Souvislosti, které všude nenajdete

Pravá duchovnost není hluboký, uspěchaný, nebo pozměněný stav

(Článek 308)

Duchovní obcházení nás odděluje nejen od nezpracovaných obtížných osobních problémů, ale také od vlastní autentické duchovnosti a uvrhává nás zóny přehnané jemnosti, líbivosti a povrchnosti. Prosekání se skrze duchovní obcházení znamená obrátit se k bolestivým, a hluboce ukrytým stínům sebe samých. Abychom to udělali, musíme překonat naši necitlivost, ale i bolestivou uplakanou přecitlivělost. Pokud zjistíme, že náš přístup uzdravuje naše srdce, jsme na správné cestě. Naše srdce se musí otevírat a rozšiřovat se, nikoliv rozbíjet.

Bylo by pěkné si duchovní cestu nějak romantizovat, ale naše časy vyžadují něco mnohem reálnějšího, uzemněného a zodpovědného, něco přirozeně sjednoceného, něco, co námi otřese do samotného jádra, dokud se nepřestaneme v duchovním hledání jen nimrat. Autentická spiritualita není jen záblesk poznání, nejedná se o psychedelický stav nebo sladké válení na nějaké povznesené rovině vědomí, ale jde o obrovský oheň osvobození. Je to zapálený, vřící a tavící kotel v našem nitru, který nám poskytne jak teplo života, tak i Světlo poznání, které potřebujeme pro probuzení i hojení na cestě k Sobě a ke Světlu.

Duchovní obcházení se také váže k pojmu "duchovního materialismu", což je zkreslená, ego-centrická verze spirituality, kde klameme sebe sama myšlenkou, že se duchovně rozvíjíme, a přitom místo toho posilujeme svůj egocentrismus prostřednictvím duchovních technik. Jedná se o získávání závislostí na duchovních učitelích a praktikách. Takoví lidé neustále hledají další workshop, další výuku, nejnovějšího guru a chodí z jednoho semináře do druhého, cestují po celém světě, aby "konečně" našli "pravdu". Putují od jednoho léčitele k druhému, od mistra k velmistrovi v naději, že je někdo vyléčí nebo jim přinese "osvícení". Duchovní materialismus se také projevuje budováním knihovny duchovních technik, kterými se jejich ego rádo "předvádí", aby prokázalo svoji hodnotu a odhalilo, jak moc "správně duchovní" tito lidé jsou a kolik toho přečetli, vědí a praktikují.

Na cestě ke svému opravdovému "Já" můžeme také lehce uvíznout v pasti nadřazenosti. Jedná se o pocit, že se cítíme lépe než ti, kteří jsou stále připojeni k Matrixu nebo ještě nemají žádné zkušenosti z hlubokého probuzení. Jde o obvyklé pokušení nahlížet na ostatní z patra a podléhá mu mnoho lidí, zvláště v případě, kdy hledání pravdy není spojeno s poctivou vnitřní prací. V extrémnějším projevu nadřazenosti se na ostatní vztekáme, nadáváme jim a útočíme na ně za to, že jsou "slepí" a nevědomí (nejčastěji skrze internet nebo sociální média, skryti za obrazovkou). Klam nadřazenosti je ve skutečnosti příznakem toho, že jsme sami stále zapojeni do Matrixu a ten nám odčerpává energii tehdy, když se nachází ve stavu separace ega od vědomí tj. ve stavu "služby sobě", což se projevuje konkurencí v osobní i profesní rovině života. Tento postoj se nejčastěji projevuje u hledačů pravdy, kteří se právě "probudili" a uvědomili si základy, na kterých stojí Matrix ve 3D (politická iluze, vládní korupce a všechny související příznaky: bankovní kartel, falešná válka proti teroru, mainstreamová média, útoky pod falešnou vlajkou atd.) a pak utočí na lidi, kteří ještě spí a jsou zhypnotizováni Matrixem. V jistém smyslu je to normální fáze. Jak se říká - pravda vás osvobodí, ale nejdřív vás pořádně naštve. Takový hněv není součástí duchovního obcházení, ale musíme zůstat vnímaví, abychom se vyhnuli jeho projekci navenek.

Když se emocionálně nabudíme a produkujeme reakční energii vycházející z pocitu nadřazenosti nad ostatními, tak tím krmíme okultní síly v hyperdimenzionálních oblastech. Tato past vychází z "dravé mysli", která působí přes skryté temné síly v nás a vyvolává reakční chování, jenž vytváří nízkofrekvenční energii, která tyto temné entity živí. Dokud máme v sobě vnitřní pocit nadřazenosti "nemoc morální nadřazenosti" nebo námi hýčkané "zvláštnosti" ve srovnání s ostatními, tak pak má v nás Matrix zaseknuté svoje ostré háčky. Toto se také může přihodit "poutníkům" (jednotlivcům, jejichž duše se inkarnovaly z vyšší 4. nebo 6 dimenze do této třetí dimenze se specifickým posláním, aby pomohly lidstvu), kteří jsou často nazýváni jako "Hvězdná semínka" ("Starseed") a kteří mohou sebe vidět jako "lepší" než jsou "obyčejní lidé". Protože se ego živí touto rozvrácenou mentalitou, apelují negativní síly na stínový pól jejich ega a tak se zaměřují na odvádění poutníků od jejich poslání. Past nadřazenosti je velmi běžná a je téměř "přirozeným" vedlejším produktem probouzení. Jinými slovy, ego vás přiměje domnívat se, že jste skutečně vyjímeční a přeměňuje se na "spiritualizované ego". Mnoho samozvaných mistrů, guruů nebo populárních osobností z "hnutí pravdy" má z tohoto titulu velké problémy s nadřazeností, kultem osobnosti, který jejich následovníci ještě navíc často živí jedem "uctíváním" a konáním dle hierarchicko-autoritářského programu.

Bez ohledu na to o jaké jde učení, ego miluje vyčkávání. Napadá spiritualitu ze zálohy, aby ji využilo pro svoje vlastní přežití a zisk.

Pravá duchovnost není hluboký, uspěchaný, nebo pozměněný stav

07.06.2019

Rychlá navigace: