické, zcela nové myšlenky. Lidé potřebují čas na to, aby pochopili, co je a co není skutečné. Jediné, co můžeme udělat, je prezentovat naše objevy a nechat lidi, ať si z toho vezmou, co chtějí. Dělejte tuto činnost co nejvěrohodněji. Buďte co nejvíce přesní a autentičtí, ale hlavně nepřestávejte.

Snaha probudit se a pomáhat druhým mohou být obzvlášť náročné v důvěrných vztazích, když se jeden partner začne probouzet a upřímně na sobě pracuje a hledá pravdu, ale druhý partner ne. Pokud oba partneři nezačnou "hledat stejným směrem", jejich odloučení je často nevyhnutelné, protože oba v podstatě zasahují do cesty duše toho druhého.

Nedávejte psům co je svaté, ani neházejte perly sviním

09.06.2019

Rychlá navigace: